Het pathos van het denken

Achterdocht tussen feit en fictie