De vrouwen van Troje

De stilte van de vrouwen

Het leven in Rome

Brutus de nobele samenzweerder

Lesbia. Verzen van liefde en spot