Hoofdsom der historie en andere teksten uit de oorlogsjaren