Pieter Seghers. Een koopmansleven in troebele tijden