De zwijger, Het leven van Willem van Oranje

De opstand in de Nederlanden 1568-1648