Het pathos van het denken

Humanismen. Filosofische beschouwingen over diversiteit en pluraliteit