"Ik heb altijd gedacht dat het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn" - Jorge Luis Borges

The Beauty of Everyday Things

Het geel van Marcel Proust

Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie

Kijken, proeven, denken. Essays over kunst, kritiek en filosofie

Wijsgerige Werken

Het romantische verlangen

Esthetiek

Juigchen in den adel der menschlijke natuur