Een leven als 'man of letters'

Stiefkind van de rede

Het enthousiasme

Voor rede vatbaar

Rede & religiositeit

Pierre Bayle

De inslag van een komeet. Beschouwingen over geloof, ongeloof en bijgeloof

Rede en cultuur