Vuursteen Verzameld

Woensdag, 19 oktober, 2016

Geschreven door: Luc Amkreutz
Artikel door: Lou Lichtenberg

Handboek ter ere van de Steentijddag

[Signalering] In 2005 verscheen het boek De steentijd van Nederland, een boekwerk over steentijdonderwerpen en -onderzoek ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van de Steentijddag, de jaarlijkse bijeenkomst van personen die actief op dit terrein zijn. Het afgelopen jaar beleefde deze dag haar zilveren jubileum, naar aanleiding waarvan besloten werd een nieuw boek te maken. Dat is nu verschenen met als titel Vuursteen verzameld in de vorm van een dikke pil van maar liefst ruim 500 pagina’s waarop 90 artikelen worden gepresenteerd.

Waar in het boek van tien jaar geleden de nadruk lag op bewoningsgeschiedenis en periodisering, ligt die in de nieuwe uitgave meer bij de kern, het vuursteen, en de vondsten zelf. Vuurstenen en stenen artefacten zijn het centrale thema van de eerste twee delen. Daarin is er onder meer aandacht voor de grondstof (voorziening, soorten), productie (technologie), typologie (morfologische kenmerken), datering (typen per periode of cultuur), verspreiding (uitwisseling, patronen), verzamelen (hoe, waar), documenteren (registratie, tekenen), onderzoek (individuele artefacten, vondstcomplexen) en analyse (binnen en tussen vindplaatsen).

In het derde deel wordt ingegaan op de kenniswinst uit onderzoeksresultaten van het afgelopen decennium. Steen en vuursteen spelen ook hier een voorname rol, naast onderwerpen die laten zien dat (vuur)steen werd gehanteerd en functioneerde in een veranderende biologische, fysisch-geografische, sociale en bovennatuurlijke omgeving of context. Een prima handboek voor professionals, liefhebbers en amateurs op het gebied van steentijd (onderzoek).

Boekenkrant

Eerder verschenen in Archeologie Magazine

Voor informatie en hoe dit boek te bestellen zie: http://www.rmo.nl/onderzoek/steentijddag/steentijddag-2016


Laat hier je reactie achter:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alleen inhoudelijke reacties die gaan over het besproken boek en/of de recensie worden geplaatst.