Een duister afdalen

Zelfs als alles eindigt

Vertalen wat er staat