Wandelen naar wijsheid

Zondag, 21 juli, 2019

Geschreven door: Thomas Hontelez
Artikel door: Onbekend

Wijze raad voor de pelgrim

Thomas Hontelez ziet pelgrimeren als een ‘way of life’. Eenvoud en openheid zijn daarvan de kenmerken. Wie deze waarden omhelst, maakt de wereld tot een mooiere plaats.

[Recensie] In 2014 pelgrimeerde Thomas Hontelez (1989) te voet en per fiets van Nederland naar het Turkse Istanboel. Over de reis die hij maakte, maar liefst 4.000 kilometer, schreef hij het boek Wandelen naar wijsheid. Lessen voor de pelgrim. De ondertitel van het boek geeft in een notendop de opzet weer: Hontelez’ boek bestaat uit veertien lessen, met titels als Zet altijd een stip aan de horizon, Afscheid nemen bestaat niet, Leef eenvoudig en Sta open voor de ander. Vertrekpunt voor iedere les zijn Hontelez’ persoonlijke belevenissen onderweg. Deze worden telkens opgevolgd door een wat algemenere beschouwing. Wat voor universele lessen vallen er te trekken uit wat hij meemaakt onderweg? Wat voor inzichten en wijsheid liggen hierin verborgen?

Hontelez’ opzet werkt. Zijn persoonlijke reisverslag, afgewisseld met algemenere beschouwingen, maakt het tot een prettig leesbaar boek. Ook zorgt de afwisseling ervoor dat wat theoretische stukken (bijvoorbeeld als hij het heeft over de geschiedenis van het fenomeen pelgrimeren) makkelijk doorlezen. Wandelen naar wijsheid is geschreven met een duidelijk doel: het wil inspireren tot het pelgrimsleven. Hontelez ziet pelgrimeren als een ‘way of life’. Het wandelen zelf vormt het begin van een levenshouding waarin ‘eenvoud’ en ‘openheid’ centraal staan. Het is de kunst, volgens Thomas Hontelez, om deze woorden zo te integreren in je dagelijks leven, dat ze echt onderdeel worden van wie je bent en hoe je met anderen omgaat. Met het omarmen van deze waarden maken we volgens de schrijver de wereld tot een mooiere plaats.

Dit boek pleit voor een andere manier van reizen en onderweg zijn. De auteur breekt met het meer gangbare idee van reizen, waarbij we onze vertrouwde wereld en manier van doen meenemen en niet echt contact maken met ‘het andere’ onderweg. De pelgrim daarentegen probeert zijn “vertrouwde leven thuis te laten” en zich “open te stellen voor wat zich aandient”.

TijdvoorTijdschriften

Het idee van ‘lessen’ die thema’s aansnijden die universeel zijn, klinkt misschien wat hoogdravend en op momenten is dat ook zo. Tegelijkertijd is Hontelez de eerste om toe te geven dat hij ook gevoelig is voor allerlei verleidingen en valkuilen onderweg. Zo schrijft hij dat het meenemen van een smartphone zowel een vloek als een zegen is. Enerzijds geeft het je de handige mogelijkheid om je route te bepalen en allerlei informatie op te zoeken, anderzijds zorgt het er ook voor dat je niet echt loskomt van vrienden, familie en verlokkingen als Facebook.

Het boek bevat aan het eind praktische tips. Hontelez gaat in op de fysieke voorbereiding die komt kijken bij een lange reis, hij staat stil bij de financiële kant van pelgrimeren en bespreekt uitvoerig de mee te nemen uitrusting. Dat laatste resulteert in een handige paklijst. Naast de uiterlijke kant besteedt hij ook aandacht aan innerlijke handvatten. Zo bespreekt hij bruikbare elementen uit de boeddhistische loopmeditatie die je als wandelaar kunnen helpen en bijvoorbeeld ook de waarde van een dagboek voor onderweg.

Wat Hontelez’ schrijven bovenal aantrekkelijk maakt, is zijn positieve grondtoon. Vertrouwen vormt de onderstroom van zijn denken en schrijven. Dat maakt Wandelen naar wijsheid tot een aangenaam boek om te lezen.

Eerder verschenen in Volzin