Tot het water stijgt

De wijde Sargassozee

Wij slaven van Suriname

De vergankelijkheid der dingen

De rechteroever van de Saramaccarivier

Het wonder van Santa Clara

Het wonder van Santa Clara