Aan de Surinaamse grachten

Leo Balai (1946) promoveerde met baanbrekend onderzoek op het gebied van de maritieme slavernijgeschiedenis. Dr. Karwan Fatah-Black (1981) is expert op het gebied van vroegmoderne globalisering en het Atlantische slavernijverleden. Willem te Slaa (1989) studeerde kunstgeschiedenis in Groningen en is sinds 2015 conservator bij Museum Van Loon. Marian Duff (1977) is directeur-bestuurder en curator van OSCAM, Open Space Contemporary Art Museum, in de Bijlmer.

Informatie

Recensies