Natuuramnesie: Hoe we vergeten zijn hoe de natuur er vroeger uitzag