Advocaat van de waarheid

De Plicht

Advocaat van de duivel

Het gefluister achter de deur

Kinderspel

Het einde van het verhaal

Was je maar van mij

Valse getuige

‘De muur van Bretagne’