Het Rooms-katholicisme, een ongelooflijke godsdienst

De verdragen van Mohammed met de christenen