Wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering

Maandag, 17 februari, 2020

Geschreven door: Bart Verheggen
Artikel door: Evert van der Veen

“Dit boek is bedoeld voor mensen die … willen weten wat er nu eigenlijk bekend is over klimaatverandering. Daarbij ligt de nadruk op het grote plaatje van hoe en waarom het klimaat verandert, wat dat voor ons betekent, wat we in de toekomst kunnen verwachten en wat we kunnen doen.”

Auteur Bart Verheggen hecht waarde aan wetenschappelijke inzichten en verzet zich tegen politieke ideologie: “weten is meer dan zomaar een mening” want “over de grote lijnen van klimaatverandering zijn de meeste experts het eens”.

De klimaatwetenschapper en universitair docent in Amsterdam legt uit wat het broeikaseffect is, waarom de temperatuur op aarde stijgt, staat stil bij de concentratie van CO2. Het boek is helder maar voor de gemiddelde lezer toch ook wel technisch. Echt voor ‘iedereen’ is dit boek dan ook niet helemaal al doet de schrijver een sympathieke poging.

Alles passeert de revue: de verwachte stijging van de zeespiegel, het smelten van zee-ijs en gletsjers en ijskappen op Antartica. Broeikasgassen zijn het meest dominant en daarom de grootste oorzaak van de opwarming van de aarde.

Sociologie Magazine

“Het zal duidelijk zijn dat klimaatverandering een veelomvattend probleem is, dat nauw verbonden is met andere thema’s zoals biodiversiteit, voedselvoorziening, waterbeschikbaarheid, veiligheid en gezondheid”, pag. 135.

Ook het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en de Nederlandse klimaatwet krijgen aandacht evenals duurzame energie en energietransitie. De schrijver heeft een evenwichtig oordeel waardoor dit boek een betrouwbare bron is om zich in deze problematiek te oriënteren.

Voor mensen met enige natuurwetenschappelijke kennis is dit een zinvol boek.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles