Voor 23:00 besteld, morgen in huis

Gratis verzending vanaf €17,50

Steun de boekensector

Nieuws

Over Mel Wallis de Vries en jeugdboeken: kritiek van literatuurwetenschappers, steun van jeugdboekenschrijvers en jongeren

Over Mel Wallis de Vries en jeugdboeken: kritiek van literatuurwetenschappers, steun van jeugdboekenschrijvers en jongeren


Het maatschappelijk debat over de ontlezing van de jeugd en de beste oplossing hiervoor bestaat al langer. Dit debat heeft wel een nieuwe impuls gekregen door een opiniestuk van Yra van Dijk en Marie-José Klaver. In een uitgebreid artikel gaan zij in op populaire jeugdliteratuur, of hoe zij het noemen: “jeugdpulp”. Aan de hand van de recent uitgereikte Prijs van de Jonge Jury leggen ze uit wat er naar hun idee mis is met hedendaagse jeugdliteratuur. Hierbij geven ze voorbeelden uit de boeken van Mel Wallis de Vries. 

Van Dijk en Klaver beginnen hun stuk met de stelling dat de huidige oplossing voor ontlezing niet de juiste is, en zelfs schadelijk kan zijn voor jongeren. Deze oplossing is het onder de aandacht brengen van boeken die het commercieel goed doen, bijvoorbeeld door de Prijs van de Jonge Jury. Door boeken als die van de populaire jeugdboekenschrijfster Mel Wallis de Vries krijgen de jongeren een eenzijdig beeld voorgeschoteld en worden ze niet in staat gesteld om kritisch na te denken en tot zelfontplooiing te komen. Als Van Dijk en Klaver de boeken van Mel Wallis de Vries analyseren, komen ze tot de volgende conclusie:

“[De hoofdpersonen] zijn overwegend passief en lijken geen enkele inhoud of substantie te hebben. Ze hebben geen hobby’s (behalve vloggen of soms hockeyen), in het grootste deel van het boek geen toekomstdromen, en geen interessante of originele gedachten. De personages be- en veroordelen elkaar op hoe ze eruit zien, en wat ze eten en drinken. Daar gaan hun gesprekken ook over.”

Van Dijk en Klaver beredeneren overigens niet alleen dat de boeken die zij onder ‘jeugdpulp’ scharen, zwak in elkaar zitten en bijdragen aan vereenvoudigde wereldbeelden, ze gaan zo ver om te zeggen dat dit soort boeken gevaarlijk kunnen zijn voor jongeren: 

“De lezer zit zo gevangen in het wereldbeeld van deze tieners en krijgt geen hulp van een auteursstem of anderszins relativerende, normaliserende of moraliserende interpretatie. Dat is bij deze leeftijdsgroep nog schadelijker, omdat die niet mimetisch leest, maar belevend: de kinderen ondergaan het verhaal echt.”

Als het aan Van Dijk en Klaver ligt zouden we dit soort boeken dus niet langer moeten aanraden aan kinderen, of überhaupt toe moeten staan in het curriculum. Het is in plaats daarvan belangrijk dat de jongeren op school boeken lezen met meer (of in ieder geval andersoortig) inhoud dan die van Mel Wallis de Vries, zodat ze meer kennis krijgen over de belevingswerelden van andere mensen uit de maatschappij en middels literatuur de ruimte krijgen om tot zelfontplooiing te komen. 

Het stuk van Van Dijk en Klaver bleef niet onopgemerkt in de wereld van de kinder- en jeugdboeken. Van verschillende kanten kwam kritiek op het opiniestuk. Onder andere van Gerlien van Dalen en Giel van Strien, directeuren van Stichting Lezen en Passionate Bulkboek, organisaties die de Jonge Jury ondersteunen. Van Dalen en Van Strien stellen in een opiniestuk in de Volkskrant juist dat schrijvers van jeugdthrillers de onderwerpen die zij bespreken aan de kaak willen stellen en onder jongeren bespreekbaar willen maken. Daar komt nog bij dat de auteurs van deze boeken langsgaan op scholen en met leerlingen praten en ze op deze manier enthousiasmeren voor hun boeken, maar ook voor lezen in het algemeen. Volgens Van Dalen en Van Strien zijn het juist de boeken van Mel Wallis de Vries en andere genomineerden en/of prijswinnaars van de Prijs van de Jonge Jury die maken dat een leerling een positieve eerste ervaring heeft met boeken en lezen. Vanuit deze positieve ervaring gaat de leerling misschien wel op zoek naar andere boeken, mogelijk met meer diepgang. 

Ook Carlie van Tongeren, schrijfster van Young-Adult boeken, levert in de Volkskrant kritiek op het stuk van Van Dijk en Klaver. Zij kiest hierbij een andere insteek dan Van Dalen en Van Strien, en gaat juist in op het eenzijdige beeld wat Van Dijk en Klaver in hun artikel oproepen. Zij stelt dat het klopt dat de prijswinnaars van de Jonge Jury inderdaad vaak thrillers zijn, maar dat dat niet de enige boeken zijn die bijvoorbeeld op shortlists eindigen of ‘leestip’ worden van de Jonge Jury. Daarnaast onderstreept ze het belang van een kinderboekenjury die ook daadwerkelijk bestaat uit kinderen en jongeren. Een ander belangrijk punt van kritiek is op de neerbuigende houding van de literaire ‘elite’: 

“De enorme, groeiende kloof die er is tussen de elite – zoals ik u, excuus, toch even noem – die de ‘echte’ literaire werken nu zelfs al in de onderbouw wil opdringen. En de jongeren zelf – of eigenlijk: de ‘gewone’ bevolking, die mogelijk minder opleiding en/of kansen heeft dan u zal krijgen. En tevens de kloof tussen wat we zouden wíllen dat jongeren lezen en wat reëel is om te verwachten.”

Sylvia Witteman reageert in haar column in de Volkskrant ook op het stuk van Van Dijk en Klaver en volgt daarbij de belangrijkste punten van Van Dalen en Van Strien. Zij schrijft: 

Wild [een boek van Mel Wallis de Vries] is inderdaad pulp. Is het erg dat tieners pulp lezen? Nee hoor. Elk boek dat een kind vrijwillig en voor zijn plezier leest is meegenomen. Wie weet denkt hij/zij na de zevende Wallis de Vries: ‘als lezen zo leuk kan zijn, dan durf ik ook wel eens een andere schrijver te proberen’, en belandt via Stephen King bij Shakespeare.”

Via het radioprogramma Dit is de Dag reageert Marie-José Klaver op de kritiek op haar opiniestuk. Hierin nuanceert zij haar kritiek enigszins, volgens Klaver maakt het weinig uit wat jongeren lezen in hun vrije tijd, maar juist in de klas zou er meer aandacht moeten zijn voor meer ‘gelaagde’ boeken.

De grote vraag is natuurlijk wat Mel Wallis de Vries hierop te zeggen heeft, maar tot nu toe heeft ze zich nog niet in de discussie gemengd. Verstandig, wellicht?  

-- 

Richtje Scholtmeijer

Uit de hoek deel 19: Ik ben een Europeaan!

Uit de hoek deel 19: Ik ben een Europeaan!


Marc Schoorls brutale vrijplaats

Wie bèn jij? vraagt de vlinderlarf aan Alice in Wonderland. Het is een essentiële vraag. Zoals Alice in Wonderland sowieso een diepgravend boek is, dat dieper gaat dan zomaar een afdaling in een konijnehol.

In de week dat Nederland ogenpijnlijk oranje kleurt voor het Europees Kampioenschap, staat er in De Groene Amsterdammer (6 juni 2021) een interessante voorpublicatie uit Will Tiemeijer’s boek Project Nederland: van feitelijke naar gewenste nationale identiteit.

Het idee van de Nederlandse identiteit, schrijft Tiemeijer, is eigenlijk een onding. En gelijk heeft hij. Tiemeijer: het gaat er niet om wat wij als Nederlanders zijn, maar wie we zouden willen zijn. Tiemeijer bepleit een gewènste identiteit die stoelt op onze lotsverbondenheid. Want het menselijk leven zou geen stoelendans moeten zijn. Maar ja. Zucht.

Troonprinses Maxima kreeg op d’r haute couture-broek toen ze in 2007 uitsprak dat ze na al die jaren dè Nederlandse identiteit niet gevonden had.

Hoogleraar Herman Pleij publiceert er veel over op geleerde, maar zeker ook vaak zeer vermakelijke wijze.

Onze grote historicus Johan Huizinga vond ons maar een stelletje onheroïsche burgerkaraktertjes en dat van notaris tot dichter. ‘Onze nationale cultuur is burgerlijk in elke zin.’ In alle opzichten dus.

Daar zullen we het mee moeten doen.

Wij Nederlanders lijken geobsedeerd door de vraag wie we zijn. Denken we. We hebben het gemeen met de landen om ons heen en ja, met àlle landen.

Voorop staat – en daar zijn we het volgens een enorme enquête van het Sociaal Culturele Planbureau wel over eens –­ de Nederlandse taal. En dat doet de schrijver natuurlijk goed, al zijn er genoeg die stiekem liever Engelstalig waren. (Maar ikke nie hoor! roep ik braaf en burgerlijk;)

Het is voor alle volkeren een worsteling, die vraag naar de nationale identiteit. Voor een land als Duitsland is bijvoorbeeld de geschiedenis totaal onbruikbaar geworden. Daar loopt men, schrijft Tiemeijer, het liefst met een grote boog om het onderwerp heen. Als om een viesbruine drol van een straathond, voeg ik daar met plezier aan toe. De oorlog ligt hun te vers in het geheugen, schrijft Tiemeijer. De stront stinkt nog, zeg ik dan.

Ook voor alle landen om ons heen geldt dat de taal voorop staat. E pluribus unum (eenheid in verscheidenheid) zou volgens velen een fraai motto zijn voor het eigen land. Mìjn idee is dat te laten gelden voor Europa. Ik ben een Europeaan. Zo ervaar ik dat. Meer nog dan een Nederlander. En ik zeg het met trots.

Ik maak deel uit van het Europa dat is begonnen in Griekenland met haar fantastische mythen, een cultuur die zogezegd haar vervolg kreeg in de grandeur van het klassieke Rome. Ik ben christelijk opgevoed, totaal doordrenkt van die traditie, maar ik heb me op mijn 20e laten uitschrijven bij de kerk: ik ben antireligieus. Maar het heeft wel prachtvolle kerken en kathedralen opgeleverd, illustere schilderkunst en ander beeldend werk. Mooie heiligenverhalen ook en daaruit voorvloeiend wereldlijke literatuur. En ja, een hoop nonsens en ellende. Het vieze badwater van het godskindje zeg maar.

O, Europa! Je cultuur is je schitterende kroon. Afgezien van alle machtige mooie wetenschap, wou ik me even beperken tot de grenzeloze kunsten.

Ik lach graag om Engelsen en ik luister graag naar Engelse popmuziek. En eigenlijk lees ik graag boeken uit àlle Europese landen en probeer daarbij de Engelstalige literatuur een beetje te vermijden, want dat leest iedereen al. Geef mij dan maar de Fin Esa Sariola, die heel goed is maar die helemaal niemand kent. Ik hou van de Duitse klassieke muziek, van de Franse literatuur, van Frans en Italiaans eten, van de Spaanse schilderkunst, van Adriaen de Vries, Rodin en de magere sprieten van Giacometti evenzeer als de gezellige dikkerds van Botero (die dus helemaal geen Europeaan is, maar wel werkt in die traditie, opgeleid als hij is in Madrid en langdurig woonachtig in Parijs). En Rusland? Rusland is op het randje...

Uiteindelijk zijn we allemaal wereldburgers die het met elkaar moeten zien uit te houden op dat lieve, mooie kleine blauwe oogje in de kille onbegrijpelijke duisternis van tijd en ruimte.

Wie ben ik? De deze week zo plots gestorven schrijver A. L. Snijders zou antwoorden: Tat tvam asi. (Dat zijt gij.)

--

Van Marc Schoorl (Wassenaar, 1962) verschenen in onder meer De Gids, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer literaire artikelen en beschouwingen. De laatste tien jaar werkte hij vooral aan zijn ‘grote trilogie’ Autobiografie van een romanpersonage. Deel 1 is Zes broers en een zus dat in december 2020 verscheen. Het werd deels als feuilleton gepubliceerd op Bazarow.com.
Deel 2 en 3 zullen in 2021 verschijnen

 

 

 

 

 

“Hoe moet het nu verder?” Fans reageren geschokt op het overlijden van Lucinda Riley

“Hoe moet het nu verder?” Fans reageren geschokt op het overlijden van Lucinda Riley


Fans reageren geschokt op het overlijden van Lucinda Riley, bestsellerauteur van De Zeven Zussen. “Hoe moet het nu verder?” vragen ze zich af.

Lucinda Riley, schrijfster van de bestseller-serie De Zeven Zussen, overleed vrijdag op 55-jarige leeftijd. Dat maakte haar uitgever Sander Knol van Xander Uitgevers bekend. Riley is de auteur van de tot nu tot zeven boeken over De Zeven Zussen die wereldwijd al 30 miljoen exemplaren verkochten. Riley was al geruime tijd ziek en overleed aan kanker.

Haar familie liet in een korte verklaring weten: "We are so sorry to have to tell you that Lucinda died peacefully this morning, surrounded by her family, who were so important to her. We realise that this will be a terrible shock for most people, who won’t have been aware that Lucinda had been battling cancer for four years.

Lucinda touched the lives of all those she met, and those who turned the pages of her stories. She radiated love and kindness in everything she did, and will continue to inspire us all forever. Above all, Lucinda loved life, and lived every moment to the full.”

In haar eigen woorden: “Through the pain and the joy of the journey, I have learnt the most important lesson life can offer, and I am glad of it. The moment is all we have.”

Op sociale media reageren fans geschokt. “Had net het zevende deel uit, en nu is ze dood,” schreef iemand op twitter. Veel fans vragen zich af hoe het nu verder moet. “Heel triest…. Was echt benieuwd naar het laatste deel, “ schreef een andere fan. “Jee, er komt dus geen boek over Pa Salt,… schrijft weer een andere fan. Honderden fans wereldwijd bedanken de schrijfster voor haar boeken.

In Nederland was recent het laatste boek over De Zeven Zussen verschenen, De Zevende zus, maar er zou nog een achtste komen, over de mysterieuze adoptievader die de zeven zussen bij elkaar bracht. In deel zouden alle laatste mysteries worden opgelost.

Volgens de Sander Knol (Xander Uitgevers) was Riley inderdaad aan dat achtste deel begonnen in Nieuws & Co op NPO Radio 1 zei hij: "Dat was wel haar bedoeling, dat dat laatste deel er zou komen. Voor wie de serie kent, er is nog één figuur over wie je meer wil weten, de adoptievader Pa Salt, en met dat boek was ze begonnen. Ik weet dat ze 60, 70 pagina's heeft geschreven. Dat is waar we zijn."

Of deze pagina’s gepubliceerd worden is onbekend. "Ik denk dat het moment nu is om stil te staan bij haar als auteur en als moeder van een samengesteld gezin van zeven kinderen. Dat is waar we nu aan denken,” aldus Knol.

Er wordt vaak neerbuigend gedaan over de boeken van Riley. Dat is ontrecht. Iemand die zoveel mensen wereldwijd aan het lezen krijgt, die verdiend hoe dan ook een standbeeld.

--

Roeland Dobbelaer

Bazarow Magazine

Ontvang ons magazine in je mailbox.


Je aanmelding kon niet opgeslagen worden, probeer het opnieuw.
Je aanmelding was succesvol.
Misdaad van eigen bodem loont!

Misdaad van eigen bodem loont!


Special Bazarow Magazine over De Week van het Spannende Boek

We zitten midden in De Week van het Spannende Boek. De prijzen voor de beste thrillers van afgelopen tijd vliegen ons om de oren en veel nieuwe boeken van grote en kleinere schrijvers in het genre van het spannende boek verschenen afgelopen weken of staan op het punt om te verschijnen. Natuurlijk besteden we dit nummer uitgebreid aandacht aan spannende boeken.

We hebben een aantal voorpublicaties en interviews en in de recensie-rubriek besteden we extra aandacht aan thrillers. We zien een stijging van het aantal Nederlandstalige thrillers en concluderen: misdaad van eigen bodem loont.

Lees hier het nieuwe nummer.

DLVAlive met Jona Lendering terugkijken

DLVAlive met Jona Lendering terugkijken


Oudheidkundige Jona Lendering over zijn fascinatie voor de oudheid, over zijn werk, en over bedrog in de wetenschap

[Leesclubavond] Op donderdag 20 mei, 20.00 uur was historicus en archeoloog Jona Lendering te gast bij DLVAlive. Hij sprak over zijn nieuwe boek Bedrieglijk echt, oude papyri, moderne controverses. Ook zijn boek Xerxes in Griekenland kwam ter sprake. Ik vroeg hem ook waar zijn interesse in de oudheid vandaan kwam en hoe hij zijn eigen vak ziet.

Enkele uitspraken van Lendering tijdens het gesprek:

“In mijn vak is het heel moeilijk om niet wat sympathieën te ontwikkelen. Neem nu Barsine, de minnares van Alexander de Grote, ze was een Perzische vrouw, een paar jaar ouder dan Alexander. Zij moet een sleutelfiguur te zijn geweest. Zij sprak meerdere talen. Als bemiddelaar tussen de Grieken en de Perzen. Heel belangrijke figuur, wordt maar een paar keer in de bronnen genoemd.”

“Zeker met sensationele vondsten van papyri moet je voorzichtig zijn, want dat kan zomaar een vervalsing zijn.”


“Het schrijven van historische boeken door populair-historici zorgt er eigenlijk voor dat minder bekende historische auteurs, zoals Jeroen Wijnendaele, die hun wetenschappelijke werk veel beter doen, niet worden opgemerkt.”“Papyri kunnen literaire stukken zijn, zoals bijvoorbeeld iets van Sophocles, maar ook een kattenbelletje als: ik kom morgen langs, zorg je dat je gebak in huis hebt?”

Jona Lendering over zijn boek op Sargasso:

“Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven. Elke eerstejaarsstudent weet namelijk waarom dit een rookgordijn was: analisten kunnen immers wel slechte vervalsingen ontmaskeren, kunnen goede vervalsingen niet ontdekken en kunnen niet aantonen of iets echt is. Dat weet elke oudheidkundige en het persbericht over de laboratoriumresultaten is minimaal te typeren als misleidend. Het was niet voor het eerst dat oudheidkundigen rookgordijnen legden. En ook niet voor het laatste. Sargasso had in Nederland de primeur van de ontdekking van de Sapfo-fragmenten, waarvan inmiddels duidelijk is dat de ontdekker snoeihard heeft gelogen. Er is sprake van óf vervalsing óf heling van geplunderde goederen. De simpele waarheid is dat datafraude veel meer voorkomt dan in elk geval ik vreesde. Ik heb erover geschreven in Skepter. Hoewel er redenen zijn tot grote bezorgdheid, gaat mijn boek niet alleen daar over. Ik hoop in Bedrieglijk echt vooral te tonen dat de bestudering van antieke teksten, ongeacht de moeilijkheden, vooral heel fascinerend is.”

In mijn recensie schreef ik:

Bedrieglijk echt biedt een fascinerende inkijk in de wereld van de oudheidkunde, met hele mooie en ook hele lelijke dingen. Ook voor elke leek een heerlijk boek om te lezen. Volgens Lendering loopt het aantal gepubliceerde antieke teksten in de tienduizenden. Bij opgravingen duiken nog steeds nieuwe papyrusrollen op, ook onvervalste. Interessant is dat er heel veel van die rollen, ook die al jaren geleden zijn gevonden, nog ongeopend zijn. Ze uitrollen betekent vaak, merkt Lendering op, dat ze onherroepelijk beschadigd raken. Gelukkig komen er steeds meer technieken bij om deze papyri intact te laten waarmee we toch kunnen lezen wat er staat. Zo wacht ons mogelijk nog een groot aantal nieuwe teksten uit de oudheid. Wat zou daar allemaal bij kunnen zitten? Waarom niet de dialogen van Aristoteles. Of zijn tweede deel uit de Poëtica over de komedie? Allemaal verloren gegaan, dachten we. Maar je weet het nooit.”

--

Roeland Dobbelaer

10 redenen waarom ook jij Het huis aan de singels wilt bestellen

10 redenen waarom ook jij Het huis aan de singels wilt bestellen


De debuutroman Het huis aan de singels van Tine Versteegh is nog tot 20 juni te bestellen en hier zijn tien redenen om dat vooral te doen:

 1. De lovende woorden van Jan Vantoortelboom, auteur van onder meer het prachtige DWDD-boek van de maand Meester Mitraillette: "In een indrukwekkend zuivere en vlotte stijl neemt Tine Versteegh je mee in het leven en de gedachten van een beschadigde jonge vrouw, een vrouw die je na afloop zou willen ontmoeten om in een woordeloos gebaar van troost even je armen om haar heen te slaan."
 2. Grote kans dat je Versteegh als schrijver al kent, ze publiceert namelijk veel en is ghostwriter. Geen bekende naam, wel bergen ervaring.
 3. Je steunt graag leuk originele, creatieve ondernemende projecten.
 4. Zeker als ze ook nog eens bijzonder duurzaam zijn (zie ook het artikel in Bazarow magazine van 28 mei), want op 20 juni wordt de opdracht voor het drukwerk gegeven en wel voor het aantal dat dan verkocht is.
 5. Steun je graag je lokale boekhandel? Goed plan. Vraag hen het te bestellen en ook zij worden er beter van.
 6. De roman heeft een eigen soundtrack. Je krijgt 2 mp3’s toegestuurd met prachtige pianomuziek van Roeland Drost die hij - geïnspireerd door het verhaal - heeft opgenomen enkel voor de lezers van het boek. Je kunt een fragment horen in het promofilmpje op hethuisaandesingels.nl.
 7. Uitgeverij Donkigotte is geen reguliere uitgeverij, maar is ondernemend en creatief, waarbij professionele kwaliteit voorop staat.
 8. Renate Dorrestein had stevige kritiek op een novelle die Versteegh zo’n vijftien jaar geleden schreef. Dat was een ware stimulans voor de toen nog beginnende auteur. Hoe jammer dat Dorrestein de vruchten niet kan zien van vijftien jaar workshops, manuscripten weggooien en opnieuw beginnen, schaven en schrappen en de samenwerking met een professionele literaire redacteur. Jij kunt dat wel, dus laat die kans niet lopen.
 9. Je geeft, net als vele anderen, graag romans cadeau. Dus maak iemand blij met dit boek!
 10. Je gaat ongetwijfeld nog meer van deze auteur horen, linksom of rechtsom. Hoe gaaf is het dan zo’n uniek exemplaar van haar debuutroman gekocht en gelezen te hebben?

Je kunt nog slechts een week bestellen op www.hethuisaandesingels.nl.  

De hamvraag

Maar waar gaat die roman dan over? Dat lees je hier, net als het eerste hoofdstuk. Je wilt daarna vast doorlezen. 

--

Redactie Bazarow (nee, Bazarow heeft geen financiele belangen in dit boek, we steunen graag bijzondere projecten in het boekenvak!)

 

'Fake trip' wint de Prijs van de Jonge Jury

'Fake trip' wint de Prijs van de Jonge Jury


Gisteren maakte de jury bekend dat de Prijs van de Jonge Jury dit jaar naar Fake trip van Margje Woodrow gaat. Het boek Bijna echt van Lisa van Campenhout won dit jaar De Jonge Jury Debuutprijs. Andere kansmakers waren Je hebt één nieuwe volger van Chinouk Thijssen, Genadeloos van Jennefer Mellink, Zwarte vijvers van Amina Laffet voor de Debuutprijs en Zomerburen van Rianne Robben voor de Debuutprijs. 

De Prijs van de Jonge Jury wordt sinds 1998 uitgereikt. Aanvankelijk maakten alle boeken kans, vanaf 2017 zijn dit alleen nog maar oorspronkelijk Nederlandstalige boeken. De prijs is bedoeld om jongeren uit de onderbouw van de middelbare school (leeftijd van ongeveer 12 tot 16 jaar) meer te laten lezen. Dit jaar stemden zo’n 10.000 jongeren op hun favoriete boek. Gisteren werd het winnende boek bekend gemaakt via een feestelijke livestream, waarbij onder andere genomineerde schrijvers kwamen vertellen over hun boek en er een optreden was van danscrew Furious Flow. De livestream is terug te kijken via deze link. 

--

Richtje Scholtmeijer

Overwegend positieve reacties op keuze voor spoken-wordartiest Zaïre Krieger als vertaler inauguratiegedicht Amanda Gorman

Overwegend positieve reacties op keuze voor spoken-wordartiest Zaïre Krieger als vertaler inauguratiegedicht Amanda Gorman


Overwegend positieve reacties op keuze voor spoken-wordartiest Zaïre Krieger als vertaler inauguratiegedicht Amanda Gorman

Gisteren maakte uitgeverij Meulenhoff bekend dat spoken-wordartiest Zaïre Krieger het gedicht The Hill We Climb van Amanda Gorman vertaalt. Gorman sprak haar gedicht uit op 20 januari bij de inauguratie van de Amerikaanse president Joe Biden.

In de NRC vertelt de 25-jarige Krieger dat toen ze het gedicht voor het eerst hoorde dacht: “Dit is mijn ervaring. Ik werd emotioneel. Het feit dat daar met de bestorming van het Capitool niet zo lang geleden een confederate flag [vlag van de geconfedereerde Staten van Amerika, de staten die destijds slavernij niet wilden afschaffen. Een vlag die in het heden voor controverse zorgt, red.]had gewaaid en dat er daarna een jonge, zwarte vrouw voor een president haar gedicht voordraagt: die contrasten zijn poëtisch.”

De Nederlands-Surinaamse Zaïre Krieger (1995) studeerde Internationaal en Europees Recht en is journalist voor onder andere OneWorld, Dipsaus en de VARA Gids. Ze treedt al geruime tijd op met haar poëzie en laat zich onder andere door rap inspireren. In 2019 won ze een SPOKEN Award. Volgens Meulenhoff is de kunstenaar een originele stem binnen de Nederlandse wereld van spoken word. "Ze is een technische schrijver die haar inspiratie vindt in de hiphop. Haar performances zijn gelaagd, ritmisch en doorvoeld", aldus de uitgever.

Krieger op Twitter: “I’m so excited to share this news FINALLY! To not only do Gorman’s work justice, but also to represent our incredibly rich Dutch Spoken Word scene ✨✨❤️”

In het voorjaar ontstond een rel toen Meulenhoff de vertaalopdracht gaf aan Marieke Lucas Rijneveld. Op sociale media werd getwijfeld of het wel gepast is om een witte auteur het werk over zo’n gevoelig onderwerp als racisme en discriminatie van een zwarte schrijver te laten vertalen. Reineveld maakte eind februari bekend de opdracht terug te geven.

De reactie op Krieger als vertaler van The Hill We Climb zijn wisselend. Krieger krijgt veel steunbetuigingen:

“I knew it. Gefeliciteerd!” Twittert Trouw-columnist Emine Uğur /@overlistener. “Hee wat cool! Van harte!” volgt cabaretier Claudia de Breij. En de politiek leider van BIJ1 en tweede kamerlid Sylvana Simons @SylvanaBIJ1: “Beste nieuws sinds lang, hoor!! Gefeliciteerd!!!”

Te verwachten was dat er naast de vele felicitaties ook weer een leger van racistische trollen wakker werd om met allerlei aantijgingen te komen; over de woke-cultuur, over positieve discriminatie, over dat zwarte mensen baantjes van witte mensen afpikken en andere drek.

Vanuit het schrijversgilde zagen we nog weinig reacties, alleen een hele cynische van schrijver en columnist Jamal Ouariachi: “Zaïre Krieger is een ‘technische schrijver’. Ze schreef o.m. de handleiding voor de Whirlpool OWFC 3C26 X, een Troubleshooting Guide voor de AEG VX7-2-EB-C en een korte monografie van de robotarm. De perfecte kandidaat dus voor de vertaling van dat kutgedicht van Amanda Gorman.”

Uit het rondje langs de socials kun je maar een ding concluderen: zolang er sprake is van racisme en discriminatie is er nog veel werk te doen want voor sommige mensen kan  niemand het goed doen. Wij wensen Krieger veel succes met haar vertaling en zien daar belangstellend naar uit. De vertaling van het gedicht verschijnt op 7 september.

--

Roeland Dobbelaer

A.L. Snijders, schrijver van het zeer korte verhaal, overleden

A.L. Snijders, schrijver van het zeer korte verhaal, overleden


Vanochtend maakte AFdH Uitgevers bekend dat A.L. Snijders, pseudoniem voor Peter Müller, overleden is op 83-jarige leeftijd. 

A.L. Snijders werd bekend door het zeer korte verhaal (zkv), vaak niet langer dan een pagina. Een genre dat hij zelf uitvond. Sinds 2000 stuurde hij via de mail zijn zeer korte verhalen over uiteenlopende onderwerpen naar mensen die zich hiervoor aangemeld hadden. Zijn verhalen werden zo populair, dat Paul Abels en Martijn Friens AFdH Uitgevers in 2006 oprichtten om zijn verhalen uit te kunnen geven. Voor zijn werk ontving hij in 2010 de Constantijn Huygensprijs. 

A.L. Snijders was nog altijd actief, afgelopen april kwam zijn laatste bundel, Tat Tvam Asi, uit en gisterochtend stuurde hij zijn laatste zkv rond. Verder las hij iedere zondagochtend zijn laatste zeer kort verhaal voor op Radio 4. De fragmenten hiervan zijn via deze link terug te luisteren. 

Van Snijders verschenen de volgende bundels: Lood, Herinneringen aan een vader, Belangrijk is dat ik niet aan lezers denk, Bordeaux met ijs, De mol en andere dierenzkv’s, Vijf bijlen, een handige dromer, Brandnetels en verkeersborden en Wapenbroeders.

--

Richtje Scholtmeijer

 

Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet winnen de Brusseprijs 2021

Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet winnen de Brusseprijs 2021


Op 5 juni 2021 wonnen Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet de Brusseprijs 2021 voor hun boek Het recht van de snelste. Hoe ons verkeer steeds asocialer werd. Verkade schrijft bij De Correspondent over mobiliteit en Te Brömmelstroet is hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Universiteit van Amsterdam. 

Verkade en Te Brömmelstroet schrijven in hun boek over de ‘autologica’ van Nederland, waarin steeds te zien is dat het uitgangspunt in de politiek, het maatschappelijk debat, maar ook de taal, dat van de automobilist is. “De IJtunnel is ‘gesloten’ vanwege de Dam tot Damloop. Gesloten, voor wie? Voor automobilisten. Maar is de tunnel dan niet juist geopend, voor 50.000 hardlopers? Dit is autologica”, schrijft Verkade bijvoorbeeld in een artikel op decorrespondent.nl. 

Van de in totaal 187 ingestuurde boeken belandden er vijf op de shortlist, hiervan was Het recht van de snelste uiteindelijk de beste volgens de jury: “Alle vijf de boeken stemmen tot nadenken, maar het boek dat we bekronen stemt tot omdenken. Alle vijf de boeken zijn juwelen, maar het boek dat we bekronen kan ook een instrument zijn waarmee je aan de slag gaat. Op de overige vier boeken zal in de toekomst vaak worden teruggegrepen, maar het boek dat we bekronen grijpt vooruit.”

De andere boeken op de shortlist waren: 

Sinds 2006 reikt het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten (Fonds BJP) ieder jaar de Brusseprijs uit. De prijs is vernoemd naar de journalist M.J. Brusse, die leefde van 1873 tot 1941, en gaat naar het beste Nederlandse journalistieke boek. De winnaars krijgen een bedrag van 10.000 euro. In de jury dit jaar zaten: Gerri Eickhof (NOS), Yvonne Zonderop (ex-adjunct hoofdredacteur de Volkskrant), Maarten Dessing (Boekblad), Martha Riemsma (hoofdredacteur Tubantia) en Pieter van Os (NRC Handelsblad en winnaar Brusseprijs 2020). 

 

--

Richtje Scholtmeijer

Uit de hoek deel 18: Natuur versus Cultuur

Uit de hoek deel 18: Natuur versus Cultuur


Marc Schoorls brutale vrijplaats

De biograaf van Nescio schrijft dat hij zijn gelukzaligste momenten beleefde als hij zich één voelde met de natuur. Als hij zich kon overgeven aan zijn indrukken: het zonlicht, de wolken, de rivier die altijd maar blijft stromen, de bomen. ‘Even geen gevoel van mislukking meer, geen verlangen naar elders. De tijd staat stil en voor een ogenblik voelt hij zich opgenomen in de eeuwigheid,’ zegt ze erover in een interview met de NRC. ‘Hij had zijn eigen methode gevonden om in het leven overeind te blijven.’

Ik herken dat. Nescio was een natuurfilosoof. Een terneergeslagene vol tederheid.

Vorige week brak de zon echt door en werd het éíndelijk volop voorjaar. Plots was de vrolijkheid van de lente in alle hevigheid uitgebarsten. (Dat koning corona wijken moet, helpt ook.)

Ik genoot met volle teugen van een vroege ochtendwandeling met hond Sjakie in het Diemer Bos. Al dat frisse groen, die ‘krankzinnig geworden kroppen sla’, zoals Céline dat eens mooi verwoordde. Ik hoorde de zanglijster jubelen, het zwartkopje zijn opbeurende melodietje doen, De vink sloeg zijn slag en alom tjaften de tjifs.

Het Diemer Bos is een aangelegd bos en dat kun je zien aan de pijpleidingen die er lopen en de nu bijna geheel begroeide vijvermatten die de oevers uitmaken. Het is er bepaald moerassig. Een nieuw oerbos: hier heeft heel lang geleden ook een drassig bos gestaan. Er zijn resten van aangetroffen. Gefossiliseerde houtstamdelen.

Ik hoorde de nachtegaal. Dan kan je dag bijna niet meer stuk.

Maar helaas: ook hier brandnetels, bramen en fluitenkruid. Stikstof minnend spul.

En, valt me op, veel kleefkruid.

Nou, we doen ons best om de natuur met een deken van stikstof te smoren, dat moet gezegd.

Maar ik zag gelukkig ook bloeiend onkruid.

Mag dat woord ‘onkruid’ geschrapt worden in het woordenboek?! Noem het dan maar door boeren en domme burgers ‘ongewenst gewas’ of ‘uitroeigras’, dat er trouwens en heel natuurlijk eerder was dan wij allemaal. Round up: prachtspul! Genocidegroen. 

Ik liep dit keer vanuit het bos onder de A9 door en kwam in een weidegebied. Een klein reservaat. Met volop hoog en bloeiend en naar vroeger geurend gras.

Ik had het ontdekt! Mon petit paradis. Mijn miniland van Maas en Waal,  tussen de riviertjes de Gaasp en de Diem. Maar vooral ook tussen de A1 en de A9. Ik zag er een blauwe en een zilverreiger. Ik hoorde kikkers. Ik zag de wind het wuivende gras strelen.

Ik was bijna gelukkig.

Dat duurt nooit lang, dat weet u. Er kwamen hardlopers met oordopjes voorbij en schreeuwerige wielrenners in giftig gekleurde pakjes.

De mens, dat armzalige schepsel, heeft de cultuur als excuus, als deerniswekkend zelfgeschapen paradijs omdat hij vervreemd en verwijderd is geraakt van de natuur. Zet onze huisdieren af tegen de wilde voorgangers. En zie precies hetzelfde: ecce homo! Wij zijn net als  die keffende, verwende toy-poedels, wij kunnen alleen vanbinnen nog huilen als een wolf.

Aan de rand van het bos hoorde ik spotvogel: zanger naar mijn hart. Luid en duidelijk. En de wielewaal riep! De wielewaal aan de laatste groene rand van dat godvergeten bouwoord Diemen!

Ik vond een dode bosspitsmuis. Herkend met de app op mijn mobiel. ‘Heel gewoon,’ stond er. 

Gewoon? Gewóón? De natuur is nooit ordinair. Dat bestaat niet. Want daar wordt meteen korte metten mee gemaakt. Maar onze bloemen in huis kunnen wèl heel ordinair zijn, en in parken en tuinen trouwens ook.

Daarom staat mijn eigen postzegeltuin vol onkruid. We zien gele bloemen, witte, roze en het is telkens weer anders. De brandnetels, hoe goed ook als waardplant voor sommige vlindersoorten, haal ik weg en de braam geef ik ook geen kans. Voor de rest mag dat groen zo’n beetje zijn gang gaan.

De natuur kan niet ordinair zijn. Maar wel wreed. Vorige week vlogen de eerste koolmeesjes uit het nestkastje in onze tuin. Te vroeg, denk ik. Het nat was goed voor de grutto, maar het was een slecht koolmezenvoorjaar geweest. Echt hummeltjes waren het nog. De een belandde in het vijvertje, de ander onder de scheurdeur. Het was beredderen met paniekerige mezenouders om ons heen. En toen we even niet opletten kwam er een ekster die er met een zo’n pluizenbol in zijn bek vandoor ging. En toen deden twee andere eksters hetzelfde. Ik ben er uren ziek van geweest.

Maar de zoon, eerstejaars biologiestudent, zei en terecht: ‘Kom op, pa. Dat is ook de natuur.’

Nou, doe mij dan toch maar cultuur;)

Ik ben overigens in honderd jaar W.F. Hermans gedoken om daar een mooi boekje van te maken. Die man die luid profeteerde dat de mens blind was voor de oorspronkelijk chaos, was zelf totaal blind voor de natuur. In de ehh... beperking toont zich de meester, zei der alte Goethe, die zelf wel van de bloemetjes was. Van Heidenröslein tot das Veilchen – toch hóór ik ook graag een viool.

Bij wijze van toegift

Lord Byron, uit: Childe Harold’s Pilgimage

There’s pleasure in the pathless woods
There’s a rapture on the lonely shore
There’s a society where none intrudes
With deep sea and music in its roar
I love man not the less
But nature more
--

Van Marc Schoorl (Wassenaar, 1962) verschenen in onder meer De Gids, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer literaire artikelen en beschouwingen. De laatste tien jaar werkte hij vooral aan zijn ‘grote trilogie’ Autobiografie van een romanpersonage. Deel 1 is Zes broers en een zus dat in december 2020 verscheen. Het werd deels als feuilleton gepubliceerd op Bazarow.com.
Deel 2 en 3 zullen in 2021 verschijnen

 

Groningse dichter Remko Ekkers (1941-2021) overleden

Groningse dichter Remko Ekkers (1941-2021) overleden


Vrijdag overleed onverwacht de Groningse dichter Remko Ekkers (1941-2021). Op 1 juli zou hij tachtig worden. Ekkers publiceerde een groot aantal dichtbundels, was betrokken bij veel literaire activiteiten met name in zijn provincie Groningen en doceerde letterkunde aan de Noordelijke Hogeschool in Leeuwarden en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij was een geboren docent en begeleidde ook veel jonge schrijvers en dichters. In maart publiceerde hij nog een bundel, Hop over de sofa, een rijke bundel met gedichten over een breed scala aan onderwerpen.

In deze bundel staat het gedicht Beeldend, met daarin de volgende strofes:

“De oppervlakte laat zich lezen
als een proces, alles breekt naar
de dood, maar alles begint weer
in een andere vorm, het gaat niet
om mijn ik, vingerafdruk.

Ik heb een gevoel, een emotie
die ik doorgeef tot de aarde
ons zonnestelsel verbrandt
ontploft, sterrenstof vormt
voor nieuwe planeten.”

Ekkers was ook nauw betrokken bij uitgeverij Kleine Uil en het aan deze uitgeverij verbonden literaire webblog Tzum. Daar verscheen dan ook direct een uitgebreid in memoriam van zijn onderwijscollega, tevens hoofdredacteur van Tzum, Coen Peppelenbos: 

“Het is altijd lastig om een in memoriam te schrijven over iemand die je kent. Ik werd namelijk, begin jaren negentig, een collega van Remco Ekkers op de NHL (de lerarenopleiding Nederlands van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden) en het laatste jaar van de lerarenopleiding van Ubbo Emmius in Groningen. Nanne Tepper en Marc Reugebrink zaten onder meer tussen zijn studenten. Ik heb hem daar weleens gevraagd wat hij nou ten diepste was: docent of dichter. Zijn voor mij opmerkelijke antwoord toen was: ‘Docent.’ Misschien zou hij op een ander moment of in een andere levensfase een ander antwoord hebben gegeven, maar hij was een begenadigd docent van de oude stempel: een verteller met enorm veel kennis die zijn studenten mee kon nemen in een groter verhaal. Een docent waarbij studenten van andere vakken op de gang zaten om het college te kunnen volgen.”

Lees hier het hele IM van Coen.

Op DLVA/Bazarow verschijnt komende weken een uitgebreide bespreking van Ekkers laatste bundel Hop over de sofa.

--

Roeland Dobbelaer

Bernice Berkleef wint met 'Bloedsteen' de Gouden Strop 2021

Bernice Berkleef wint met 'Bloedsteen' de Gouden Strop 2021


Gistermiddag werden in de Utrechtse stadsbibliotheek ‘De Nederlandse thrillerprijzen 2021’ uitgereikt. De belangrijkste thrillerprijs, de prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar, De Gouden Strop, gaat dit jaar naar Bloedsteen van Bernice Berkleef. Floris Kleijne ontving voor Klaverblad de Schaduwprijs, de vakjuryprijs voor het beste spannende Nederlandstalig debuut. De Vlaamse auteur Toni Coppers won met Val de tweede editie van de Hebban Thrillerprijs, de lezersjuryprijs van lezerscommunity Hebban. Tot slot ontving Hugo Luijten voor Handbagage de Zilveren Strop, de vakjuryprijs voor het beste Nederlandstalige spannende verhaal.

De prijsuitreiking vormde het startschot voor de Week van het Spannende Boek (7 t/m 13 juni). Met De Nederlandse thrillerprijzen 2021 bundelen de Bibliotheek Utrecht, lezersplatform Hebban.nl en de Stichting Gouden Strop de krachten voor een jaarlijks thrillerevenement.

Bernice Berkleef over het winnen van de Gouden Strop 2021: “Ik ben helemaal overdonderd. Ik dacht: we hebben allemaal gelijke kansen, maar als het je tweede boek is en je bent 35 jaar, dan is dit surrealistisch. Dit is een jeugddroom”, aldus de schrijfster bij de uitreiking.

Bloedsteen is volgens de juryleden een “knap geschreven en spannende thriller, die verleden en heden met elkaar verbindt." De thriller gaat terug in de tijd, naar Java tijdens de Tweede Wereldoorlog. De vader van Ella heeft illegaal goederen van Java naar Nederland gesmokkeld. Als haar vader, die vroeger in een jappenkamp heeft gezeten, in hechtenis overlijdt besluit Ella zelf naar Java af te reizen om in hun familiehuis tot rust te komen. Daar ontdekt ze een familiegeheim. Volgens de jury maakt de geschiedenis echt onderdeel uit van het verhaal. "Waardoor het geen droog geschiedenisboek wordt. De karakters zijn goed gevat en het verhaal bouwt op tot een onverwacht einde."

De jury van de Hebban Thrillerprijs over Val: “Een sterk verhaal, een fijne schrijfstijl, interessante personages en tot het allerlaatste moment erg spannend. Deze thriller greep mij bij de lurven en liet me niet meer los!”

De Week van het Spannende Boek, tegenwoordig bekend als ‘De Spannende Boekenweken’, is een themaweek om de literaire genres van 'spannende boeken' (detectives, thrillers) te promoten.

--

Roeland Dobbelaer

Iris Hanika wint Preis der Leipziger Buchmesse met ‘Echos Kammern’

Iris Hanika wint Preis der Leipziger Buchmesse met ‘Echos Kammern’


28 Mei won Iris Hanika met de roman Echos Kammern de Preis der Leipziger Buchmesse. De Leipziger Buchmesse-prijs, die in totaal 60.000 euro bedraagt, wordt sinds 2005 uitgereikt en bekroont voor de uitmuntende Duitstalige nieuwe publicaties en vertalingen in de categorieën fictie, non-fictie/essay schrijven en vertalen. De jury bestaat uit Duitse journalisten en literatuurcritici. In tegenstelling tot de voormalige Duitse Boekenprijs eert de prijs geen succesvolle boeken uit afgelopen jaren, maar alleen nieuwe publicaties. De prijsuitreiking vindt altijd plaats op de eerste beursdag in de glazen hal van het expositiecentrum van Leipzig. De jury van deze prijs bestaat uit zeven literatuurcritici en experts.

Iris Hanika is een Duitse schrijfster. Ze werd geboren in Würzburg, groeide op in Bad Königshofen en woont sinds 1979 in Berlijn. Ze leverde regelmatig bijdragen aan Duitse kranten en tijdschriften als de Frankfurter Allgemeine Zeitung en Merkur. Eerder verschenen boeken van Iris Hanika:

Over het boek

Aan het begin van de nieuwe roman van Iris Hanika komen we aan in New York met Sophonisbe, een nog niet zo jonge dichteres die zo heet. Hoe gedurfd de roman ook begint - we zijn al op een receptie bij Beyoncé op de tweede dag - hij katapulteert ons onnavolgbaar naar waar de taak van de moderne dichter ligt: ​​een nieuwe, totaal andere taal vinden voor het heden, geluk, de essentie ... voor alles. Het gaat over het leven in de steden (midden in het boek keren we terug naar Berlijn, dat momenteel zowel door geld als New York wordt platgegooid), maar het gaat ook over een late liefdesrage, die echter anders is dan in de jeugd, leidt niet naar de afgrond, maar is slechts de laatste hindernis voor bevrijding van de onredelijke eisen van het instinct, waarna men zich kan overgeven aan de geneugten van de ouderdom. '' Echos Kammern '' is een groot literair genot, zowel een reisroman als een roman, soms een actieroman en een levensgids, een excursie naar het begin van poëzie en een blik in de toekomst.

De andere genomineerden waren:

De prijsuitreiking vond online plaats. Klik hier om de uitreiking te bekijken.

--

Sabine Bunschoten

CPNB: Boekenweek 2021 verloopt goed

CPNB: Boekenweek 2021 verloopt goed


Het CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek) dat ieder jaar de Boekenweek organiseert, is positief over het verloop ervan tot nu toe. “De Boekenweek verloopt goed, voor zover wij daar zicht op hebben,” zegt CPNB-directeur Eveline Aendekerk. Het lijkt erop dat meer mensen naar de boekhandel gaan, wat waarschijnlijk het gevolg is van de campagne om bij je lokale boekhandel te kopen, maar ook van de versoepelde coronamaatregelen en het lekkere weer van de afgelopen dagen. 

Hoewel de Boekenweek dit jaar er nog anders uitziet door corona, doen boekhandelaren hard hun best deze week wat extra’s te doen voor hun klanten. Daarnaast zijn er deze week door het hele land veel activiteiten die bijdragen aan de bekendheid ervan. Zo zijn de auteurs van het Boekenweekgeschenk en het Boekenweekessay, Hanna Bervoets en Roxane van Iperen, op tournee door het hele land en ook andere auteurs zetten zich in voor de Boekenweek. Verder geeft de NS alle Boekenweekgeschenken van de afgelopen 20 jaar als gratis e-boek, om te vieren dat de zij al 20 jaar de Boekenweek sponsoren. Dit alles leidt ertoe dat de Boekenweek grote aandacht krijgt op sociale media en dus, ondanks corona, zeer succesvol is. 

-- 

Richtje Scholtmeijer

David Colmer wint de James Brockway Prize 2021

David Colmer wint de James Brockway Prize 2021


Ieder jaar reikt het Nederlands Letterenfonds een prijs uit aan de beste poëzievertaler die uit het Nederlands vertaalt. David Colmer wint de prijs dit jaar.  Colmer komt uit Australië en vertaalde onder andere bundels van Hugo Claus, Cees Notenboom, Paul van Ostaijen, Ester Naomi Perquin, Annie M.G. Schmidt en Menno Wigman. Daarnaast vertaalt hij ook Nederlandse romans. 

De jury beredeneerde haar keuze voor Colmer als volgt: “Colmer toont een grote gevoeligheid voor de specifieke eisen van elk gedicht. Hij is een zeer veelzijdige vertaler, in staat om te werken met zowel vrije verzen als in meer traditionele vormen”. De uitreiking van de prijs vindt op zaterdag 12 juni online plaats en het is mogelijk hierbij aanwezig te zijn door je hier aan te melden. 

Het is niet de eerste keer dat een jury Colmer prijst om zijn vertaalkunsten, bijvoorbeeld met de Independent Foreign Fiction Prize en de IMPAC Dublin Literary Award voor vertalingen van romans van Gerbrand Bakker, de Vondel Prize. Hij won ook prijzen in Australië. 

De naam van de prijs komt van de vertaler James Brockway, die met zijn vertalingen onder andere bundels van Rutger Kopland en M. Vasalis beschikbaar maakte voor het Engelstalig publiek. Overigens hoeft een prijswinnaar niet in het Engels vertaald te hebben, eerder wonnen al de Fransman Daniel Cunin, de Duitser Ard Posthuma en de Spanjaard Francisco Carrasquer.

-- 

Richtje Scholtmeijer

Foto door: Victor Schiferli

De Week van het Spannend boek

De Week van het Spannend boek


De Week van het Spannende Boek, tegenwoordig bekend als ‘De Spannende Boekenweken’, is een themaweek om de literaire genres van 'spannende boeken' (detectives, thrillers) te promoten. Begin dit jaar werd bekend dat Stichting CPNB de nieuwe eigenaar van lezerscommunity Hebban.nl is geworden. Hebban heeft van oudsher veel affiniteit met het genre spannende boeken. Zo wordt jaarlijks de Hebban Thriller Tiendaagse georganiseerd (dit jaar van 17 t/m 26 februari). Met de CPNB als nieuwe eigenaar zullen dit soort succesvolle initiatieven van Hebban voortaan, naast online, ook breder zichtbaar worden in bijvoorbeeld bibliotheken en boekhandels. Als opvolger van de Spannende Boeken Weken organiseert Hebban 7 t/m 13 juni  De Week van het Spannende Boek , waarin onder andere de Hebban Thrillerprijs en de Gouden en Zilveren Strop worden uitgereikt.

De Nederlandse Thrillerprijzen 2021

Op zaterdag 5 juni vindt in de bibliotheek Utrecht de uitreiking van De Nederlandse Thrillerprijzen 2021 plaats. Zo wordt de winnaar van de Zilveren Strop schrijfwedstrijd bekendgemaakt. De Zilveren Strop is de vakjuryprijs voor het beste Nederlandstalig korte spannende verhaal. Omdat de uitreiking via een livestream plaatsvindt is er dit jaar bij wijze van uitzondering een shortlist, en zullen de 5 genomineerden bij de uitreiking op zaterdag 5 juni zijn.

De voorselectie heeft uit 162 inzendingen de top 10 gekozen, waarna de jury aan het lezen is gegaan. Daarnaast reikt de jury vier thrillerprijzen uitgereikt: de Hebban Thrillerprijs, de Schaduwprijs, de Zilveren Strop en de Gouden Strop. In verband met corona mogen er echter nog steeds geen grote groepen bijeenkomen. Alleen de auteurs die kans maken op een prijs zijn uitgenodigd voor De Nederlandse Thrillerprijzen 2021. Daarom is er besloten om bij wijze van uitzondering dit jaar een shortlist bekend te maken en de top vijf uit te nodigen naar Utrecht te komen.

Bekijk hier de livestream!

Shortlist Zilveren Strop 2021

 • De Avondklok - Kevin de Haan
 • Dodelijke opname - Jorrit de Klerk
 • Handbagage - Hugo Luijten 
 • Niet Kijken - Alexander Colin
 • Sweet sixteen - Gillian King

Shortlist van de Hebban Thrillerprijs 2021

In januari 2020 kondigde de boekensite van de CPNB voor het grote publiek, Hebban een nieuwe prijs voor de beste Nederlandstalige thriller van het jaar aan. De Hebban Thrillerprijs is geen publieksprijs maar een lezersjuryprijs, naar voorbeeld van de Hebban Debuutprijs. Zo'n honderd ervaren thrillerlezers lezen de boeken die op de longlist staan. Zij bepalen de shortlist die wordt gelezen door een professionele jury. Het winnende boek wordt in de week van 7 t/m 13 juni bekendgemaakt. 

De 5 genomineerden boeken zijn:

Andere activiteiten in de Week van het spannende boek

Winactie ThrillZone

Webblog ThrillZone, waar artikelen op staan over boeken in de genres ‘thriller’ en ‘spannend’,bestaat 5 jaar. En dat vieren ze met jullie! Samen met uitgevers verloten zij in de maand mei een aantal prijzen! Bekijk hier de facebookpagina voor meer informatie over deze acties!

Winactie DE VERMISSING – MICHAEL BERG

Onlangs verscheen bij uitgeverij The House of Books de nieuwe thriller van Michael Berg, De vermissing. In samenwerking met de uitgever verloot webblog Thrillers en more 3 exemplaren. 

Klik hier voor meer informatie!


--

Sabine Bunschoten

Liesbeth Lagemaat wint de Grote Poëzieprijs 2021

Liesbeth Lagemaat wint de Grote Poëzieprijs 2021


Liesbeth Lagemaat won op 31 mei de Grote Poëzieprijs met haar bundel Vissenschild. In deze epische vertelling verhaalt een kalligrafist over het meisje Elpis. De lezer komt er langzaam achter dat Elpis verkracht is, waarna ze stierf. In het slot vertelt de kalligrafist hoe ze opsteeg naar de hemel, gedragen door forellen die als een schild om haar heen zwommen.

Ieder jaar reikt Prijs de Poëzie de Grote Poëzieprijs uit. Prijs de Poëzie is een productie van de Poëzieclub. Het doel van de Poëzieclub is om de Nederlandse poëzie onder de aandacht te brengen en om meer mensen enthousiast te maken over poëzie.

De bundel van Lagemaat bleek de beste uit 107 genomineerde bundels. De jury zegt over de bundel:  “De Grote Poëzieprijs 2021 kennen we toe aan een bedwelmende en meeslepende vertelling waar het dichterlijke vakmanschap van afspat: Vissenschild van Liesbeth Lagemaat.” Ook recensenten zijn lovend over de bundel. Thomas Möhlmann schrijft voor De Poëzieclub “Om maar meteen met mijn oordeel in huis te vallen: in haar nieuwe, zevende bundel is het Liesbeth Lagemaat gelukt om in een volkomen eigen poëtisch idioom meeslepend en overtuigend een tijdloos en gruwelijk sprookje te vertellen.”

Van Liesbeth Lagemaat verschenen zes andere bundels bij Wereldbibliotheek. Eerder kreeg ze de C. Buddingh’-prijs voor haar debuut Een grimwoud in mijn keel en de Karel van de Woestijneprijs voor haar vijfde bundel Nachtopera.  

--

Richtje Scholtmeijer

Thank God it’s Boekenweek

Thank God it’s Boekenweek


Jazeker mensen, het dak kan er vanaf. Het is weer boekenweek. Alle boekwinkels zijn weer open, veel boekhandels hebben schrijvers in huis om te signeren en Hanna Bervoets, de auteur van het Boekenweekgeschenk maakt een tour door het land. 
 
Het was een verstandige zet van de CPNB, het marketing- en communicatiebureau van de Nederlandse boekenwereld, om de Boekenweek vanwege de coronalockdown te verplaatsen naar eind mei/begin juni. In maart was het hoogstwaarschijnlijk een flop geworden en nu kan de boekenbranche de komende week hopelijk inhalen wat er afgelopen maanden is blijven liggen. 
 
Vandaar dat we een extra Boekenweeknummer van Bazarow Magazine maakten met natuurlijk aandacht voor het Boekenweekgeschenk en Boekenweekessay, een ruim gevulde agenda met activiteiten de komende dagen, en natuurlijk de nodige interviews, voorpublicaties en recensies. 
 
Aarzel niet, beste mensen: bezoek de boekwinkels, de boekverkopers hebben jullie gemist. Sla alvast ruim in voor de zomermaanden en bezorg iedereen in het wereldje een fijne maand.

Lees hier het nieuwe nummer van Bazarow Magazine

De Internationale Dag van het Kind

De Internationale Dag van het Kind


De Internationale Dag van het Kind is een feestdag die in verschillende landen op 1 juni wordt gehouden. Deze dag is van oudsher bekend als de 'Internationale Dag ter Bescherming van Kinderen' (International Day for Protection of Children). Op deze dag geven ouders hun kinderen cadeaus en nemen ze mee op excursies naar pretparken, dierentuinen of musea.

Een boek dat perfect aansluit op deze bijzondere dag is het vandaag gepresenteerde boek:  ‘t Liefste kind. Dertien gedichten, over het avontuur van geboren worden, de kwetsbaarheid van leven en de duizend vragen van het ouderschap. Met slaapliedjes uit allerlei landen, gespeeld door leden van het Koninklijk Concertgebouworkest wat te beluisteren is via een QR-code. De aanleiding voor dit boekje was de vondst van een pasgeboren baby in een ondergrondse afvalcontainer in Amsterdam, februari 2021. Het meisje werd gered.

Met bijdragen van de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam. Journalist en NPO Radio 4-presentator Margriet Vroomans leest de gedichten voor. Een ode in poëzie en muziek, aan het liefste kind.De opbrengst van dit boekje gaat naar Stichting Beschermde Wieg.

 --

Sabine Bunschoten

Boekenweekgeschenk Hanna Bervoets komt uit in zeven verschillende landen

Boekenweekgeschenk Hanna Bervoets komt uit in zeven verschillende landen


Hanna Bervoets schreef dit jaar het Boekenweekgeschenk Wat wij zagen. De uitgever maakte deze week bekend dat de rechten al aan zeven landen zijn verkocht. Wat wij zagen heeft een zeer actueel en populair thema, namelijk sociale media. De hoofdpersoon in het boek is content moderator en moet van verschillende berichten bepalen of ze wel geschikt zijn voor het platform waar ze voor werkt. Hierdoor ziet ze de hele dag afschuwelijke filmpjes die uiteindelijk haar eigen denkwereld bepalen.

De populariteit van dit thema blijkt wel uit het feit dat de vertaalrechten van het boek al verkocht zijn aan verschillende landen. Het is de eerste keer dat zoveel landen de vertaalrechten van een Boekenweekgeschenk kochten, voordat het in de boekhandels lag. Niet alleen hebben Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Noorwegen en Finland al rechten in hun bezit, ook in Amerika komt het boek waarschijnlijk in 2022 uit. Daarnaast zijn er onderhandelingen gaande over internationale filmrechten. Dat zoveel landen interesse tonen in het boek is geen verrassing, niet alleen vanwege het hedendaagse thema, maar ook vanwege het heldere beeld dat Bervoets weet te schetsen van het leven van een content moderator en de psychologische gevolgen van dit beroep. Wie meer wil weten over de inhoud van het boek, kan hier de bespreking lezen van Nico Voskuil in het laatste Bazarow Magazine.

--

Richtje Scholtmeijer

De 8 leukste voetbalboeken

De 8 leukste voetbalboeken


Vrijdag 11 juni 2021 start het EK voetbal. Om dit te vieren en alvast in de voetbalstemming te komen hebben wij de 8 leukste voetbalboeken op een rij gezet.

1. Omschakeling - Michael Cox & Ralph Van Der Aa

Voetbal is oorlog, voetbal is emotie en cultuur. Maar voetbal is ook een idee en ideeën worden constant gekopieerd, aangepast en verbeterd. In Omschakeling beschouwt Michael Cox dertig jaar Europese tactiek door steeds een voetballand uit te diepen. Het begint met de erfenis van het vermaarde Nederlandse totaalvoetbal, om van daar verder te gaan naar de verdedigende organisatie van Italië toen de Serie A de sterkste competitie ter wereld was, de kracht en snelheid van Frankrijk met Zidane, de opkomst van de back als Portugese uitvinding van Mourinho, het tiki-taka van Spanje en de Gegenpressing van Klopp en Bayern uit Duitsland. Tegenwoordig vind je al deze elementen terug in de Engelse Premier League. Voetbal in Europa is een verhaal van continu omschakelen qua stijlen en invloeden. Terwijl het tactische en stilistische zwaartepunt voortdurend verschuift van land naar land, is er één constante in dit boek: de schitterende herinneringen aan legendarische wedstrijden en spelers die met liefde voor het spel beschreven worden.

2. Trilogie - Jaap Visser

Ajax heeft de Europa Cup 1971-’72-‘73. Wanneer het trainer Rinus Michels als een drilsergeant is gelukt de vrijblijvendheid uit Ajax te ranselen, begint de zegetocht. Eerst door Nederland, daarna wordt Europa veroverd. Ajax is Johan Cruijff en Piet Keizer in een hecht collectief. In de Europa Cup zijn de Amsterdammers drie seizoenen aaneen ongenaakbaar en onder Michels’ opvolger Stefan Kovács schittert de rood-witte diamant als een briljant.

3. Derksen - Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman

Je haat van hem of je houdt van hem. Al meer dan tien jaar lang kijken bestsellerauteur Michel van Egmond en ster-interviewer Antoinnette Scheulderman van zeer nabij en in grote verbazing naar Johan Derksen. Samen schetsen ze een indringend portret van een man die bekend werd door zijn controversiële uitspraken op televisie, maar die buiten het zicht van de camera's ook heel veel andere kanten heeft. Of, zoals hij in dit spraakmakende boek zelf zegt: 'Ik heb alleen op tv een grote bek.'

Alles komt aan bod in dit boek. Zijn successen als journalist en televisiester, maar ook zijn tragische jeugd en zijn misdragingen als voetballer. Zijn lange vriendschappen met Johan Cruijff en Harry Muskee en zijn diepe liefde voor de blues, maar ook de vechtpartij met Van Morrison en zijn constante neiging tot choqueren. Hij staat uitgebreid stil bij de tragische dood van zijn eerste vrouw en bij zijn eigen val van de trap, maar ook bij het krankzinnige eetpatroon dat hij erop nahoudt en natuurlijk bij de rel rond zijn Akwasi-grap en de verstrekkende gevolgen daarvan.

4. LIEKE - Lieke Martens & Vincent de Vries

In deze volledig geactualiseerde editie van haar boek vertelt Lieke Martens over het WK voetbal in 2019, haar teenblessure en de weg naar de Olympische Spelen in Tokio. In 2017 won ze met het Nederlands elftal het EK en ze werd de beste speelster van het toernooi, van Europa én van de wereld. In LIEKE deelt ze voor het eerst haar verhaal. Van haar eerste doelpunten bij de F-pupillen in Nieuw Bergen tot haar mooiste acties bij FC Barcelona en ontmoetingen met supersterren als Messi, Neymar en Ronaldo. Met medewerking van onder anderen Jackie Groenen, Daniëlle van de Donk, Kika van Es, Anouk Hoogendijk, Sarina Wiegman en Patrick Kluivert.

5. De coach en zijn geheim - Robin van Galen

De coach en zijn geheim is een meeslepende ‘voetbalthriller’ die zich afspeelt in het seizoen 2024-2025 en gaat over topsport, coachen, muziek en liefde. Ieder mens blijkt vaak een geheim bij zich te dragen.

Alex Morinson is een 51-jarige Engelse voetbalcoach die al veel gewonnen heeft in zijn rijke carrière. Diverse clubs in Engeland en Spanje wist hij uiterst succesvol te maken. Om verschillende redenen is hij toe aan een nieuw avontuur. Hij kiest niet opnieuw voor een topclub, maar hij gaat bij het, van origine kleine Excelsior aan de slag. De Kralingers uit Rotterdam-Oost hebben grote ambities. Er is een geldschieter opgestaan die geen genoegen meer wenst te nemen met een rol in de marge. Morinson moet binnen drie jaar de club naar de Europese top loodsen, met winst in de Champions League als het ultieme doel! De druk om te presteren is immens en op zijn weg naar succes wordt hij blootgesteld aan diverse, uiterst aantrekkelijke verleidingen die andere, duistere kanten van de coach naar boven brengen met alle gevolgen van dien.

6. De Coolsingel bleef leeg - Hugo Borst

Het klassieke boek over Feyenoord. Het is precies vijfentwintig jaar geleden dat Hugo Borst dit boek over Feyenoord schreef.

In De Coolsingel bleef Leeg bericht hij op onnavolgbare wijze over het turbulente seizoen 1995/96, toen hij in de boezem van de club verkeerde en zag hoe Willem van Hanegem en Jorien van den Herik de opstandige spelersgroep in toom probeerden te houden. Ook een kwart eeuw later is dit baanbrekende werk nog net zo actueel als toen, en veel meer dan een sportboek alleen. Het is niet alleen een ontnuchterende schets van de gang van zaken achter de schermen van een volksclub, maar ook een portret van de rijke geschiedenis van Feyenoord en bovenal een prachtige ode aan Rotterdam en de Rotterdammers.

7. De trainer maakt het verschil - Mauro Van de Looij

Als trainer kun je het verschil maken. Je wilt dat je spelers plezier hebben en hun talenten volop ontwikkelen. Of je nu beroepstrainer bent of een ouder die onverwacht langs de lijn staat, je doet het veel beter als je weet wat je wilt bereiken en hoe je dat kunt aanpakken. Mauro van de Looij, ervaren jeugdtrainer bij eredivisieclubs, geeft je in dit boek praktijkervaringen en wetenschappelijke inzichten over motivatie, selectie, trainen en coachen. Hij neemt je mee langs vragen als: Hoe belangrijk is winnen eigenlijk? Wat is jouw invloed op de motivatie van je spelers? Hoe herken je talent? En wat zeg je in de rust? Niet eerder verscheen er zo’n compleet boek dat je helpt om jouw visie en stijl verder in te vullen. Als trainer, coach en leider. Mauro daagt je uit tot het creëren van een prestatiecultuur waarin de persoon op nummer 1 staat.

8. Mijn voetbal - Johan Cruijff

Johan Cruijff legt de 14 basisprincipes van het voetbal voor iedereen begrijpelijk uit. Uit alles blijkt waar hij voor staat: mooi, aanvallend voetbal, veel aandacht voor de voetballer zelf en bovenal: spelplezier. Dat is de grootste motor van succes. Zijn visie is niet zomaar een mening maar een overtuiging gebaseerd op tientallen jaren ervaring op het hoogste niveau. Een visie waarmee hij zichzelf en veel andere talentvolle spelers naar de absolute top bracht en waar nog elke dag aan wordt gerefereerd. Johan Cruijff – Mijn voetbal is een geheel herziene heruitgave van Voetbal uit 2012. Het bevat extra hoofdstukken en is vormgegeven in de lijn van de autobiografie Johan Cruijff - Mijn verhaal. 

--

Sabine Bunschoten

DLVAlive met Christiaan Weijts - 29 april 2021

DLVAlive met Christiaan Weijts - 29 april 2021


"Ik wil de mensen niet per se waarschuwen met mijn roman"

[Leesclubavond] “Ik wil de mensen niet per se waarschuwen met mijn roman Furore. Ook is het geen politieke roman. Zoveel invloed hebben boeken niet meer. Het gaat me er vooral om de toekomst in contrast te zetten met de wereld rond 1900 door de verbeeldingskracht in te zetten,” aldus Christiaan Weijts tijdens DLVAlive van 29-4.

Roeland Dobbelaer sprak met hem over zijn roman Furore: “Voor filosofisch en wetenschappelijk ingestelde schrijvers lijkt het een straf dat je in ons land voornamelijk wordt gerecenseerd door literatuurwetenschappers. Hen gaat het minder om ideeën maar vooral om een mooi verhaal met mooie zinnen. Misschien dat daarom de meeste Nederlandse literatuur gaat over egodocumenten die worstelingen met ouders, verkeerde vrienden of juist geen vrienden, ontluikende seksualiteit en vooral het geloof als onderwerp hebben. Persoonlijke ellende verkoopt, ideeënromans nee, dat vinden we lastig. Christiaan Weijts (Leiden, 4 mei 1976) is zo’n schrijver die ideeënromans aflevert.”

Tijdens de avond hield Weijts eerst een korte lezing over zijn roman. Aan de hand van foto’s van Parijs en Schoorl en diverse schilderijen vertelde hij over de vriendschap tussen Picasso en de Nederlandse journalist Tom Schilperoort, een vriendschap die een grote rol speelt in zijn roman. Daarna startte het gesprek. “Ik wil ook gewoon mooie verhalen vertellen,” aldus Weijts.

Weijts studeerde van 1994 tot 1999 Nederlands en literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. Hij is columnist in NRC en de Groene Amsterdammer. Hij woont en werkt in Den Haag. Weijts’ debuutroman Art. 285b, waarvan de titel verwijst naar het stalking-artikel in het Nederlandse Wetboek van strafrecht, verscheen in 2006. Art. 285b. werd vrijwel unaniem lovend ontvangen, en leverde hem nominaties op voor zowel de AKO Literatuurprijs als de Gouden Uil.

Lees hier de recensie van Roeland Dobbelaer van Weijts roman Furore.

Uit de hoek deel 17: Grootmeester Youp van ’t hek

Uit de hoek deel 17: Grootmeester Youp van ’t hek


Marc Schoorls brutale vrijplaats

Beckett, bek dicht! Want theater is een vak en grootmeester Youp van ’t Hek legt in een promofilmpje voor een puur commercieel gebeuren (grootmeesters.nl/masterclasses) wel even uit wat ‘theater’ is. Namelijk dit: ‘Even mensen uit een ander dingetje tillen.’ En dan volgt: ‘Ik ben Youp van ’t Hek, welkom bij grootmeesters.’

Alle grootmeesters draaien zich om in hun graf: Shakespeare, Vondel, Werner Schwab, ik noem maar een dwarspad op het kerkhof.

Welke debiel debiteert zoiets achterlijks? Nou, ’s lands grootste komiek. En bek. Of om het chic te zeggen: cabaretier. Cabaret is kleinkunst. En daar is Van ’t Hek heel groot in.

Toegegeven: vroeger vond ik hem soms best lollig. Tenminste, als ik met een kater z’n column las of met beneveld brein naar zijn oudejaarsconference keek. Ik heb mijn leven gebeterd: ik drink tegenwoordig veel cola zero of een alcoholvrij biertje.

Wat hij daarvan zou vinden? ‘Ach, rot toch op met je gezeik!’ zou hij roepen. ‘En doe effe normaal!’ Want Youp van ’t Hek is de kroegtijger als cabaretier. En een cabaretier is vaak een moralistische huiskamerfilosoof die zich voordoet als grappenmaker.

Lollig, dat was het. Maar meer ook niet. Zeker niet hoogdravend. Een bevlogen Pegasus? Nee. ‘Doe effe normaal zeg!’ Eerder een recalcitrante antimoralist. Een übermensch die durft te léven. En van alles te roepen.

Al tijdens zijn schooljaren werd hij van het internaat verwijderd wegens onredelijk gedrag. Gelukkig haalde hij met veel moeite zijn mavo-diploma. Zijn voorbeeld? Niet W.F.H., maar Toon Hermans.

Een per definitie narrige cabaretier verhoudt zich tot een ware filosoof als een kleinzielige columnist tot een grote schrijver. Youp intussen presenteert zichzelf als schrijver en denker.

Léést hij wel eens een boek? Ik geloof niet dat ik hem daar in al z’n geblèr wel eens op betrapt heb. Op biertjes drinken wèl. In het café, grapjes makend tegen zijn hofhouding nadat ze naar het voetbal zijn geweest. Iets wat getuigt van een bovengemiddelde intelligentie doet hij verder niet. Wel afgeven op andere voetbalsupporters. Toen hij als fervent Ajacied bedreigingen kreeg, zei hij (voor de veiligheid erg achteraf): ‘Dat waren geen grote denkers.’

Maar hij dus wel. Nou, dat zie ik anders. Wat hij doet is denken in z’n achteruit. Zonder omkijken. Jaha, Youp vormt in z’n eentje een denktank: hij walst alles plat met die grappen van hem.

Maar het is waar, Youp schrijft boeken. Of eigenlijk: boekjes. Het gaat om zijn verzamelde columns, die randverschijnselen uit een krant. Het leven is wèl leuk. Zulke titels. Meest recente: In corontaine. Vréselijke titel: een dichter is ook al niet aan hem verloren gegaan. Verder zijn daar de teksten van zijn oudejaarsconferences. En kinderboeken. En hij bezorgde ’t Is beter stil te luisteren, de verzamelde gedichten van Toon Hermans. Hij leest ze voor, en houdt zich daarmee al meteen niet aan de titel. Enfin, zulke boekjes. Dat niveau.

Ook wat dat betreft háált hij het niet bij aloud voorbeeld Freek de Jonge. Kijk, dat is pas een profeet! Die schreef in 2005 al Cordon sanitaire, wat wèl een mooie titel is. En die schreef een roman of drie, vier; deed de Kellendonk-lezing, en nog zo wat.

Cabaretiers spreken veelal voor eigen parochie. Freek heeft een Grote Boodschap en houdt die niet voor zich in het privaat. Youp op zijn beurt hangt als slimme koopman de snaakse volksjongen uit en verkoopt vooral praatjes. En daarbij houdt Youp de zaak al helemaal niet in het privaat, maar laat hij zijn windjes graag in het openbaar. Guitig als hij denkt te zijn boert hij er bij voorkeur bij, pist over van alles en nog wat, nichten bijvoorbeeld, en vindt zichzelf in zijn onverstoorbaarheid heel stoer.

De acrobatische vertelkunst heeft Youp van Freek afgekeken. Alleen doet hij het veel minder virtuoos, of eigenlijk: niet virtuoos. De Jonge is gewoon veel meer woordkunstenaar, veel meer artiest ook. En hij komt een stuk intelligenter over, zoals hij zich ook veel meer begaan betoont met de wereld zoals die helaas is.

Het lijkt me ook niet meevallen: altijd maar leuk willen zijn. Maar Youp heeft er lol in. Hangt dolgraag de getapte caféjongen uit. De toffe gast van dik zestig in z’n jeans en op z’n sneakers dan wel ouwe gympen. Met  de fuck you-middelvinger als moderne VOC-mentaliteit. En lekker  nonchalant. Hij doet als burgerking een Gooi naar de Big Bec van de antiburgerlijkheid. Als vijand van de brave burger is hij een huichelachtige volksheuler.

Wat durfde hij te zeggen tegen de Volkskrant. ‘Ik heb het op dit moment ook moeilijk, met mijn bedrijfje.’

Bedrijfje?

Moeilijk?!

Je zou bijna medelijden met hem krijgen. Met de man die naar eigen opscheppen bijna vijf miljoen boeken verkocht en wiens zalen altijd uitverkocht zijn. De snoever. Hij is al net zo pocher als de eerste de beste Gooise villapooier.

En Youp is nu oud, zwak en ziekelijk. Zijn humor is misselijk. Maar zijn Toon is en blijft  hermansiaans snoeverig. Vandaar deze repliek.

Youp stinkt, zoals het leven stinken kan. Wat wij nodig hebben is geestelijke hygiëne. Humor en beleefdheid. Wijsheid ook. Dat alles ontbreekt er aan bij Youp. Voor de rest heeft hij van alles veel te veel. Buikvet, mond, geld en wat dies meer zij. Meneer is een decadente Gooise drol die zich voordoet als leuke caféklant. Zó klaar mee.

--

(Dit is een sterk verkorte versie van een polemiek die de Hekkesluiter vormt van het boekje Meer dan humor: Erasmus & de vos dat klaar is maar waarvoor ik momenteel geen geld heb om het te doen verschijnen.)

Eric Carle, de man achter het beroemde kinderprentenboek ‘Rupsje Nooitgenoeg’ op 91-jarige leeftijd overleden

Eric Carle, de man achter het beroemde kinderprentenboek ‘Rupsje Nooitgenoeg’ op 91-jarige leeftijd overleden


Weinig kinderboeken zijn zo bekend als Rupsje Nooitgenoeg. Hele generaties kinderen zijn er mee opgegroeid, hele generaties ouders lazen het boek voor aan hun kinderen. Zondag overleed de schepper van het Rupsje, de Amerikaan Eric Carle, op 91-jarige leeftijd. 

Carle schreef meer dan zeventig kinderboeken, maar The Very Hungry Caterpillar, zoals het origineel uit 1969 heet, was de bekendste. De rups die altijd honger heeft en maar door blijft groeien stal menig kinderhart. Eten, eten, tot je een vlinder wordt. Prachtig boek.

Andere boeken die hij maakte zijn Beertje Bruin, wat zie je daar? en Papa, pak jij de maan voor mij?

Carle werd geboren in Duitsland en daar maakte hij als kind de Tweede Wereldoorlog mee. Op de Amerikaanse radio vertelde hij daarover: “Tijdens de oorlog waren er geen kleuren, alles was grijs en bruin.” Daarom waren zijn boeken vol van kleur.

Karl van Heijster, recensent voor De Leesclub van Alles schreef twee jaar geleden bij de vijftigste verjaardag van het rupsje: “De uniek stijl van de illustrator – een combinatie van crêpepapier en acrylverf – is een genot op zich. Maar de pedagogische waarde van het boekje mag niet onderschat worden. In een zo kort mogelijke tijd maakt Rupsje Nooitgenoeg de jongsten onder ons bekend met tellen, de dagen van de week, de levenscyclus van een rups én – iets subtieler – het belang van gezonde voeding! Rupsje Nooitgenoeg is met recht een klassieker en mag in geen enkele kinderbibliotheek ontbreken. In een rechtvaardige wereld wordt Carles’ aandoenlijke rupsje met succes nog vijftig jaar ouder.”

--

Roeland Dobbelaer

Zomernummer poëzietijdschrift Awater verschijnt begin juni

Zomernummer poëzietijdschrift Awater verschijnt begin juni


Awater is het grootste poëzietijdschrift van Nederland. In Awater vind je nieuws, achtergronden en poëziekritiek. Daarnaast ontvangen abonnees drie keer per jaar de meest interessante dichtbundel van het actuele aanbod.

Awater reikt sinds 2008 jaarlijks de Awater Poëzieprijs uit. De prijs komt tot stand door middel van het bevragen van 'beroepslezers' (poëziecritici, -docenten en -bloemlezers). Hen wordt gevraagd een top 3 te maken van Nederlandse dichtbundels die het jaar ervoor zijn uitgebracht. De prijs bestaat uit een geldbedrag van vijfhonderd euro en wordt uitgereikt aan het einde van de poëzieweek. De Poëzieweek 2022 start op Gedichtendag, donderdag 27 januari, en loopt t.e.m. woensdag 2 februari.

 Vanaf 4 juni is de zomereditie van poëzietijdschrift Awater verkrijgbaar. In deze editie staat onder andere een interview met Willem Thies, nieuw werk van Rozalie Hirs, vertaalde poëzie van Charles Simic en debutant Mattijs Deraedt interviewt zijn voorbeeld Ingmar Heytze.

Edwin Fagel schrijft over het oeuvre van Alfred Schaffer en Gemma Plum heeft het gedicht at ik hoorde in de schelp van Bernke Klein Zandvoort verstript.

 Daarnaast is er de column van de Dichter des Vaderlands Lieke Marsman en zijn er recensies van boeken van onder meer Babs Gons, Antoine de Kom, Tjitske Jansen, Anne Broeksma en Dorien de Wit.

En natuurlijk de Awater Top 6, de Poëzie Top 15, de lijst met nieuw verschenen titels, de poëzie-agenda en de Poëzieclub Pagina's.

Klik hier voor meer informatie

 --

Sabine Bunschoten

Zomer- of najaarstage bij Bazarow & De Leesclub van Alles

Zomer- of najaarstage bij Bazarow & De Leesclub van Alles


Vanaf 1 juni is er weer ruimte voor nieuwe stagiair(e)s journalistiek, marketing of literatuurwetenschappen bij Bazarow & De Leesclub van Alles. Het betreft een stage van tenminste vier dagen per week waarin je jouw kennis en vaardigheden in de praktijk brengt en verder kunt ontwikkelen. Je kunt meteen deze zomer aan de gang of starten in september. Heb jij affiniteit met social media, websites, artikelen schrijven en bovenal met boeken? Dan zijn we op zoek naar jou!

Thuiswerken is bovendien volledig mogelijk bij deze stage, mocht dat nog nodig zijn in verband met corona. De standplaats is Zeist.

Tot je taken behoren o.a.:
– Nieuwsberichten, artikelen en recensies schrijven;
– Samenstellen Bazarow Magazine;
– Ondersteunen bij marketing;
– Meehelpen met het onderhouden van de website en sociale media;
– Projectmanagement;
– Meedenken over de verdere uitbouw van zowel Bazarow als DLVA. 

Vereisten
– Je bent een HBO/WO student(e) met een relevante studie-achtergrond (marketing, communicatie, journalistiek, literatuurwetenschappen etc.)
– Je bent enthousiast, creatief, leergierig en hebt een hands-on-mentaliteit;
– Je hebt affiniteit met media;
– Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift;
– Je bent beschikbaar vanaf juni 2021 of vanaf september 2021. De stage duurt minimaal 3 maanden.

Wat bieden wij?
– Een leuke en afwisselende stage met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling;
– Professionele vakinhoudelijke begeleiding. Je komt hier om te leren;
– Je maakt kennis met een groot aantal aspecten van het boekenvak;
– Samenwerking in een gezellig en divers team;
– Doorgroeimogelijkheden;
– Stagevergoeding.

Solliciteren?
Wil jij deel uitmaken van ons team? Overtuig ons waarom jij dé nieuwe journalistiek en marketing stagiair(e) bent voor Bazarow en De Leesclub van Alles door jouw motivatiebrief (kort) en CV (lang) op te sturen. Deze kun je mailen naar: roeland@deleesclubvanalles.nl t.a.v. Roeland Dobbelaer. Graag ontvangen we je sollicitatie voor 1 juli 2021.

Profiel van de organisatie
Bazarow 
is een verkopende boekensite die werkt aan een betere en eerlijkere verdeling van inkomsten in het boekenvak. We onderscheiden ons daarnaast van andere boekensites door een sterke inhoudelijke kant. Dit gebeurt in de vorm van nieuws, agenda, recensies en vooral het tweewekelijkse digitale magazine.

De Leesclub van Alles is een recensiesite die over alle soorten boeken recensies plaatst. Er is veel samenwerking tussen Bazarow en DLVA. De voornaamste manier van samenwerken is het doorplaatsen van recensies van DLVA naar Bazarow. 

Meer weten? Bel dan met Roeland Dobbelaer, hoofdredacteur Bazarow Magazine/De Leesclub van Alles: 06-42224455

Eerdere stagiaires van Bazarow en De Leesclub Van Alles:
Isolde
Tijdens mijn stageperiode bij Bazarow kreeg ik de kans om mijn schrijfvaardigheid te actief te trainen en bij te houden. Omdat je tijdens de stage iedere dag zeker één, maar meestal meerdere berichten schrijft, ga je snel vooruit. De stage is verder heel veelzijdig, naast nieuwsberichten werk je ook aan interviews en andere projecten. Hiernaast krijg je de gelegenheid om eigen initiatieven te nemen als je ideeën hebt voor de site of het magazine. Je werkt in een team met mensen die een passie voor boeken delen, en dat is heel fijn en gezellig.

Renske
De stage bij Bazarow en de leesclub van alles is veelzijdig. In een vrij beperkte periode (in mijn geval 20 weken) leer je snel veel verschillende vaardigheden aan. De focus ligt vooral op nieuwsberichten schrijven en het magazine maken. Maar er is ruimte genoeg voor interviews afnemen en het schrijven van recensies. Een veelzijdige stage waarbij je veel kunt leren. Eigen inbreng wordt zeker gewaardeerd en zo heb ik met de andere stagiaires en hoofdredacteur en stagebegeleider Roeland zelf meerdere leuke projecten opgezet en met succes kunnen afronden.

--

De 8 beste Bob Dylan-boeken

De 8 beste Bob Dylan-boeken


Bob Dylan werd deze week (24 mei) 80 jaar! Dylan wordt door velen beschouwd als de belangrijkste popmuzikant en tekstdichter van de afgelopen zestig jaar, en een cultureel-maatschappelijk icoon dat geen gelijke kent. Bob Dylan, geboren als Robert Allen Zimmerman is een Amerikaanse singer-songwriter en kunstenaar. In 2016 kreeg hij de Nobelprijs voor Literatuur. Speciaal om zijn verjaardag te vieren hebben wij een top 8 Bob Dylan-boeken samengesteld!

1. Bob Dylan compleet; het verhaal van de 492 songs - Philippe Margotin & Jean-Michel Guesdon

Bob Dylan compleet is een reis van het absolute begin naar het meest recente einde, onderweg stoppend bij albums en outtakes, films en concerten - alles gebaseerd op interviews met de songwriter zelf en de muzikanten, producers en bekenden om hem heen. Daarbij is het boek rijk geïllustreerd met zowel iconische als onbekende foto's van de beste fotografen uit de rockscene. Dit is een bijbel die het waard is om keer op keer uit de boekenkast getrokken te worden bij het beluisteren van de klassieke liedjes.

2. Chronicles Volume 1 - Bob Dylan (Engelstalig)

WINNAAR VAN DE NOBELPRIJS VOOR LITERATUUR: De gevierde eerste memoires van misschien wel de meest invloedrijke singer-songwriter van het land; Bob Dylan. 'Ik kwam van ver en was van ver naar beneden begonnen. Maar nu stond het lot op het punt zich te manifesteren. Ik had het gevoel dat het recht naar mij keek en niemand anders. ' Dat schrijft Bob Dylan in Chronicles: Volume One, zijn opmerkelijke boek over kritieke momenten in zijn leven en carrière. 

3. The Lyrics - Bob Dylan (Engelstalig)

Deze uitgebreide collectie bevat de songteksten van zijnhele werk, inclusief de veranderingen die hij tijdens zijn legendarische carrière heeft verwerkt tussen studio-opnames en live optredens.

4. Bob Dylan in Nederland voorjaar '65 - Tom Willems

Vijftig jaar geleden, in mei 1965 veroverde Bob Dylan als een donderslag bij heldere hemel naamsbekendheid bij de Nederlandse muziekliefhebber. Wat ging er vooraf aan die donderslag in mei 1965? Wat bracht CBS Nederland ertoe om in mei 1965 de single “Subterranean Homesick Blues” uit te brengen? Hoe is het mogelijk dat Bob Dylan in mei 1965 voor de camera’s van VARA zou verschijnen? Waarom werd deze uitgelezen kans om de Nederlandse televisiekijker kennis te laten maken met Bob Dylan op het laatste moment afgeblazen? En als dat optreden wel door was gegaan, hoe had dat optreden dan geklonken?

Tom Willems geeft een halve eeuw later in dit boek antwoord op deze en andere vragen over de aanloop naar die zo cruciale maand voor de Nederlandse Dylan-liefhebber: mei 1965.

5. Bob Dylan in de studio -  Patrick Roefflaer

In Bob Dylan in de studio vindt de lezer het volledige achtergrondverhaal van elk van zijn bijna veertig studioplaten aan de hand van vele details en citaten van betrokken muzikanten en producers. Waar en wanneer vonden de opnamen plaats? Wie werkte eraan mee? Wat is er in de studio gebeurd? Wat waren de reacties bij het verschijnen? Kortom: waarom zijn die platen zoals ze zijn en hoe zijn ze zo geworden?

6. Bob Dylan Revisited - Scobie Stephen (vertaald door: Erik Bindervoet en  R.J. Henkes)

Hoe vaak en in hoeveel gedaantes is Bob Dylan al aan het publiek verschenen? Hij was folkmuzikant, protestzanger, een door God geïnspireerde popartiest. Hij speelde akoestisch en maakte tot ontsteltenis van zijn fans ineens elektrisch versterkte muziek. De bundel Bob Dylan Revisited voegt nog een nieuwe kant toe van Bob Dylan toe: dertien stripkunstenaars interpreteerden dertien van zijn nummers. Onder hen uit Italië Lorenzo Mattotti (A Hard Rain’s A-Gonna Fall), uit de Verenigde Staten Dave McKean (Desolation Row), uit Frankrijk François Avril (Girl Of The North Country) en uit Servië Gradimir Smudja (Hurricane). Alle dertien stuk voor stuk prachtige korte (strip)verhalen. De bundel bevat de originele teksten en de vertaling in het Nederlands.

7. Bob Dylan; American Troubadour - Donald Brown (Engelstalig)

Donald Brown onderzoekt Bob Dylan zijn invloedrijke albums, tours en persona's. In een boeiend avontuur geeft Brown verhelderend maar kritisch commentaar op Dylans hele carrière. 

8. Bob Dylan; NYC 1961-1964 - Ted Russell & Chris Murray (Engelstalig)

Een archief van nooit eerder gepubliceerde foto's van de jonge Dylan, toen hij voor het eerst naar New York City verhuisde in de jaren 1960. Er was geen duidelijke reden voor Ted Russell om Bob Dylan in 1961 te fotograferen. Dylans eerste album was nog niet uitgebracht en dit is een van de redenen waarom de foto's van Ted Russell zo buitengewoon zijn. Ze bieden een oprechte openhartige blik op de jonge zangeres en gitarist.

--

Sabine Bunschoten

Brommer op zee meer kijkcijfers

Brommer op zee meer kijkcijfers


We weten natuurlijk niet of de Bazarow-actie #ikkijkbrommeropzeeterug heeft geholpen, maar feit is dat de afgelopen zondag meer mensen keken naar het VPRO/Canvas boekenprogramma Brommer op Zee.

De collega’s van Tzum melden dat er 84.000 kijkers op het programma afstemden. En daar komen alle terugkijkers nog bij, bijvoorbeeld ondergetekende, die vanochtend op Brommer afstemde. In de uitzending van zondag zaten onder andere Cees Nooteboom en Marjolijn van Heemstra. Nooteboom schreef het essay Over het Japanse klooster Kozan-ji en de beroemde dierentekeningen. Hierin schrijft hij over zijn ontdekkingen in het klooster Kozan-Ji in het noorden van Kyoto, waar rollen met tekeningen van speelse dieren uit de vroege dertiende eeuw te vinden zijn.

Marjolijn van Heemstra (1981) vertelt over haar boek In lichtjaren heeft niemand haast - een pleidooi voor meer ruimte in ons leven. Een boek over de verschillende percepties van ruimte: in ons hoofd, in ons leven en de ruimte voorbij de aarde. In deze uitzending onder andere Marjolijn van Heemstra en Cees Nooteboom.

Jeroen Olyslaegers zat in het schrijfhok en schreef een stuk over Antwerpen.

En; blijven terugkijken mensen. https://www.npostart.nl/brommer-op-zee/23-05-2021/VPWON_1329971

--

Roeland Dobbelaer

"Rauw, compact, dat is mijn stijl"

"Rauw, compact, dat is mijn stijl"


Op donderdag 8 april sprak DLVA hoofdredacteur Roeland Dobbelaer met schrijver Ine Boermans over haar debuut Een opsomming van tekortkomingen.

Bekijk hier de hele opname van het gesprek: https://www.youtube.com/watch?v=Bwv47gqbEe0

Enkele uitspraken van Boermans tijdens het gesprek:

“Mijn eigen leven is eigenlijk mijn muze, mijn eigen verleden. Eerder was dat de dood van mijn moeder, en in zekere zin, ook een tijdje mijn vader.”

“Rauw, compact, dat is mijn stijl.”

“Mijn roman is grotendeels uit mijn eigen leven gehaald, maar, je laat dingen weg, je voegt dingen toe. Je haalt het door de zeef van fictie. Wel is het een roman uit mijn oogpunt. Ik heb dan ook wel een hekel aan sardientjes.”

Over het boek: In Een opsomming van tekortkomingen probeert Lot haar weg te vinden in een karig met familiegeluk bedeeld leven. Haar nieuwe psycholoog lijkt niet echt te kunnen verklaren waarom ze zo vaak overmand wordt door verdriet. Als ze in een trein stapt, bijvoorbeeld, denkt Lot steevast aan nazi-transporten naar Auschwitz. En als ze worst eet denkt ze aan doodgeknuppelde varkens. De psych raadt haar aan om in die gevallen de sluizen maar eens goed open te zetten, maar ook dat lukt maar matig.

Roeland Dobbelaer over Een opsomming van tekortkomingen op DLVA: “Een opsomming van tekortkomingen is verplichte kost voor narcisten die kinderen overwegen. Op elk pagina staat het advies te lezen: ‘doe het niet’. En voor de mensen die nog steeds worstelen met hun ouders: lees het boek. Je voelt je direct stukken beter. Het ligt niet aan jou.”

 

Uit de hoek deel 16: For life...

Uit de hoek deel 16: For life...


Marc Schoorls brutale vrijplaats

Filosofie is altijd geschiedenis. Op het eigenlijke, zeer actuele moment dat je er het meeste behoefte aan hebt, aan woorden van ontwarring en zelfbegrip en misschien, heel misschien, zelfs íéts van troost, als je trop vraiment in de put zit, ultimately down bent, totaal en traurig deprimiert, dan blijkt het waardeloos te zijn, filosofie. Alle filosofie.

Filosofie? Oud papier, lege woorden, pure onzin. Nonsens bij alle sensitiviteit die jij juist voelt en waaronder je gebukt gaat.

In zo’n vreselijk neerslachtige bui is er, hopelijk, nog wel herkenning mogelijk. Reflectie. In de beluistering van muziek bijvoorbeeld, die op de allereerste plaats. Muziek, met haar woordloze vermogen tot dialoog.

Of in de spiegel van een roman. Dan wel in de afleidende bezinning van een krankzinnige of een woestijnheilige (wat ook kan samengaan), in de de profundis van een ongelovige zondaar.

Maar toch.

Mijn sympathie, mijn bewondering, gaat toch vooral uit naar de duivel. Hoe die dit alles geflikt heeft op aarde. Dat is toch ook gewoon bewonderenswaardig? I have had my moments of doubt and pain. Mijn god ja, en of ik die had en soms nog heb.

De filosoof die mij in mijn allermoeilijkste momenten op de been hield, is de hardhoofdige karpatenkop E.M. Cioran, met zijn elegante zwier en cynische hondehart.

Romans, verhalen lezen kon ik dan niet, maar een paar mismoedig opbeurende regeltjes, druppels uit een flesje sterk vol aforismen, dat wilde nog wel eens lukken.

Cioran, mijn held! Zijn van treurigheid lekkende woorden waren mijn toverdrank.

Ooit heb ik hem even gesproken. Het was een heel kort en beroerd gesprek, want van de zenuwen en met mijn bar en boze Frans kòn het ook niks worden. Maar we wisselden een blik van verstandhouding. Hij knikte. Hij zag het.

Hij herkende mij, zoals ik me in hem herkende. We wisten van elkaar hoe het ervoor stond. Hilarisch slecht. We moesten allebei een beetje, een héél klein beetje lachen. Allebei verlegen. Met de situatie. Met elkaar. De oude filosoof en de jonge dichterlijke ziel (die stonk uit zijn oksels, daar onder zijn arm). Ja, de situatie was nogal absurd, daar in dat Amsterdamse Maison Descartes anno (wat was het?) 1984.

Ik had zijn boek bij me. Het enige dat ik had en kende. Die titel! En ja, dat ook, dat omslag, een afbeelding van  ene Yves Tanguy, een surrealist zo te zien van wie ik ook nog nooit gehoord had. De flaptekst achterop vertelde dat hij, E.M. Cioran, met niemand anders te vergelijken viel dan met, behalve Nietzsche, de grote Multatuli.

Dat boek, daar in die kast, dat was verkocht. Hoe slecht ik ook in m’n centen mocht zitten.

De hoofdverkoper Bob Jongschaap trok zijn wenkbrauw op. Zijn bloedeigen zoon was helemaal ondergedoken in de extreme harde death-rock, maar dit was toch ook niet echt lectuur voor een jong en verondersteld fris iemand als ik. Waar moest het heen met die jeugd: ik zag het hem denken. Maar Cioran was een ware (en zware) denker (en drinker). Een zielsverwant. Mon semblable!

Cioran signeerde mijn exemplaar van Geboren zijn is ongemak, dat ik zelf ontdekt had in die boekhandel Van Stockum, waar ik elke zaterdag werkte als kassaknul. Niemand die dat boek kende of er iets over gelezen had. Mijn ene lezende broer leek het niks en mijn beste lezende vriend al evenmin. ‘Flauwe titel ook.’ Daar kon ik het mee doen. Maar ik wist beter. Voor mij was dit dè ontdekking. Ik had mijn filosoof gevonden zoals ik ook mijn band had gevonden: Joy Division (Diezelfde broer en vriend in zeldzame eensgezindheid: ‘Onzalige pokkeherrie.’) Hun Teutoonse deuntjes en grafteksten hielpen ook om me op de been te houden. Al was het maar om er als een gek op te springen en te dansen.

Speciaal voor hem, voor mijn privéheilige Cioran, had ik een geel papiertje op het schutblad geplakt met een citaat van de dichter Pierre Reverdy uit La lucarne ovale. Ik wou weten of hij het kende: ‘On ne peut plus dormir quand on a une fois ouvert les yeux.’

Hij begreep mij niet en kon niet lezen wat er op dat papiertje stond. Weer glimlachten we naar elkaar. Ik verlegen en naar ik dacht, maar niet durfde te denken, hij ook. Ik, domme, kniezerige August die niet eens in de schaduw mag staan van deze moderne Diogenes.

Wat hij in mijn zijn boek krabbelde kon ik niet lezen: ‘Bien ansaleuent’? Dat andere wel: ‘E.M. Cioran Amsterdam.’

Pas nu, bijna veertig (!) jaar later, echt waar, nu ik het boek voor deze gelegenheid voor de zoveelste keer opsla en ik me opnieuw buig over de krabbel, zie ik het: ‘Bien amicalement’. Dat staat er! ‘Hoogachtend’! Hij tegen mij. Het is een giller. Een regelrechte aanfluiting. Ik had ter plekke door de granieten vloer moeten zakken, daar in dat prachtige instituut Maison Descartes. Ik had er dood moeten vallen. Het was schaamteloos.

Maar hij bedóélde natuurlijk: in goede vriendschap. Daar was ik zeker van, wat al die andere literaire en filosofisch hotemoten en onderprofessoren me daar in dat Maison Descartes ook allemaal vertellen mochten. Wat ze overigens niet deden, want ze vonden me zo te zien maar een raar sujet, met mijn op de schouders (A weight!) kapotte leren jas en die artistieke, zelfs flamboyante zijden sjaal.

Ik stond daar met een vriend! Een oude vriend zelfs. Een heel oude vriend. Wij kwamen van ver, zo zag ik dat.

Ja, daar stond hij voor me, licht voorover gebogen. Was hij soms hardhorend? Ik zie hem nog staan. Och Jezus, ik zal het nooit vergeten. Dat lichtvoetige zwaarmoedige menneke. Die ongelovige heilige. Vooroorlogs fout en naoorlogs goed. Jong van geest, oud van ziel. Die Roemeens-Franse filosoof.

Wat een combinatie van landen ook! Vandaar dat hij zo’n uitzonderlijk iemand was, zo’n bizondere peinzer. Met zijn zwarte kijk èn zwarte humor. Heerlijk. Met zijn onlogische syllogismen. Alles even raar maar waar. Met zijn sardonische lach en bittere tranen. Zijn gekte en zijn gewoonheid (ook hij ja: niemand ontkomt, de banaliteit is surtout, de alledaagsheid een dagelijks feit). Zijn ironie en hypocrisie.

De man, mais oui, was een genie. ‘For life is quite absurd and death’s the final word.’ Waarmee ik maar wil zeggen: ‘Always look on the bright side of life!’

--

Van Marc Schoorl (Wassenaar, 1962) verschenen in onder meer De Gids, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer literaire artikelen en beschouwingen. De laatste tien jaar werkte hij vooral aan zijn ‘grote trilogie’ Autobiografie van een romanpersonage. Deel 1 is Zes broers en een zus dat in december 2020 verscheen. Het werd deels als feuilleton gepubliceerd op Bazarow.com.
Deel 2 en 3 zullen in 2021 verschijnen

Bazarow Magazine nummer 10 verschenen

Bazarow Magazine nummer 10 verschenen


TV kijken om te kunnen blijven lezen
 
Enkele weken geleden maakte de NPO bekend dat het prachtige geschiedenisprogramma Andere Tijden moet sneuvelen. Ook boekenprogramma’s hebben het moeilijk. Neem nou Brommer op zee. Leuk programma, te weinig kijkers. Als wij niet kijken, dan verdwijnen de kwaliteitsprogramma’s en gaat de vertrossing in Hilversum nog veel verder. Boekenprogramma’s hebben een positief effect op de boekenbranche; meer verkochte exemplaren, meer bekendheid van schrijvers en vertalers. Dus willen we mooie boeken blijven lezen, juist dan moeten we ook TV kijken. Corvee dus. Het is niet anders.
 
Voor nu ligt er weer een mooi magazine om te kijken én te lezen. 

Nog geen abonnee op Bazarow Magazine? Abonneer je hier. Er zijn geen kosten aan verbonden

Sinan Çankaya's 'Mijn ontelbare identiteiten' wint de Jan Hanlo Essayprijs Groot 2021

Sinan Çankaya's 'Mijn ontelbare identiteiten' wint de Jan Hanlo Essayprijs Groot 2021


Sinan Çankaya kreeg op donderdagavond 20 mei de Jan Hanlo Essayprijs Groot 2021 uitgereikt voor zijn essaybundel Mijn ontelbare identiteiten. De Jan Hanlo Essayprijs is een tweejaarlijkse literatuurprijs voor essayisten die in 1999 werd ingesteld ter ere van de dichter en schrijver Jan Hanlo. Er zijn twee prijzen per editie: de Essayprijs Groot voor de beste essaybundel en de Essayprijs Klein voor het beste essay. Aan de Jan Hanlo Essayprijs Groot is een geldbedrag van €7.000 en een trofee verbonden. De jury overhandigt de prijs dit jaar voor de 12e keer. De Jan Hanlo Essayprijs Klein 2021 (€1.500 en trofee) voor het beste nog niet eerder gepubliceerde essay bij het thema 'Nooit meer stil' ging naar Münise Yavuz voor haar essay De flat.

De jury over de bundel van Sinan Çankaya:

“Çankaya koppelt zijn persoonlijke worsteling met identiteit aan actuele maatschappelijke ontwikkelingen, zonder zoetsappige pleidooien voor tolerantie en verdraagzaamheid, maar mét de broodnodige nuance in een gepolariseerd en soms giftig debat over de multiculturele samenleving. Daarbij ontziet hij zichzelf niet: hij toont zich kwaad, bloedeerlijk en onzeker, en zijn sprekende, persoonlijke voorbeelden missen nergens hun doel. Mijn ontelbare identiteiten is een essay dat er op elke bladzijde toe doet.”

Eerdere winnaars van de Jan Hanlo Essayprijs Groot zijn Carolina Trujillo, Sana Valiulina, Arjen van Veelen, Joke Hermsen, Rudy Kousbroek, David Van Reybrouck, Tijs Goldschmidt en Marja Pruis.

--

Sabine Bunschoten

Tommy Wieringa en Ricardo Domeneck writers in residence bij NIAS

Tommy Wieringa en Ricardo Domeneck writers in residence bij NIAS


Tommy Wieringa verblijft van september 2021 tot februari 2022 als writer in residence aan het Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in Amsterdam. In 2022 zal hij opgevolgd worden door Ricardo Domeneck. Wieringa en Domeneck werken daar op uitnodiging van het Nederlands Letterenfonds en het NIAS.

Schrijver Tommy Wieringa (1967) gaat van september 2021 tot februari 2022 op het NIAS werken aan een nieuwe roman. Dit boek zal naar verwachting in het voorjaar van 2023 verschijnen. Dit wordt Wieringa’s tweede verblijf op dit instituut, in 2011 werkte hij er aan de roman Dit zijn de namen. Dit boek werd bekroond met de Libris Literatuurprijs, de publieksprijs van de Gouden Boekenuil 2013 en de Inktaap 2014. Wieringa brak in 2005 door met zijn boek Joe Speedboot, dat bekroond is met de F. Bordewijk-prijs en onder andere werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs en de Libris Literatuurprijs. Daarnaast schrijft hij columns voor NRC Handelsblad.

Schrijver Ricardo Domeneck (São Paulo, Brazilië, 1977) zal zich van februari tot en met juni 2022 op het NIAS verdiepen in de Braziliaans-Nederlandse geschiedenis. Ricardo Domeneck is een veelzijdig kunstenaar, die naast gedichten en essays ook beeldende kunst, performances, muziek en video’s maakt. Hij heeft in Brazilië acht poëziebundels en twee prozabundels gepubliceerd, en zijn werk is in het Spaans en Duits vertaald. In 2015 verscheen Het verzamelde lichaam, een selectie van zijn gedichten in het Nederlands. 

Beide auteurs zijn ter kandidaat gesteld door hun uitgevers, waarna zij op basis van de voordrachten en hun (onderzoeks)voorstellen door het Nederlands Letterenfonds en NIAS gezamenlijk geselecteerd zijn als writers in residence.

Het residentieprogramma van NIAS en Letterenfonds

Elk jaar weer blijkt de uitwisseling tussen de fellows (zowel uit de kunsten als uit verschillende wetenschappelijke disciplines) zeer vruchtbaar en inspirerend. Het residentieprogramma is een samenwerking tussen NIAS en het Nederlands Letterenfonds.

NIAS-KNAW

Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) stimuleert interdisciplinair en nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. NIAS-KNAW biedt tijdelijke fellowships toe aan gerenommeerde academici, journalisten, kunstenaars en schrijvers, die samenkomen in een omgeving waar kennisdeling centraal staat.

--

Sabine Bunschoten

Opnieuw prijs voor 'Wij zijn licht' van Gerda Blees

Opnieuw prijs voor 'Wij zijn licht' van Gerda Blees


Weer een prijs voor Gerda Blees en haar debuutroman Wij zijn licht, over de leden van een woongroep die ophouden met eten. Deze week ontving Blees de Literatuurprijs van de Europese Unie van dit jaar. Eerder dit jaar werd Wij zijn licht al bekroond met de Boekhandelsprijs van de Nederlandse boekverkopers. Blees stond met haar boek ook op de shortlist voor de Libris Literatuurprijs. Die werd vorige week gewonnen door Jeroen Brouwers met zijn roman Cliënt E. Busken.

De Europese Commissie beloont iedere drie jaar uit de 41 deelnemende landen een opkomend literair talent. Dat gebeurt bij toerbeurt: elk jaar wordt in ongeveer eenderde van de landen een winnaar verkozen. De winnaars ontvangen een bedrag van vijfduizend euro en krijgen hulp om hun boek te laten vertalen in andere Europese talen. De andere genomineerden dit jaar vanuit Nederland waren: Jente Posthuma met Waar ik liever niet aan denk en Raoul de Jong met Jaguarman.

De Literatuurprijs van de Europese Unie wordt sinds 2009 uitgereikt. Eerdere Nederlandse winnaars zijn:
* Rodaan Al Galidi met De autist en de postduif, 2011
* Marente de Moor met De Nederlandse maagd, 2014
* Jamal Ouariachi met Een Honger, 2017.

De Leesclub van Alles-recensent Anke Cupers over Blees’ roman: “In Wij zijn licht van Gerda Blees sterft een vrouwelijk lid van een spirituele woongroep aan ondervoeding. Het verhaal begint terwijl deze Elisabeth op een luchtbed in de woonkamer sterft. De drie overige leden van de woongroep zitten om haar heen, en doen in feite niets anders dan wachten tot ze dood is. Blees heeft zich voor haar debuutroman laten inspireren door de werkelijkheid. Een krantenbericht over een spirituele woongroep waarvan een van de leden stierf aan ondervoeding, omdat de groep meende van licht en liefde te kunnen leven. Elisabeth, bij leven een uiterst zwijgzaam karakter, houdt er in deze roman een hart aan over dat net zo veel weegt als een hondenhart.

De roman is geen gefictionaliseerd verslag van een hongerdood. Het is een literaire bevraging van de werkelijkheid, en van groepen die zich overal en steeds opnieuw vormen. Die zich vormen uit een paar feiten, uit een dementie, uit het licht dat ons niets laat vergeten. De roman evolueert van het wij dat een nacht is, naar het wij dat het licht uit de titel is. De hongerkunstenaar van Kafka stierf door een gebrek aan aandacht, zijn kooi stond op het einde van het verhaal in een donker hoekje van het circus. De in tweestrijd verkerende Muriël, zal ze ontsnappen of blijven, staat in het strelende licht, en daarmee in de hoop gezien te worden. En waar Kafka’s hongerkunstenaar als oud stro bij elkaar wordt geveegd, wordt Elisabeth na haar dood zeer liefdevol ontleed. Door de patholoog, en door de schrijver. Het zijn de originele invalshoeken, het talent om het absurde in alledaagse dingen te signaleren en de nauwgezette taal van Blees die deze roman tot een zeer aan te bevelen roman maken.”

--

Roeland Dobbelaer

Programma DLVAlive mei en juni

Programma DLVAlive mei en juni


Voor de komende maanden hebben we weer een mooi en gevarieerd online programma aan DLVAlive avonden samengesteld. Zoals altijd wisselen we fictie en non-fictie af. Achtereenvolgens zijn historicus en oudheidkundige Jona Lendering, schrijver en neerlandica Dietske Geerlings en journalist en schrijver Chris Reinewald te gast.
Recent publiceerden ze elk een nieuw boek. Tijdens DVLA gaat Bazarow hoofdredacteur Roeland Dobbelaer met hen in hen in gesprek.

Van de avonden worden opnamen gemaakt. Eerdere avonden met Ine Boermans (boek: Een opsomming van tekortkomingen) en met Christiaan Weijts (boek: Furore) staan nu online. Kijk ze hier terug.

 
 

Programma mei en juni 2021

Donderdag 20 mei, 20.00 uur: Historicus en oudheidkundige Jona Lendering over zijn boek Bedrieglijk echt

 
 

Historicus en oudheidkundige Jona Lendering geeft een korte inleiding over zijn nieuwe boek Bedrieglijk echt. Daarna gaat Roeland Dobbelaer met hem in gesprek en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Over het boek: In Bedrieglijk echt beschrijft Jona Lendering de wedloop tussen wetenschap en vervalsers in de papyrologie. Veel romantischer dan papyrologie kan wetenschap niet zijn. In een ver land ontdekt iemand een antieke boekrol of wat snippers papyrus en ineens is daar een lang vergeten tekst. Vaak komen de papyri echter van de zwarte markt, zoals het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat enkele jaren geleden veel publiciteit trok. Hoewel binnen enkele dagen vaststond dat het ging om een vervalsing, erkende de onderzoekster dit pas toen de vervalser was opgespoord. Jona Lendering laat in Bedrieglijk echt zien dat fraudeurs kansen krijgen de wetenschap een loer te draaien door de zucht naar roem van wetenschappers.

Een avond over de oudheid, archeologie en papyrologie, en over fraude en bedrog in de wetenschap.

- datum: Donderdag 20 mei
- aanvang: 20.00 uur, einde: ca. 21.30 uur
- gast: Jona Lendering, historicus en oudheidkundige, auteur van een groot aantal boeken over de oudheid
- interviewer: Roeland Dobbelaer, filosoof en hoofdredacteur Bazarow/De Leesclub van Alles
- besproken boek: Bedrieglijk echt
- bestel hier je ticket à € 5,- (studenten en scholieren: € 1,-)
- het boek is hier te bestellen

 
 

Donderdag 3 juni: Dietske Geerlings over haar nieuwe boek Tere min

 
 

Op donderdag 3 juni is Dietske Geerlings te gast bij DLVAlive online. Hoofdredacteur Roeland Dobbelaer gaat met haar in gesprek over haar laatste roman Tere min, over haar schrijverschap, het zelf publiceren van boeken, klassieke muziek, over literatuuronderwijs aan middelbare scholieren en nog veel meer. Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen.Over het boek: “Zij heeft al vanaf haar geboorte geen haar. Op de begraafplaats, waar zij elke ochtend en nacht vogels spot, ontmoet zij hem die nog maar één been heeft. Er ontstaat een tere liefde tussen hen beiden. Hij bouwt voor haar een mysterieus kastje met twee antennes en speelt vanuit het niets ‘de vuurvogel’ voor haar. Zijn en ontbreken, beroeren en ontroeren, herinnering en missen zijn de thema’s van dit kleine verhaal over twee kwetsbare mensen.

De theremin is een mysterieus kastje met twee antennes. Het is een van de oudste elektronische muziekinstrumenten, uitgevonden door Léon Theremin in 1920. De schoonheid van het instrument zit in het feit dat je het instrument niet aanraakt tijdens het spelen. Door met je handen boven het kastje te bewegen onttrek je muziek uit het niets.”

- datum: Donderdag 3 juni
- aanvang: 20.00 uur, einde: ca. 21.30 uur
- gast: Dietske Geerlings, auteur en docent Nederlands op een middelbare school
- interviewer: Roeland Dobbelaer, filosoof en hoofdredacteur Bazarow/De Leesclub van Alles
- besproken boek: Tere min
- bestel hier je ticket à € 5,- (studenten en scholieren: € 1,-)
- het boek is hier te bestellen

 
 

Donderdag 24 juni: Chris Reinewald over zijn roman Hard zijn

 
 

In zijn donkere, op historische feiten gebaseerde roman Hard zijn vertelt Chris Reinewald in 51 korte hoofdstukken het relaas van het Amsterdamse NSB-gezin Waldeneck. Nieuwsgierig geworden naar zijn eigen incomplete familiegeschiedenis ging de auteur op onderzoek uit en reconstrueerde in fictievorm wat gebeurd is en wat gebeurd zou kunnen zijn.

Midden 1940. De naïeve hoofdpersoon Leen schikt zich willig naar haar man Frits, een postbode, uniformen en gehard NSB’er in de Amsterdamse wijk De Pijp. Zoon Frits junior wil NSB-burgemeester worden.

Als op 5 september, Dolle Dinsdag, het gerucht gaat dat de geallieerden op het punt staan Nederland te bevrijden, vluchten Leen en andere NSB-vrouwen en -kinderen naar nazi-Duitsland. In een opvangcentrum verblijft ze tussen lotgenoten. In 1948 is het gezin Waldeneck weer herenigd. Hun verzwegen ‘foute’ verleden blijft echter tot 1978 opspelen.

Roeland Dobbelaer gaat in gesprek met Chris Reinewald, over zijn boek, over hoe het is om kind te zijn van NBS-ouders, over de keuze om hier een roman over te schrijven en niet een historische studie, over een stuk van de geschiedenis die we liever willen wegstoppen.

- datum: Donderdag 24 juni
- aanvang: 20.00 uur, einde: ca. 21.30 uur
- gast: Chris Reinewald (Amsterdam, 1955), cultuurjournalist en (co-)auteur van diverse boeken
- interviewer: Roeland Dobbelaer, filosoof en hoofdredacteur Bazarow/De Leesclub van Alles
- besproken boek: Hard zijn
- bestel hier je ticket à € 5,- (studenten en scholieren: € 1,-)
- het boek is hier te bestellen


--
NB. DLVAlive is uitsluitend online te volgen. Vooraf ontvangen mensen met een ticket een link voor online deelname.
Kosten: regulier ticket € 5,-; scholieren/studententicket € 1,-.
Redactieleden en recensenten van DLVA hebben gratis entree, stuur daarvoor een mail naar info@deleesclubvanalles.nl

 

 

Oplage Boekenweekgeschenk met 6% gestegen

Oplage Boekenweekgeschenk met 6% gestegen


Het boekenweekgeschenk is een jaarlijkse uitgave in het kader van de Nederlandstalige Boekenweek. Het wordt tijdens de week door boekhandels in Nederland gratis aangeboden aan klanten die tijdens die week voor een zeker bedrag boeken aanschaffen. Hanna Bervoets schrijft het Boekenweekgeschenk 2021 en Roxane van Iperen het essay. Roxane van Iperen bij CPNB: 'Ik vind het een geweldige eer het Boekenweekessay te schrijven en om in het voetspoor van literaire grootheden als Komrij, Dorrestein en Palmen het boekenvak en de literatuur te mogen vertegenwoordigen.’ 

De oplage van het Boekenweekgeschenk 2021 is 627.650 exemplaren. Dit is 6% meer dan de oplage van het Boekenweekgeschenk in 2020. De oplage van het Boekenweekessay is ook gestegen ten opzichte van afgelopen jaar namelijk met 3.7% meldt boekblad.

Het lijkt erop dat er in het bestelproces voor de Boekenweek geen duidelijke corona-impact is te zien. CPNB: “De genoemde oplage betreft uitsluitend het aantal exemplaren voor de Nederlandse boekhandel. Daarnaast gaan nog 13.700 exemplaren naar Vlaanderen. De oplage van de Friese vertaling is 2.260 exemplaren. Van het Boekenweekessay De genocide fax van Roxane van Iperen zijn 70.141 exemplaren voor Nederland en 1.630 exemplaren voor Vlaanderen besteld.” In De genocide fax vertelt Van Iperen op het relaas van een man die machteloos moet toezien hoe een van de wreedste conflicten van de 20e eeuw zich voor zijn ogen ontvouwt. Daarbij houdt ze niet alleen zichzelf een spiegel voor, maar ook de lezer. Het boek van Bervoets (Wat wij zagen) gaat over Kayleigh die voor een online platform gruwelijke filmpjes, fake news en bedreigingen moet verwijderen. Het is een verhaal over “wie of wat ons wereldbeeld bepaalt”.

Behalve het boek van Bervoets biedt de CPNB dit jaar ook de Boekenweekgeschenken van de afgelopen twintig jaar opnieuw aan. Dit epub-bestand voor de e-reader is gratis te verkrijgen. Hiermee vieren CPNB en NS dat de treinvervoerder twintig jaar hoofdsponsor is. 

--

Sabine Bunschoten

#ikkijkBrommeropZeeterug

#ikkijkBrommeropZeeterug


In april startte het nieuwe boekenprogramma van de VPRO: Brommer op Zee. Presentatoren Ruth Joos en Wilfried de Jong interviewen elke week schrijvers en dichters over hun werk. De titel van het programma verwijst naar een verhaal van J.M.A. Biesheuvel. Er is ook een online leesclub waar iedereen zich voor kan aanmelden. Samen met een maandelijks wisselende host lezen kijkers een boek en gaan daarover met elkaar in gesprek.

Inmiddels zijn er vijf afleveringen geweest en ik moet zeggen: wat een leuk en positief programma! De liefde voor boeken staat op nummer 1 en ik heb al een aantal verrassende, voor mij onbekende schrijvers en dichters en dito boeken zien langskomen. Brommer op Zee gaat niet voor de bestsellers, maar voor de verdieping. En dat alleen maakt dat dit programma een lang leven beschoren moet zijn.

Maar er is wel een lastigheid: omdat het op de vroege zondagavond wordt uitgezonden, een beetje op een moment dat heel boekenminnend Nederland nog aan de avonddis zit, vallen de kijkcijfers tegen.

Nu is het haast onmogelijk voor een omroep om met lage kijkcijfers een programma overeind te houden. Wat een terreur overigens. Waarom is 100.000 niet voldoende, vraag ik me af. Er zijn legio tijdschriften en kranten die met een dergelijk lezerspubliek meer dan tevreden zouden zijn, maar op tv kan dat blijkbaar niet. 

Daarom mensen: ik begrijp dat jullie zondagavond om 19.20 uur nog aan het tafelen zijn, maar kijk dit mooie programma zeker terug, en wel alle afleveringen. Anders gaat dit programma het ook niet redden.

Vandaar start Bazarow vandaag de actie: Kijk Brommer op Zee terug met de hashtag #ikkijkbrommeropzeeterug!

Veel plezier. Hier nog de links naar de laatste afleveringen:

Aflevering 5 met Hanna Bervoets en Chris De Stoop

Aflevering 4 met Babs Gons en Robbert Welagen

Aflevering 3 met Joke van Leeuwen en Joris van Casteren

--

Roeland Dobbelaer

Nieuwe boekenpodcast gelanceerd: ‘De Epiloog’

Nieuwe boekenpodcast gelanceerd: ‘De Epiloog’


Dinsdag 18 mei 2021 start een wekelijkse (gratis) livestream/podcast genaamd De Epiloog. De podcast vindt wekelijks plaats op dinsdag. Redacteur Peter de Rijk van uitgeverij In de Knipscheer gaat een-op-een in gesprek met een schrijver van een recente, bijzondere roman. Dit kan een schrijver zijn van de uitgeverij zelf, maar ook schrijvers van andere uitgeverijen. 

Peter de Rijk had 25 jaar bijna wekelijks een boekenprogramma met live-interviews met schrijvers, muzikanten en beeldend kunstenaars voor Amsterdam FM-Radio vanuit de Openbare Bibliotheek Amsterdam. De Epiloog start wekelijks om 16.00 uur en is te volgen via de homepage van debat- en cultuurpodium Pletterij, op hun Facebookpagina of op hun Youtube-kanaal. Als opmaat naar de Boekenweek 2021 van zaterdag 29 mei tot en met zondag 6 juni gaat de spotlight in deze aflevering op romanschrijver Peter Lenssen en zijn dit voorjaar verschenen roman Genoeg geweest.

Klik hier voor de eerste (gratis) aflevering op 18 mei met schrijver Peter WJ Brouwer.

--

Sabine Bunschoten

Nieuwe bezetting jury Libris Literatuur Prijs 2022 bekend

Nieuwe bezetting jury Libris Literatuur Prijs 2022 bekend


Stichting Libris Literatuur Prijs maakte maandagochtend 17 mei de jury van de Libris Literatuur Prijs 2022 bekend in een persbericht en op Facebook. De nieuwe jury bestaat uit:

Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van de jury,

Katja de Bruin, chef boekenredactie bij de VPRO Gids,

Femke Essink, neerlandicus en literair criticus voor de Groene Amsterdammer,

Alicja Gescinska, filosoof en schrijver,

Theo Hakkert, literair journalist en recensent voor o.a. Tubantia.

Zij vervangen:

Lilianne Ploumen, PVDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, oprichter SheDecides en voorzitter van de jury,

Judith Eiselin, literair recensent bij het NRC Handelsblad,

Johan Fretz, schrijver,

Maarten Moll, schrijver en literair recensent bij Het Parool

Yves T’Sjoen, hoogleraar moderne Nederlandse literatuur aan de Universiteit Gent

 De nieuwe jury zal de ingezonden romans van 2021 lezen en beoordelen. Uit het aanbod kiezen zij een longlist, shortlist en winnaar. De Libris Literatuur Prijs is een van de belangrijkste Nederlandse literatuurprijzen. De zes genomineerden op de shortlist ontvangen 2.500 euro en de winnaar 50.000 euro plus een door Irma Boon ontworpen bronzen legpenning. Dit jaar won Jeroen Brouwers de prestigieuze prijs met zijn roman Cliënt E. Busken.

--

Daniël Klok

Uit de hoek deel 15: Saaie leeskost? Mooi niet!

Uit de hoek deel 15: Saaie leeskost? Mooi niet!


Marc Schoorls brutale vrijplaats

"Van bijna alles in de literatuur kan worden gezegd dat het te lang is," schreef de heerlijk scherpzinnige en vaak ironische Jules Renard in zijn Dagboek 1887-1899. Het wordt ook van mijn boeken gezegd. Nou, daar heb ik wel wat op terug te zeggen. Luister dus ajb toe, want ik was u gratis en voor niks de oren en dat uit puur eigenbelang, want ik wil dat mijn boeken verkocht en gelezen worden. Eerlijk van mij, he?

Mijn boeken te lang: pfoeh! Lekker dik zul je bedoelen.

Laat ik eerst dit vaststellen: lezen is een bezigheid die tijd kost. Ik zeg niet dat het tijdverdrijf is – ik zou niet durven zeg! Televisie kijken is vaak tijdverdrijf, kaarten is tijdverdrijf, bootje varen is tijdverdrijf: àl het pure amusement is tijdverdrijf. En zo doen veel drank & drugs het besef van tijd bezinken: dat is ook een mogelijkheid om voor even aan die soms pijnlijk knagende tand des tijds te ontkomen.

Maar lezen is vooral zìnvolle tijdsbesteding. Want het opent je de ogen voor die andere rare kostgangers op twee benen en hun situaties. Het doet je dromen of huiveren – het doet wat me je. Soms zelfs veel. Het doet je lachen, gieren, brullen of juist tranen met tuiten huilen. Het emotioneert. Dat kan het althans. En dat maakt het dat je eigen rugzakje niet meer zo zwaar aanvoelt.

Voorts steek je van een boek lezen vaak nog wat extra’s op ook: ook mooi meegenomen. Achter op de bagagedrager van de lezer zit een nieuwe kennis die je raad influistert en op ideeën brengt waar je helemaal geen vermoeden van had. Zo is het mij vergaan, en dat vaker dan eens. Soms wordt zo’n passagier zelfs je beste vriend, iemand die – hoe imaginair ook – je tot nieuwe daden aanzet. (En dan maar hopen dat het ook in de ogen van anderen goede daden zijn: we moeten ook weer niet overdrijven en van lezen alles verwachten. Een heelkunst is het niet, om met Menno Wigman te spreken – hij had het over dichten, ik weet ’t.)

Maar lezen is kortom óók een bezigheid die, als het boek tenminste bevalt en een beetje niveau heeft (zeg brugklas plus), als heerlijk wordt ondervonden. Puur geestelijk genot.

Dus waarom moeten boeken dan korter?

Er kan maar één reden zijn: omdat ze niet altijd even boeiend zijn. Omdat er sommige passages en misschien wel hoofdstukken uit kunnen. Zelfs mijn lievelingsauteur Dostojevski, schrijver van soms bizar dikke boeken, heeft ook heel veel gaap verwekkende pagina’s geschreven. En het beste boek dat ik gelezen heb, De reis naar het einde van de nacht van Louis-Ferdinand Céline, kent mindere stukken. De Bijbel: niet elk hoofdstuk en zeker niet elk vers is de moeite waard. Hele volksstammen vinden Jezus op die sandalen van hem maar een saaie geitenbreier of een held op sokken (ik durf dat allemaal niet te zeggen).

Een boek mag nooit saai zijn. Dat is regel één en daar ben ik het volkomen mee eens. Maar een boek met alléén maar hoogtepunten en flitsende scènes is een soort achtbaan die alleen maar naar beneden roetsjt: zo het ravijn in, de Mol achterna. Nee, een goed boek is meer dan louter spannend: achteraf is elk plot plat. Een goed boek bestaat bij de gratie van zijn eigen dynamiek. Die dynamiek is noodzakelijk. De afwisseling van plaatsen en gebeurtenissen, en van gesprekken en handelingen zijn de vitaminen en de mineralen van een goed verhaal.

En dan heb je ook de obsessies van de schrijver nog. De obsessies die hem noopten tot het schrijven van zijn boek. Zonder obsessies gaat het niet of is het per definitie maakwerk en dus strafwerk om te lezen. Láát die man of vrouw nou. Hij of zij lijdt voor ons. Opdat wij ervan kunnen genieten. Doe er vooral je voordeel mee. Maar kóóp dat boek dan ook en lul niet met anderen mee die er ook van gehoord hebben maar het evenminnetjes gelezen hebben.

Een boek is er om te lezen: om te lezen in alle eenzaamheid. En niet om over te kletsen met anderen. Dat is niet verboden, maar het is wel puur, nee: melk-amusement. Tamelijk zinloos tijdverdrijf. Daarom zijn boekenprogramma’s zo’n verdomd moeilijk genre. Maar onder het genot van een kop koffie of een goed glas wijn kan het best te doen zijn om ernaar te kijken en te luisteren. Je kunt niet de hele tijd maar in dat hoekie met een boekie blijven zitten. Zelfs ondergetekende komt wel eens uit de hoek. Zo heet deze rubriek zelfs! Dus ik wou maar zeggen: zet ’m op, Ruth Joos en Wilfried de Jong! Gassen met die bak, de zee op! Weg van de klippen van hen die alleen maar kunnen kleppen, zeuren en zeiken.

--

Van Marc Schoorl (Wassenaar, 1962) verschenen in onder meer De Gids, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer literaire artikelen en beschouwingen. De laatste tien jaar werkte hij vooral aan zijn ‘grote trilogie’ Autobiografie van een romanpersonage. Deel 1 is Zes broers en een zus dat in december 2020 verscheen. Het werd deels als feuilleton gepubliceerd op Bazarow.com.
Deel 2 en 3 zullen in 2021 verschijnen

Marjan Slob gastschrijver in Parijs bij honderdste geboortedag van W.F. Hermans

Marjan Slob gastschrijver in Parijs bij honderdste geboortedag van W.F. Hermans


Filosofe Marjan Slob gaat drie maanden naar Parijs als gastschrijver voor het honderdste geboortejaar van Willem Frederik Hermans. In parijs schrijft ze een essay geïnspireerd door het gedachtengoed van Hermans. 

Marjan Slob (1964) is essayist en filosoof. Haar laatste boek De lege hemel over eenzaamheid verscheen in oktober 2020. Eerder publiceerde zij ondermeer Hersenbeest. Ze schrijft columns in De Volkskrant. In 2017 was zij de eerste vrouw die de Socrates Wisselbeker voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek won.

Op 1 september is het honderd jaar geleden dat Willem Frederik Hermans in Amsterdam werd geboren. Hij woonde twintig jaar in Parijs. Rond zijn geboortedag verschijnen enkele delen van zijn Volledige Werken en drie aan hem gewijde boeken. Afgelopen voorjaar (maart) is er een oproep gedaan aan Nederlandse schrijvers om met een voorstel voor het te schrijven essay te  komen. Dit programma (WFH-gastschrijverschap) is een initiatief van de Nederlandse ambassade in Frankrijk in samenwerking met het Letterenfonds, NRC, uitgeverij De Bezige Bij en de Franse uitgeverij Gallimard, die werk van Hermans in vertaling heeft uitgebracht.

De jury, bestaande uit Tiziano Perez (Nederlands Letterfonds), Michel Krielaars (NRC), Nicolette Koopman (culturele attaché in Parijs) en Willem Otterspeer (Hermans’ biograaf), moest kiezen uit een groot aantal bijzondere en originele voorstellen van zowel beginnende als gevestigde schrijvers.

--

Sabine Bunschoten

Oorlogsdagboek ‘Het Achterhuis’ van Anne Frank geveild voor 10.000 euro

Oorlogsdagboek ‘Het Achterhuis’ van Anne Frank geveild voor 10.000 euro


De eerste druk uit 1947 van het oorlogsdagboek Het Achterhuis van Anne Frank is dinsdagmiddag geveild voor 10.000 euro. Deze eerste editie is verkocht bij veilinghuis Burgersdijk & Niermans in Leiden.

De eerste druk van het dagboek is een bijzonder exemplaar omdat het nog beschikt over de originele stofomslag. De bovenste binnenhoek van de omslag mist een hoekje en de buitenste randen zijn licht versleten. Volgens het veilinghuis is het boek in zeer goede staat, gezien de kwetsbaarheid van het werk. Van de meeste andere eerste edities zijn de stofomslagen kwijtgeraakt of erg beschadigd geraakt. Eerdere exemplaren van de eerste druk brachten meer dan 8.000 euro op.

In Nederland zijn in 1947 3.036 exemplaren van Het Achterhuis gedrukt. Een deel van de oplage schonk Otto Frank, de vader van Anne, aan vrienden en kennissen, maar ook aan leden van het Koninklijk Huis.

--

Sabine Bunschoten

Jeroen Brouwers wint Libris Literatuur Prijs 2021 met ‘Cliënt E. Busken’

Jeroen Brouwers wint Libris Literatuur Prijs 2021 met ‘Cliënt E. Busken’


Juryvoorzitter Lilianne Ploumen maakte maandag 10 mei bekend dat Jeroen Brouwers de Libris Literatuur Prijs 2021 wint met zijn roman Cliënt E. Busken. Dit gebeurde in het Amsterdamse Felix Meritis op een speciale avond waarin alle zes kanshebbers extra in de schijnwerpers werden gezet. Omdat Jeroen Brouwers om gezondheidsredenen niet aanwezig kon zijn werd de geldprijs van 50.000 euro door zijn uitgever Sander Blom van Atlas Contact in ontvangst genomen. De Libris Literatuur Prijs is één van de meest prestigieuze Nederlandse literatuurprijzen en Jeroen Brouwers wint de prijs met zijn leeftijd van 81 op de valreep met het voorlopige sluitstuk van zijn schrijverschap.

De jury prijst Brouwers om zijn stijl en taalgebruik:

“Client E. Busken bewijst dat zelfs ogenschijnlijk maar voort wauwelen kan vlammen, zinderen en tergen. Brouwers zuigt je mee in een verslavend taalcircus. De roman is een ware krachttoer, hilarisch, ontroerend, griezelig en ontluisterend tegelijk.  Met deze unieke verkenning toont Jeroen Brouwers dit jaar als geen ander wat literatuur vermag: een reis te maken door een binnenwereld van een ander. Het is fenomenaal, wild, ongeremd: het is de ultieme beheersing van ongeremdheid. De jury van de Libris Literatuurprijs 2021 kon en wilde daar niet omheen. Wat een boek!”

De Leesclub van Alles-recensent Jan Koster schreef in een recensie van Cliënt E. Busken:

“Op elke bladzijde zijn wel taalvondsten, prachtige zinnen, mooie observaties te vinden. Het is triest, het cynisme is bijtend, maar het is ook vaak op een grimmige manier bijzonder humoristisch. Het maakt van Cliënt E. Busken een boek om meermaals te herlezen.

Het is een prachtige toevoeging aan het toch al niet misselijke oeuvre van Brouwers.”

--

Daniël Klok

Guida Joseph eerste winnaar Holocaust Literatuurprijs

Guida Joseph eerste winnaar Holocaust Literatuurprijs


Illustrator en schrijver Guida Joseph wint de Holocaust Literatuurprijs met haar boek De rode draad. Dit is gisteren bekend gemaakt in het tv-programma Op1. De Holocaust Literatuurprijs  is een nieuwe boekenprijs die in het leven is geroepen voor de bevordering van kennis over vervolging en vernietiging van Europese Joden.. In De rode draad verhaalt Joseph (1949) in de vorm van een graphic memoir met een mengsel van tekeningen, briefjes, foto’s en collages over het leven met haar ouders. Haar vader overleefde Auschwitz, haar moeder verpleegde hem de rest van zijn leven.

De jury over het boek: “Het is doordrongen van humor en lichtvoetigheid zonder de gruwelen te verzwijgen of te verbloemen. Nooit verliest Joseph haar prioriteiten uit het oog, maar ze is er zich altijd van bewust dat leven en overleven uit banaliteiten en vulgariteiten en hogere honing bestaan. Daarmee dringt het leven zelf en de genocide het hoofd van de lezer binnen.” De jury prijst daarnaast de “geslaagde en met zoveel liefde bijeen gesprokkelde melange van memoires, stripverhaal, familiegeschiedenis met foto’s en historisch overzicht van het leven van één specifieke overlevende van de Holocaust ineen.”

Dit jaar is het eerste jaar dat de Holocaust Literatuurprijs is uitgereikt. De prijs is bedoeld ter bevordering van de kennis over vervolging en vernietiging van de Europese Joden. Het prijzengeld van 1.000 euro is afkomstig uit het geld dat de Nederlandse Spoorwegen heeft uitgekeerd aan de nabestaanden van Hannelore Grünberg-Klein (1927-2015), als tegemoetkomingen voor slachtoffers van het nazi-regime die de NS in de Tweede Wereldoorlog naar concentratiekampen heeft vervoerd. 

--

Sabine Bunschoten

Dromen over worden wat je wil: ‘Pirouette in Paramaribo’

Dromen over worden wat je wil: ‘Pirouette in Paramaribo’


Het boek Pirouette in Paramaribo  van journalist en presentator Humberto Tan gaat over de elfjarige Gerda. Gerda heeft maar één droom en dat is een professionele ballerina worden. In Paramaribo wordt Gerda gepest. Ze denkt dat ze daar haar hele leven aan vastzit, totdat ze van haar balletjuf hoort over een balletopleiding, een belangrijke vooropleiding als je een goede ballerina wil worden. Er is maar één probleem: deze opleiding is in Nederland.

Pirouette in Paramaribo is een goed boek dat aansluit op het thema van de kinderboekenweek 2021: Worden wat je wil. Van 6 oktober tot en met 17 oktober 2021 is het weer Kinderboekenweek! Van astronaut tot dokter en van zangeres tot YouTuber; deze keer staat de Kinderboekenweek in het teken van dromen over later. Worden wat je wil is het thema. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen te fantaseren.

DLVA recensent, Denise de Groot, schreef eerder al een recensie over dit kinderboek:

Is de droom sterk genoeg?

Pirouette in Paramaribo geïllustreerd door mode-illustrator Judith van den Hoek gaat over de elfjarige Gerda uit Paramaribo. Zij wil ballerina worden. Als ze danst, voelt ze zich vrij. Maar om echt professioneel danseres te worden, zal ze moeten worden toegelaten tot de Dansvakopleiding aan het Conservatorium in Den Haag. Ze gaat op reis, haar droom tegemoet. Eenmaal in Nederland vraagt de balletopleiding het uiterste van haar, en Gerda mist haar familie en Suriname. Is haar droom sterk genoeg om al het andere te overwinnen?

Traditiegetrouw vraagt De Nieuwe Kerk Amsterdam een prominente Nederlander een kinderboek te schrijven bij de najaarstentoonstelling. Dit jaar ter gelegenheid van De Grote Suriname-tentoonstelling die vanaf 5 oktober 2019 in De Nieuwe Kerk Amsterdam te bewonderen is.

Humberto: “Toen ik door De Nieuwe Kerk werd gevraagd om het kinderboek te schrijven bij De Grote Suriname-tentoonstelling, was ik verrast en meteen ook geprikkeld. Verrast omdat ik geen kinderboekenschrijver ben en geprikkeld omdat ik meteen een idee had. Een idee voor het verhaal en een idee voor een illustrator.”

In de maanden voorafgaande aan de Kinderboekenweek besteedt Bazarow regelmatig aandacht aan boeken die goed aansluiten bij het thema.

--

Sabine Bunschoten

Uit de hoek deel 14: Dronkenmanspraat

Uit de hoek deel 14: Dronkenmanspraat


Marc Schoorls brutale vrijplaats

Marc Schoorl kreeg afgelopen vrijdag een mooie recensie op zijn debuutroman Zes broers en een zus. Hij dronk wat veel en zag geen tijd voor een column en trakteert daarom op aantekeningen die hij gister noteerde in het lichtvoetige logboek dat hij bijhoudt en dagelijks aanvult met invallen en, soms, uitvallen.

Ochtendhersengymnastiek. Elke ochtend vroeg en soms al heel vroeg, zet ik me aan de keukentafel om de nachtelijke invallen die me deden ontwaken te noteren en uit te werken.

Sprekend de waarheid. Ik ben geregeld dronken, maar eigenlijk nooit van geluk.

Twee zwaluwen. Collega Heleen van Royen haalt in haar AD-column van 8 mei 2021 een naar haar zeggen oud Portugees spreekwoord aan, dat ik haar graag nazeg: ‘Een schrijver zonder obsessie is als een zwaluw zonder zomer.’

De roman als tandem. Ik heb begrepen dat de grote reus die A.F.Th. van der Heijden is, zijn twee aparte romancycli gaat vervlechten tot één tandem. Wat een heidens karwei zal dat zijn, want die twee cycli zijn allebei nogal uitgewaaierd. Maar titanenarbeid is hem wel toevertrouwd. Ik ben benieuwd!

Oerzedendelict. Waar de mens is geweest, is de onschuld van de natuur onteerd. Meteen en voor altijd. Want we bewonderen de schoonheid van de natuur al eeuwen, maar verkrachten haar dag in dag uit. Maagdelijk? Dat betekent onmenselijk.

Passiefist. Mijn dochter zegt me dat ik passief agressief ben. En ik maar denken dat ik beschááfd ben. Of komt dat, puntje bij paaltje, op hetzelfde neer?

Uit de sacristie. Humor is het (voor mij) Heilige Hart dat ons zuurstofarme gesnotter verandert in zuurstofrijk geschater

Held! Helden zijn er in soorten en maten, van toen en van nu. Prins Emanuel von und zu Liechtenstein is er bijvoorbeeld een. In een ongetwijfeld eerlijk man-met-beergevecht waarin het erom spande (geknakte vingers, gebroken nagels) schoot hij de beer King Arthur van Transsylvanië dood. Ik las erover in de Volkskrant van 8 mei 2021. Op de verjaardag van mijn vrouw wier lievelingsdier, precies ja, de beer is. Prins Emanuel strijkt nu met de eer dat hij de grootste beer van Europa van het leven heeft beroofd. Ere wie ere toekomt! Ik zeg: onthoofden die man, of aan het kruis ermee!

Plastic smart people. Ik zag van de week op tv de relatief jonge Tim Hofman met nauw verholen verontwaardiging een vilein programma presenteren over plastic. Het motto? "Je eet wekelijks een pinpas aan plastic." Nou ja, dacht ik, het is misschien nog beter dat ding op te eten dan nòg maar weer meer te consumeren. Enfin.

Ik heb ervan geleerd en ik heb ervan genoten. De Nederlandse international Unilever blijkt een van de grootste producenten te zijn (Coca-cola is de grootste). Op papier belijden ze bij Unilever hun goedwillende onschuld, ze "nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid" en zo, maar in de praktijk produceren ze elk jaar weer meer. In India bijvoorbeeld. Waar een arts een heilige koe van straat plukte om het zieke dier te bevrijden van 53 kilo plastic troep in zijn maagstreek. Het allereerste stukje plastic dat ooit in het milieu is terechtgekomen, zweeft er nog steeds in rond. In menselijke foetussen zijn al microplastics aangetroffen. De oceanen bevatten meer verpakkingsmateriaal dan vis, die trouwens ook allemaal onooglijke kleine plastic deeltjes bevatten. Zelfs het maagdelijke witte ijs van Antarctica bevat plastics. Vrouwen peelen, scrubben, lakken en bepoederen hun huid en nagels met dure cosmetica die, jawel, nogal al wat nanoplastics bevat. Zoals, nog jaweller, zacht wc-papier die ook bevat. Ja, want wij – u en ik –  gebruiken het, al dat plastic dat de industrie zo gaarne en (bijna) gratis voor ons maakt. Koning, keizer, admiraal: allemaal. Van Maxima in het paleis tot de minima in de achterstandswijken. Iedereen. We vegen onze reet ermee af!

Nou, dank je, Tim Hofman en het hele team van Pak de macht. Het was een prachtprogramma!

Ja, ik ben weer heel wat wijzer geworden. En mijn smart is ook weer vermeerderd. Het houdt niet op. Nooit niet. Het aangezicht van moeder aarde wordt geplastificeerd. Onze nieuwe hersenen? Die zullen gaan bestaan uit botox. Aan die toekomst wordt gewerkt (en verdiend.)

Wat een wereld! In mij zit een reus van een kneus, beschadigd tot in het diepst van zijn zielige ziel, als een gek wanhopig aan zijn kettingen te rukken en te trekken. Ik zou het wel willen uitschreeuwen. O echt. Tieren zou ik willen. Grofgebekt tekeer gaan. En wild om mij heen slaan. Trappen naar Jan en alleman. Maar dat doe ik allemaal niet. Ik schrijf het op. Zo netjes mogelijk. Keurig binnen de lijntjes. Het lijkt misschien op strafwerk, maar het is een feestelijke viering van het vrije woord. En het héét beschaving. Het is daarom dat ik me schrijver mag noemen. Heerlijk. Ik draag die eretitel met trots. Ik vraag me alleen af waarom sommige anderen zich ook schrijver durven te noemen. Maar dat vertel ik er natuurlijk niet bij. Ik zou wel gek wezen!

--

Van Marc Schoorl (Wassenaar, 1962) verschenen in onder meer De Gids, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer literaire artikelen en beschouwingen. De laatste tien jaar werkte hij vooral aan zijn ‘grote trilogie’ Autobiografie van een romanpersonage. Deel 1 is Zes broers en een zus dat in december 2020 verscheen. Het werd deels als feuilleton gepubliceerd op Bazarow.com.
Deel 2 en 3 zullen in 2021 verschijnen

 

Bibliotheek Haarlemmermeer is op zoek naar een nieuwe polderdichter!

Bibliotheek Haarlemmermeer is op zoek naar een nieuwe polderdichter!


De Bibliotheek Haarlemmermeer is op zoek naar de nieuwe Polderdichter Haarlemmermeer 2021-2022. Er is geen leeftijdscatergorie verbonden aan de wedstrijd, iedereen van jong tot oud mag meedoen. Dus doe jij iets met dichten, van klassiek tot spoken word of rap, geef je dan op! 

Eerder (2018) won Mirjam Noach de wedstrijd. Afgelopen twee jaar heeft zij mooie gedichten geschreven voor onder andere de Bibliotheek en de gemeente. Deze gedichten zijn gebundeld in een boek dat is opgenomen in de collectie van de bibliotheek. De bibliotheek is op zoek naar iemand die het stokje van Mirjam overneemt. 

Wat doe je als Polderdichter?

 • Je werkt samen met de Bibliotheek Haarlemmermeer aan de inhoud van het ‘Polderdichterschap’. Jullie betrekken hierbij de inwoners van de gemeente Haarlemmermeer.
 • Je wordt aangesteld voor een periode van twee jaar en schrijft gedichten over lokale gebeurtenissen of personen.

Aanmelden kan op de volgende wijze:

 • Lever twee door jou geschreven gedichten aan. Dit mogen gedichten zijn die je al geschreven hebt, of voor deze gelegenheid speciaal hebt geschreven.
 • Maak een video waarin je je kort even voorstelt en één van je gedichten voordraagt.
 • Schrijf een korte motivatie waarom jij de titel Polderdichter 2021-2022 zou willen dragen.
 • De gedichten, video en motivatie mag je via wetransfer.com versturen naar aanmelden@debibliotheekhaarlemmermeer.nl.
 • We ontvangen je aanmelding graag vóór 14 mei.

Dichtwedstrijd

Na de eerste ronde zal er een tweede ronde plaatsvinden waarbij je een gedicht in opdracht mag schrijven. Meer informatie krijg je vanuit de organisatie. 

--

Sabine Bunschoten

Uitgeverij Lemniscaat komt met groen initiatief in Maand van het Natuurboek: ‘koop een boek, plant een boom’

Uitgeverij Lemniscaat komt met groen initiatief in Maand van het Natuurboek: ‘koop een boek, plant een boom’


Uitgeverij van kinderboeken Lemniscaat en Staatsbosbeheer gaan naar aanleiding van de Maand van het Natuurboek samenwerken om meer bomen te planten. Dit maakt Lemniscaat eind april bekend in een persbericht. Lemniscaat vindt de start van de Maand van het Natuurboek op 1 mei een goede aanleiding voor een groen initiatief. Uitgeverij AtlasContact riep dit jaar de maand mei uit tot Maand van het Natuurboek, maar richt zich voornamelijk op volwassenen. Lemniscaat richt zich op kinderen. In deze maand kun je je lokale boekhandel binnenlopen, een natuurboek uitgegeven door Lemniscaat kopen met daarop de ‘KOOP EEN BOEK, PLANT EEN BOOM’-sticker. Op die sticker staat dan een unieke code waarmee je naar de website kunt gaan. Wanneer je de code invult, plant Staatsbosbeheer een boom en komt je naam ook nog eens op de lijst met Jonge Bomenplanters van Lemniscaat te staan. Op de website van Lemniscaat is te lezen:

“We moeten veel bomen planten. Ontzettend veel zelfs! Dat is geen luxe: het is echt heel hard nodig. Zeker in Nederland, waar maar weinig bossen zijn. Wist je dat bomen goed zijn voor je gezondheid? Zo word je door al dat groen om je heen minder snel moe en kun je veel creatiever buitenspelen.

Graag meer bomen dus! Hoe gaan we dat doen? Met z’n allen, natuurlijk. Lemniscaat werkt hiervoor samen met organisaties als Staatsbosbeheer en… met jou!”

--

Daniël Klok

Top 6 beste boeken voor Moederdag!

Top 6 beste boeken voor Moederdag!


Zondag 9 mei is het weer Moederdag! Ben jij ook nog op zoek naar een cadeau voor je moeder en wil je haar graag een mooi boek cadeau doen? Wij hebben de meest romantische, mooiste en nieuwste boeken voor je op een rijtje gezet. Ze zijn allemaal bij Bazarow te bestellen!

De goede grap van Norman Foreman - Julietta Henderson

De wereld van de 12-jarige Norman stort in na de dood van zijn beste vriend. Zijn moeder neemt hem mee op een roadtrip, die Norman ook gebruikt om op zoek te gaan naar zijn vader die hij niet kent…

De taal van de liefde - Johan De Geest

Casanova, de naam is synoniem geworden voor ‘vrouwenversierder’, maar dat doet de man achter de mythe onrecht aan. In dit werk laten we de echte Giacomo Casanova (1725-1798) aan het woord. Hij heeft inderdaad hartstocht voor vrouwen gehouden, van kamermeisjes, actrices, danseressen en markiezinnen, maar de man was veel meer dan zijn liefde histories.

De ideale man -  Mathilde Hoekstra

De ideale man van Mathilde Hoekstra is een komisch en herkenbaar verhaal over een jonge moeder die uit haar ingedutte relatie wil stappen. De fout van haar leven of de beste beslissing ooit?

Schaduwdanser - Tineke Van den Eynde

Tineke groeit op als dochter van een beruchte diamanthandelaar. De dreiging van represailles uit het misdaadmilieu zorgen voor een angstklimaat in huis. Binnen het uiteenvallende gezin gaat ze gebukt onder de psychische terreur van haar oudere zus. Pas als ze gaat studeren lijkt ze haar zelfvertrouwen te kunnen herwinnen.

Haar werk als showbizzjournaliste voor een Vlaams glamourblad confronteert haar met een nieuw soort terreur. Ze verzet zich tegen de amorele praktijken, maar druk, manipulaties, het verlies van haar geloofwaardigheid en seksuele intimidatie duwen haar naar een afgrond die ze van vroeger kent.

Moeders zullen nooit - Katixa Agirre

Moeders zullen nooit is een verontrustende en originele roman die deels is opgebouwd als een journalistiek verhaal en deels als een juridische thriller. Ook een boek dat taboes doorbreekt.

Onmogelijk moederland - Astrid H. Roemer

“In de vuilnishopen van de slavernij, het kolonialisme en de moderne tijd heb ik gezocht naar niet-afbreekbare resten om mijn identiteit als Surinaams-Nederlandse vrouw opnieuw te beleven: de romantrilogie Gewaagd leven - Lijken op liefde - Was getekend vormt de secure literaire verwerking van een door mij uiterst gevreesde onderneming: het blootstellen van ervaren geweld, niet zozeer om slachtoffers van daders te onderscheiden maar om het geweld te laten oplichten als iets wat onlosmakelijk verbonden is met hoe de samenleving is ingericht. Mijn drie romans zijn gemaakt als borelingen die hoe dan ook patronen vernieuwen.” Astrid H. Roemer.

--

Sabine Bunschoten

 

Thrillerschrijver Pieter Aspe overleden

Thrillerschrijver Pieter Aspe overleden


Vlaams thrillerschrijver Pieter Aspe (68) overleed afgelopen zaterdag nadat hij al even met gezondheidsproblemen kampte. Hij laat een vrouw, twee dochters, drie kleinkinderen en ook een woelig en zeer intens leven achter. Pieter Aspe, geboren als Pierre Aspeslag debuteerde in 1995 met Het vierkant van de wraak. Hij verkocht naar schatting anderhalf miljoen exemplaren van de reeks Aspe]. Zijn boeken werden vertaald in het Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Tsjechisch, Pools en Russisch. Ze kregen ook een tweede leven op televisie in het programma getiteld Aspe

Zijn uitgeverij (Standaard) over het overlijden van Pieter Aspe:

“Op zaterdag 1 mei hebben we afscheid genomen van Pieter Aspe. Pierre Aspeslag, zoals hij echt heette, is 68 jaar geworden. Na een ziekbed van twee weken is hij in alle rust overleden in het AZ Sint-Jan in Brugge. Pieter Aspe leverde sinds de zomer van 2020 meerdere gevechten met diverse medische aandoeningen. Uiteindelijk blies hij zijn laatste adem uit in het bijzijn van geliefde echtgenote Tamara.

Pieter Aspe was een van de succesvolste schrijvers in Vlaanderen van de afgelopen decennia. Hij wordt beschouwd als één van de grondleggers van het misdaadgenre. Zijn werk werd in tien talen vertaald. De 10-delige tv-reeks Aspe is gebaseerd op de boeken en personages van Pieter Aspe. Van zijn boeken werden wereldwijd meer dan 3,5 miljoen exemplaren verkocht. In 2018 richtte hij zijn eigen uitgeverij op, Aspe NV. In 2020 vierde hij 25-jarig schrijverschap.”

Je kunt Pieter Aspe kennen van onder andere de volgende boeken:

--

Sabine Bunschoten

Genomineerde schrijvers C. Buddingh'-prijs

Genomineerde schrijvers C. Buddingh'-prijs


Donderdag 29 April 2021 zijn de vier genomineerden voor de C. Buddingh'-prijs 2021 bekendgemaakt. De jury reikt de prijs in juni uit tijdens de 51ste editie van Poetry International Festival, dat plaatsvindt van 10 t/m 13 juni. De jury bestaat uit Ellen Deckwitz, Mylo Freeman en Ilke Froyen. Sinds 1988 bekroont Poetry International jaarlijks het beste Nederlandstalige poëziedebuut met de C. Buddingh'-prijs. Daarmee creëert Poetry International meer aandacht voor talentvolle nieuwe stemmen in de Nederlandstalige poëzie.

Cornelis Buddingh’ (1918) was een Nederlands dichter en prozaïst. In 1940 debuteerde hij als dichter in een literair tijdschrift, een jaar later verscheen zijn eerste bundel Het geïrriteerde lied.

Dit zijn de vier kanshebbers op de prijs voor het beste poëziedebuut: 

Voor als je stuk bent is een prachtige verhalen- en gedichtenbundel met ritmische en muzikale teksten. De collectie beslaat een verscheidenheid aan thema’s, waaronder liefde, liefdesverdriet, pijn, onzekerheid, imperfectie, zelfontwikkeling, geboorte en identiteit.

 • Alles gestolen - Rene Smeets

Hij vertaalde onder andere de werken van Hans Magnus Enzensberger vanuit het Duits. Enzensberger is ook inspiratiebron voor zijn debuutbundel. De lezer wordt uitgenodigd om in de relatie tussen vertaler en auteur te stappen. Uit Alles gestolen spreekt een enorme betrokkenheid bij poëzie.

Onder de soms absurde beschrijvingen schemert echter altijd de kwetsbaarheid door. De grap en de ernst worden slim afgewisseld. Parkplan gaat over de worsteling die het bestaan is, en hoe we daar met kleine onderhandelingen toch proberen een coherent geheel van te maken.

Er spreekt een hedendaagse stem en een aparte blik uit die de lezer uitnodigt om op haar manier naar de werkelijkheid te kijken. Eindig de dag nooit met een vraag is een zoektocht naar een realiteit en gaat in op de manieren waarop deze realiteit aan je ontsnapt en onvatbaar blijkt, of in elk geval anders is dan mensen zeggen dat hij is.

--

Sabine Bunschoten

Grote Franse keten 'Lagardère' verdrijft zeven AKO boekhandels van Nederlandse stations

Grote Franse keten 'Lagardère' verdrijft zeven AKO boekhandels van Nederlandse stations


Zeven locaties van AKO op stations in Nederland zijn door NS verkocht aan het Franse concern Lagardère Travel Retail. Dit meldt Boekblad.nl op zijn website. Het gaat om boekenwinkels op stations in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda en Delft. Michael van Everdingen, woordvoerder van Audax, het mediaconcern waar AKO onder valt laat weten dat er bij het verlopen van een huurcontract moet worden geboden op de locatie: “We hebben berekend welk rendement we met deze winkels zouden kunnen maken, daar hebben we ons bod op gebaseerd. Het blijkt dat Lagardère een beter bod had.” De groep Lagardère is sinds 2014 actief in Nederland, ondertussen zijn ze eigenaar van 51 winkels op 27 stations en twee vliegvelden. Zo exploiteert het bedrijf cadeauwinkel Dutch Discoveries op Schiphol en Eindhoven Airport en bedrijven als Smullers en Yo! op Nederlandse stations. Michael van Everdingen: “In de overige winkels blijft AKO onverminderd boven de klantverwachting leveren. In de stationswinkels, maar ook in de andere AKO’s, in steden en dorpen en op Schiphol.”

--

Daniël Klok

Wat vind jij van Bazarow? Laat het ons weten en vul de enquête in!

Wat vind jij van Bazarow? Laat het ons weten en vul de enquête in!


Het grote Bazarow & De Leesclub van Alles onderzoek

Bazarow werkt samen met De Leesclub van Alles. De Leesclub schrijft recensies over de meest uiteenlopende boeken en heeft toestemming gegeven deze ook op Bazarow te plaatsen. Hiermee kun je je op Bazarow eerst lekker inlezen en krijg je kundig advies voordat je een boek koopt bij Bazarow.com.

Bazarow bestaat nu 1,5 jaar en De Leesclub van Alles bestaat inmiddels alweer 5 jaar. Dit betekent dat het tijd is om te evalueren. Om vooruit te kijken moet men immers het verleden begrijpen en duiden. Graag willen we weten wat je van Bazarow en van De Leesclub van Alles vindt om zo te kijken of we misschien dingen beter kunnen doen. Vandaar dat we een enquête hebben opgesteld. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 minuten en we stellen het op prijs als je ‘m eerlijk invult! Onder de lezers die de enquête volledig invullen verloten we 10 Bazarow boekenbonnen van 25 euro. Al vast veel dank voor het invullen. Klik hier om de enquête in te vullen.

--

Redactie Bazarow/De Leesclub van Alles

Uit de hoek deel 14: Oude lul met vingers

Uit de hoek deel 14: Oude lul met vingers


Marc Schoorls brutale vrijplaats

Ik ben te oud om veelbelovend te zijn. Maar als ik zo doorstiefel als dat ik nu doe, dan heb ik over zeg tien jaar een aardig oeuvre bij elkaar getikt met die twee vingers van me. Daar zou mijn vader, die mij (en mij niet alleen) graag voor lul met vingers uitmaakte, denkelijk wel van hebben opgekeken. Die had mij nu moeten zien zitten. Het is vijf uur in de ochtend en ik kan niet meer slapen omdat ik vol zit met ideeën en plannen. En zo gaat dat wel vaker de laatste tijd. Een beetje te vaak als je het mijn vrouw vraagt. Geloof ik tenminste.

Tot nu toe was mijn leven een hors d’oeuvre. Een best smakelijk geheel. De mayo zorgde voor de topping en stond symbool voor m’n wat zure positie tegenover de boekenwereld. Ach, mijn leven. Het was best mooi. Een leven waarin ik werkte als kok-kookdocent, veel las, en er een compleet gezin op nahield alsmede een kleine vriendenkring. En heel af en toe toch maar iets opkrabbelde omdat ik net niet laten kon. (Dat heb ik, echt waar, vaak geprobeerd.)

Nu zijn kinderen groot, door corona ben ik uitgewerkt en vrienden zijn dood of hebben onenigheid. Wat moet ik verder nog?

Schrijven! Schrijven alsof de dood me op de hielen zit, wat hij op mijn leeftijd (ik verklap niks, ik scháám mij) ook daadwerkelijk doet. Als ik mijn ogen sluit, maar dat dan nog niet definitief, dan zie ik dat lelijke smoelwerk voor me. Dat mombakkes van de dood, die schedel met die holle oogopslag en die gruwelijke tanden. Nou, mooi niet. Hij wacht maar eventjes. Want ik zie nog een taak voor me weggelegd. Een waar ik vreselijk veel zin in heb.

Dus sta ik als lul met vingers vanaf nu pal voor de literatuur. En ja, daar stel ik me kwetsbaar mee op, zoals dat heet. (Heette? ik hoor die zegswijze eigenlijk nooit meer. Het is een en al inclusie en woke wat je tegenwoordig hoort, maar dat gaat ook wel weer over en bovendien, daar nu voel ik me te oud voor;)

Ik heb net de drukker opdracht gegeven om 100 exemplaren van mijn boekje Veelzeggende zinnen, over het aforisme in de Nederlanden en ver daarbuiten te laten drukken. Op eigen kosten en voor eigen risico. Ik heb niet de illusie dat daar veel belangstelling voor zal zijn, hoe schitterend ook.  Zeker niet omdat ik geen enkele naam heb in de boekenwereld. Dus.

Maar dat komt. Als ik zo doorstiefel. Straks kan men niet meer om mij heen omdat ik mijn eigen bibelebontse berg gemaakt heb. Mijn eigen privé-Olympus waar ik verder iedereen vanaf donder. Noli me tangere, om met Jeroen brouwers te spreken. Oók een voorbeeld. En een oud voorbeeld. Ik zal het betreuren als ook hij de pijp aan Maarten geeft. Zeker. Dat is de laatste held van mijn jeugd, na Hermans en Komrij. (En afgezien van onder meer wat schilders en popmuzikanten.)

Als Jeroen Brouwers komt te overlijden, dan is het met de polemiek gedaan. Vooral dat betreur ik. Het is een genre dat me aan het hart gaat en dat verder door niemand gebezigd wordt. Zelfs niet door een eigenzinnig genie als Arnon Grunberg, die er wel het temperament voor heeft. Of de reus A.F.Th. van der Heijden, die het ook zou kunnen. Zelfs onderling hebben ze de strijdbijl begraven, die twee. Dat had een mooie titanenstrijd kunnen worden! Maar nee. Jammer is dat. Het kletteren der letteren kan zùlke mooie ketelmuziek opleveren en zó’n mooi hoofs gevecht opleveren waarbij koppen gesneld worden en reputaties sneuvelen.

Welaan, in de kantlijn ben ik er druk mee. Werk ik ook daaraan. Geef me nog een jaar, max twee en dan kom ik er echt mee Uit de hoek. Dan stel ik als De Ongenietbare Tijdgenoot een dikke bundel samen waaraan  ik nu bij tijd en wijle kwijlend van satanisch plezier aan werk.

Want dat is natuurlijk wel een punt. De tijd van leven. Hoe lang heb ik nog? Het kan zomaar gebeurd zijn, zei vader vaak mismoedig. Nou, dat duurde in zijn geval nog best lang. De lul. Zonder vingers. Maar toch ook wel een aandoenlijke lul. Zoals u kunt lezen in mijn nieuwe roman Zo vader, zo zoon dat op het punt van verschijnen staat. Geef me daar nog een week of wat voor, God. Of hoe heet u? O, het lot. Prima. Dank u. En nog een beetje extra tijd voor al die andere klussen van. Het wordt gewaardeerd. Vooralsnog (bijna) allen door mezelf. Maar dat komt. Dat zei moeder tenminste altijd: het komt goed. Ze loog nooit. Dat kon ze niet eens. Nu is ze dood. Ik denk nog elke dag aan haar. En ik pink daarbij geen lullig traantje weg, maar slik mijn o zo bittere verdriet. Ach, lief moedertje toch! 

--

Van Marc Schoorl (Wassenaar, 1962) verschenen in onder meer De Gids, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer literaire artikelen en beschouwingen. De laatste tien jaar werkte hij vooral aan zijn ‘grote trilogie’ Autobiografie van een romanpersonage. Deel 1 is Zes broers en een zus dat in december 2020 verscheen. Het werd deels als feuilleton gepubliceerd op Bazarow.com.
Deel 2 en 3 zullen in 2021 verschijnen

 

DLVAlive 20-5 met Jona Lendering

DLVAlive 20-5 met Jona Lendering


Op donderdag 20 mei, 20.00 uur (online) geeft historicus en archeoloog Jona Lendering een inleiding over zijn nieuwe boek Bedrieglijk echt. Daarna gaat DLVA hoofdredacteur Roeland Dobbelaer met hem in gesprek en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

Jona Lendering over zijn boek op Sargasso: "Bedrieglijk echt gaat over papyrologie en dan vooral over de wedloop tussen wetenschappers en vervalsers. De aanleiding tot het schrijven van het boekje is het Evangelie van de Vrouw van Jezus, dat opdook in het najaar van 2012 en waarvan al na drie weken vaststond dat het een vervalsing was. Ik heb toen aangegeven dat het vreemd was dat de onderzoekster, toen eenmaal duidelijk was dat deze tekst met geen mogelijkheid antiek kon zijn, beweerde dat het lab uitsluitsel kon geven.

Elke eerstejaarsstudent weet namelijk waarom dit een rookgordijn was: analisten kunnen immers wel slechte vervalsingen ontmaskeren, kunnen goede vervalsingen niet ontdekken en kunnen niet aantonen of iets echt is. Dat weet elke oudheidkundige en het persbericht over de laboratoriumresultaten is minimaal te typeren als misleidend. Het was niet voor het eerst dat oudheidkundigen rookgordijnen legden. En ook niet voor het laatste. Sargasso had in Nederland de primeur van de ontdekking van de Sapfo-fragmenten, waarvan inmiddels duidelijk is dat de ontdekker snoeihard heeft gelogen. Er is sprake van óf vervalsing óf heling van geplunderde goederen. De simpele waarheid is dat datafraude veel meer voorkomt dan in elk geval ik vreesde. Ik heb erover geschreven in Skepter.

Hoewel er redenen zijn tot grote bezorgdheid, gaat mijn boek niet alleen daar over. Ik hoop in Bedrieglijk echt vooral te tonen dat de bestudering van antieke teksten, ongeacht de moeilijkheden, vooral heel fascinerend is."

Kijk hier voor meer informatie over DLVAlive van 20 mei a.s.

Matthias M.R. Declercq wint met Urk-boek de Confituur Boekhandelsprijs

Matthias M.R. Declercq wint met Urk-boek de Confituur Boekhandelsprijs


Op donderdag 29 april ontving Matthias M.R. Declercq de zesde Confituur Boekhandelsprijs. Zijn boek De ontdekking van Urk werd door het lezerspubliek met een grote meerderheid als winnaar aangewezen. 

Matthias M.R. Declercq (1985) is schrijver en journalist voor onder andere De Morgen en het wielertijdschrift Bahamontes. In 2016 debuteerde hij met De val, waarmee hij tweede werd bij de Debuutprijs 2017. Begin 2021 zal een zesdelige documentaire uitkomen die geïnspireerd is door De val, een verhaal over wielrennen, vriendschap en volwassenwording.

De Confituur Boekhandelsprijs is voor het beste boek uit het Nederlandse taalgebied van het afgelopen jaar. Jaarlijks kiezen de aangesloten boekhandels en hun klanten een beste boek. Het is een prijs zonder geldbedrag. De prijs weerspiegelt de waardering van de aangesloten boekhandels en hun klanten. De prijs werd in 2016 voor het eerst uitgereikt aan Chris de Stoop. 

Een citaat van de recensie op De Leesclub van Alles: “De ontdekking van Urk is het verslag van een Vlaming die een half jaar lang op Urk woonde. Journalist Matthias Declercq werd in 2009 naar het voormalige eiland gestuurd voor een artikel over de moord op een jongen van veertien. Het dorp liet hem niet los en tien jaar later besloot hij om zich er helemaal in te verdiepen, want wat is er toch aan de hand in dat zwaar christelijke dorp waar jongeren zo uit de band springen dat ze het landelijke nieuws halen?”

Klik hier voor de hele recensie.

--

Sabine Bunschoten

Gevierd romanschrijver Hafid Bouazza op 51-jarige leeftijd overleden

Gevierd romanschrijver Hafid Bouazza op 51-jarige leeftijd overleden


Romanschrijver Hafid Bouazza is vandaag, donderdag 29 april, op 51-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overleden. Bouazza kampte volgens zijn uitgeverij Querido al langere tijd met een slechte gezondheid. Dit maakte de uitgeverij vandaag op haar Twitteraccount bekend.

Bouazza wordt in Nederland gerekend als een van de schrijvers van ‘migrantenliteratuur’. Hij werd in 1970 geboren in het Marokkaanse dorpje Oujda en kwam in 1977 met zijn familie naar Nederland. Hij debuteerde in 1996 met de verhalenbundel De voeten van Abdullah, waarmee hij de E. du Perronprijs in de wacht sleepte. Recensent Daan Stoffels schrijft hierover op De Leesclub van Alles:

“Je zou De voeten van Abdullah daarmee een ironisch commentaar op al te uitgesproken oosterse vertelkunst kunnen noemen, vermaak. Maar er is ook geweld en, in de Amsterdamse en migratieverhalen, verveling, heimwee, leegheid, angst, een serieuze toon. Hoewel deze twee stemmen in één borst en boek diametraal tegenover elkaar lijken te staan, zeggen ze een en hetzelfde: thuisland en nieuw land zijn tegelijk prachtig en vuil, allebei maken ze hun dromen niet waar, een thema dat Bouazza later in bijvoorbeeld Paravion uitwerkt. Voor de eeuwig thuisloze dromers uit zijn boeken is er één houvast, één troost: een taal en een schrijver die blijkbaar alles kan omvatten: ‘oost’ en ‘west’, droom en ontluistering, ironie en ernst.”

Stoffels schrijft over Paravion op De Leesclub van Alles: 

“Als de achtergrond in zo’n opsomming van beelden voortvloeit, lijkt hij voorgrond te worden, en het verhaal, van de schreeuwerige mannen die weglopen van de ellende en de mooie, zelfstandige vrouwen, lijkt een futiliteit bij de stijl. Die kabbelt het hele boek door en blijft even verfrissend

Als je dan dit boek in poëtisch proza nog uit wilt leggen als een pamflet, dan niet over gastarbeiders en hun achterlijke cultuur, maar over schoonheid, schoonheid die onterecht ondergeschoven wordt, en die meer verdient.”

Bouazza werkte aan een roman die uitgegeven zou worden bij Hollands Diep. Verder schreef hij toneelstukken en essays en vertaalde hij poëzie uit het Arabisch, Frans en Engels. Daarnaast was Bouazza vaak heel kritisch over de Islam: “Dat verschrikkelijke gebrek aan empathie, die bekrompenheid. Je ziet hieraan ook heel goed dat religie mensen letterlijk terugvoert naar de achterlijkheid.”

--

Daniël Klok

Merijn de Boer wint BNG Bank Literatuurprijs

Merijn de Boer wint BNG Bank Literatuurprijs


Schrijver Merijn de Boer wint de BNG Bank Literatuurprijs 2020 voor zijn roman De Saamhorigheidsgroep. De BNG Bank Literatuurprijs 2020 is een jaarlijkse literatuurprijs voor nog niet doorgebroken schrijvers, ter waarde van 15.000 euro. De uitslag werd afgelopen woensdag bekendgemaakt via een livestream-uitreiking vanuit Amsterdam. 

Merijn de Boer (1982) is een Nederlandse schrijver. De Boer woont met vrouw en dochter in Jeruzalem. In 2011 verscheen bij uitgeverij Meulenhoff zijn verhalenbundel Nestvlieders. Een jaar later kreeg hij voor deze verhalenbundel de Lucy B. en C.W. van der Hoogt Prijs 2012 toegekend. De Boer is dit keer voor de derde keer genomineerd voor de BNG Bank Literatuurprijs.

In De Saamhorigheidsgroep schrijft Merijn de Boer afwisselend satirisch en meeslepend over een groepje mensen dat de wereld wil verbeteren en over één man die het allemaal niets kan schelen maar voor het eerst in zijn leven verliefd wordt.

De roman wordt door de jury geprezen om de “kluchtige en dan weer ontroerende wijze” waarop De Boer over zijn personages schrijft. “Wat vooral beklijft is de diepe menselijkheid van De Boers proza.”

De BNG Bank Literatuurprijs wordt jaarlijks toegekend aan een schrijver van onder de veertig, die nog geen grote literatuurprijs gewonnen heeft en nog niet doorgebroken is. Andere genomineerden voor de prijs waren dit jaar Eva Meijer met haar roman De nieuwe rivier van en Martijn Simons voor De Hollandse droom. Martijn Simons ontving de lezersprijs van de BNG Bank. Deze prijs bestaat uit een schrijfresidentie van een maand in het Noord-Hollandse Bergen.

--

Sabine Bunschoten

Uitgeverij Norton haalt Philip Roth-biografie uit de productie door seksueel overschrijdend gedrag auteur Blake Bailey

Uitgeverij Norton haalt Philip Roth-biografie uit de productie door seksueel overschrijdend gedrag auteur Blake Bailey


Philip Roth: the biography; de recent verschenen biografie van Philip Roth, geschreven door Blake Bailey is niet meer in productie bij uitgeverij W.W. Norton. Dit liet de New Yorkse uitgeverij dinsdag 27 april weten in een memo aan haar werknemers. Auteur Blake Bailey wordt beschuldigd van het seksueel intimideren van meerdere vrouwen en ongepast gedrag tegenover zijn studenten in de tijd dat hij docent Engels was. Julia A. Reidhead, de directeur van W.W. Norton laat weten dat ze de hoogte van het bedrag wat als voorschot werd betaald aan Bailey doneren aan organisaties die overlevers van seksueel geweld en slachtoffers van seksuele intimidatie steunen. Bailey wordt hiermee door de uitgeverij gecancelled. Dit is in lijn met Philip Roth zelf. Wel staat Bailey vrij om naar andere uitgeverijen te gaan voor de biografie.

In een recensie in De Groene Amsterdammer schrijft Joost de Vries over cancel culture en Philip Roth: 

“Zelden werd in (zeker) de Engelstalige wereld zo naar een schrijversbiografie uitgekeken, en zelden heeft de literaire wereld zo’n plezier om nog eens alle roddels, uitspattingen en sterke verhalen rond Roth uit te pluizen. Maar daarmee hangt bij de verschijning van Bailey’s biografie ook meteen een vraag boven de markt: moet Philip Roth gecanceld worden?”

De recensie sluit De Vries af met:

“Hoewel Bailey duidelijk gehecht is aan Roth geeft hij geen waardeoordeel, pleit hij hem nergens van vrij. Dat is aan de lezer zelf. Ik ging er Roth niet sympathieker van vinden, maar, belangrijker, wel interessanter.”

--

Daniël Klok

Hans Vervoort kondigt een eigen nieuwe literaire prijs aan

Hans Vervoort kondigt een eigen nieuwe literaire prijs aan


Schrijver Hans Vervoort kondigt op zijn 82ste verjaardag een nieuwe literaire prijs aan: De Hans Vervoort Prijs. De prijs wordt op 22 april 2022 voor het eerst uitgereikt aan een schrijver van ‘verhalend proza van neerslachtige en toch opbeurende aard.’ Aan de prijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt is een bedrag van 5.000 euro verbonden.

Oud-uitgever bij de Weekbladpers en schrijver Hans Vervoort (1939) publiceerde tussen 1970 en 2017 24 boeken waaronder de verhalenbundel Olie is niet dom en de romans Het tekort en Zo tedere schade. Rond 2010 werd Vervoort lid van Facebook, waar hij regelmatig stukjes plaatst die inmiddels tot twee in eigen beheer uitgegeven bundels hebben geleid. De aankondiging van de prijs deed Vervoort ook op Facebook..

Hij vertelt er dat hij  en zijn vrouw afgelopen jaar hun Amsterdamse huis met behoorlijke overwaarde verkochten. Hiermee financiert Vervoort deze nieuwe literaire prijs. Vervoort op Facebook:

“Vandaag, op mijn verjaardag [22 april/sb], lijkt het me een goed moment om een nieuwe literaire prijs aan te kondigen. De HANS VERVOORT PRIJS voor verhalend proza van neerslachtige en toch opbeurende aard. Tweejaarlijks en uit te reiken op 22 april in de even jaren. De prijs bedraagt € 5.000. Slapende rijk worden kan, merkten mijn gade en ik onlangs toen we ons in 1969 voor 60.000 gulden gekochte huis verkochten voor meer dan het 60-voudige.

Het gaf me de mogelijkheid om een stukje van die rijkdom te reserveren voor de promotie van een soort proza, dat het in Nederland slecht doet: goed leesbare verhalen zonder boodschap en zonder diepere lagen. Vertellersproza.  Hopelijk kan de Hans Vervoort-prijs wat meer waardering brengen voor proza dat NIET beoogt iemands wereldbeeld te veranderen. Maar dat die wereld gewoon beschrijft.”

Hans Vervoort vervolgt op Facebook over de eisen die verbonden zijn aan deelneming voor de prijs:

“Waaraan moet het voldoen om voor de prijs in aanmerking te komen? Behalve boeiend en goed geschreven moet het proza (verhalenbundel of roman)  voldoen aan de volgende voorwaarden:

 1. Het vertelde betreft realistische gebeurtenissen in heden of verleden, geen toekomstverhalen.
 2. De gebeurtenissen vinden plaats in het leven van realistische personages
 3. De verhalen worden verteld vanuit het perspectief van één personage
 4. De stijl is bij voorkeur niet overdadig, liefst zuinig
 5. Zelfspot bij de verteller of de hoofdpersoon geldt als pluspunt.
 6. Een zekere weemoed eveneens.”

In de komende maanden, zo belooft Vervoort, gaat hij de prijs regelen bij de notaris en een bestuur en een jury zoeken. 

--

Sabine Bunschoten

Margot Dijkgraaf wint Gouden Ganzenveer 2021

Margot Dijkgraaf wint Gouden Ganzenveer 2021


De Gouden Ganzenveer 2021 gaat naar literatuurcriticus, schrijver, interviewer en curator Margot Dijkgraaf. Dit werd op 24 april in het radioprogramma De Taalstaat bekendgemaakt. De Gouden Ganzenveer wordt elk jaar toegekend aan een persoon of instituut voor bijzondere bijdragen aan het geschreven en gedrukte woord in de Nederlandse taal. 

Op de website van De Gouden Ganzenveer is te lezen:

“De Academie De Gouden Ganzenveer eert Margot Dijkgraaf vanwege haar grote rol als een sensibele en erudiete ‘ambassadeur van de letteren’, die verankerd is in Nederland, maar haar blik naar buiten richt. Zij brengt Nederlandstalige auteurs in Frankrijk en in andere Europese landen onder de aandacht en Franstalige – en daarmee ook Arabische en Afrikaanse – literatuur in Nederland.”

Dijkgraaf is een ware ambassadeur voor de letteren. Roeland Dobbelaer op De Leesclub van Alles over haar boek uit Lezen in Frankrijk uit 2018: “Recent schreef ze het heerlijke boek, Lezen in Frankrijk, wat ik in een ruk heb uitgelezen, een heel leuk en aanstekelijk boek is. Lezen in Frankijk laat zien dat het toch echt de moeite waard is wat er nu op literair gebied in Frankrijk gebeurt, niet alleen in Parijs, maar ook in de rest van het land. Franse schrijvers vertellen weer verhalen, over mensen met echte vragen en problemen, vaak historische romans, maar vaak juist opvallend actueel. Franse literatuur lezen, laat Dijkgraaf zien, betekent Frankrijk doorgronden. Het gaat weer ergens over. In haar overzichtsboek beschrijft ze het werk en leven van twintig nog levende Franse schrijvers in alle leeftijden aan de hand van een markante plaats die in het leven en werk van de schrijvers een opmerkelijke betekenis heeft. En dat levert prachtige beschrijvingen en inzichten op. Je wilt meteen in de Thalys stappen, naar Frankrijk rijden en er zien en lezen wat Dijkgraaf heeft gezien en gelezen.” 

De prijs, niet geheel onverwacht een gouden ganzenveer, wordt op 20 september aan Dijkgraaf uitgereikt. Eerdere Gouden Ganzenveerwinnaars zijn Abdelkader Benali (2020), Ian Buruma (2019), Antjie Krog (2018) en Arnon Grunberg (2017).

--

Daniël Klok

De Koran als nieuwkomer in de Bestseller 60 lijst

De Koran als nieuwkomer in de Bestseller 60 lijst


Vorige week kwam een vertaling van de Koran binnen op nummer 37 in de Bestseller top 60. Dit is opmerkelijk want deze uitgave van het heilige boek van de moslims stamt uit 2015 en verscheen bij het onbekende NJ Projects, zo meldt Boekblad.

Er is weinig over de uitgave te vinden. Wel staat er een inschrijving bij de Kamer van Koophandel van de uitgeverij, maar daar zijn geen contactgegevens bekend. De interpretatie van de betekenissen van de Koran, zoals deze versie volledig heet, is geschreven door islamdocent en imam Aboe Ismail, samen met een aantal van zijn studenten. Aboe Ismail is een pseudoniem van de van oorsprong Marokkaanse prediker genaamd Jamal Ahajjaj. Hij was verbonden aan de Haagse As Soennah-moskee, waar Fawaz aj Jneid enige tijd imam was. Jneid kwam in conflict met de gemeente van Den Haag over een boekhandel, die als façade zou dienen voor een verboden gebedsruimte.

Onderzoeksjournalist Carel Brendel ontdekt in dat zelfde jaar dat Ahajjaj al in 2007 in het vizier van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) was gekomen, wegens zijn rol in de verspreiding van het salafisme. 

Hierdoor blijft de vraag waarom nu juist deze titel in de bestsellerlijst terecht is gekomen. Het is Boekblad tot nu toe nog niet gelukt om in contact te komen met auteur en uitgeverij. Jan Peter Prenger van Libris Blz. heeft wel een vermoeden: “Het is ramadan, een club moslims heeft misschien een partij gekocht om met het Suikerfeest uit te delen. Wij hebben ook geen zicht op de totstandkoming van de Bestseller 60, maar de absolute aantallen verkochte boeken zijn helaas niet meer wat ze geweest zijn. Met een paar honderd haal je het rechterrijtje al.” 

Lees het hele artikel op Boekblad.

--

Sabine Bunschoten

Filter Vertaalprijs 2021 voor Shakespeare vertaler Bas Belleman

Filter Vertaalprijs 2021 voor Shakespeare vertaler Bas Belleman


Gisteravond won filosoof, publicist, dichter én vertaler Bas Belleman de Filter Vertaalprijs 2021 voor zijn integrale vertaling van Shakespeares Sonetten

De Filter Vertaalprijs, genoemd naar het gelijknamige tijdschrift over vertalen, bestaat uit een bedrag van € 6000, ter beschikking gesteld door uitgevers van vertaalde fictie en non-fictie in ons taalgebied. De Filter Vertaalprijs wordt sinds 2007 jaarlijks toegekend voor de meest bijzondere vertaling uit het voorafgaande kalenderjaar.

De jury over de vertaling van Belleman: "Als we het origineel niet al kenden, zouden deze gedichten door kunnen gaan voor oorspronkelijk Nederlandse. Belleman trekt in zijn kloeke boek de sonnetten van Shakespeare helemaal naar onze tijd als hij betoogt dat de donkere dame aan wie de laatste sonnetten gericht zijn wellicht geen vrouw is, maar een man in travestie of misschien zelfs iemand voor wie geen plaats is in de traditionele genderverdeling. Belleman lokt de lezer steeds verder het dubbelzinnige spiegeltaalpaleis in van schijn en werkelijkheid, tot het haar of hem duizelt."

Karl van Heijster schreef over de vertaling op De Leesclub van Alles: "Dat Shakespeares sonnetten tot het beste behoren wat de literatuur heeft voortgebracht, behoeft geen betoog. Het Engelse origineel rechtvaardigt dus alleen al de aanschaf van deze nieuwe uitgave – al helemaal voor wie ze nog nooit heeft gelezen. Maar Bellemans fantastische vertaling en inzichtelijke commentaar maakt Shakespeares Sonnetten ook de moeite waard voor wie al bekend is met Shakespeares poëzie – of dat meent te zijn. Ruim vierhonderd jaar na dato is het in elk geval een stuk minder controversieel om te stellen dat deze uitgave wél een overdonderend succes is."

De andere genomineerden waren:
Floor Borsboom voor Aan de lopende band van Joseph Ponthus (De Arbeiderspers)
Jan Willem Reitsma voor Duizend manen van Sebastian Barry (Querido)
Froukje Slofstra voor Romans van Ivan Toergenjev (Van Oorschot)
Michaël Stoker voor Kroniek van een leven dat voorbijgaat van Fernando Pessoa (Van Oorschot)

Bekijk hier de uitreiking

--

Roeland Dobbelaer

Nieuwe editie van Bazarow Magazine verschenen

Nieuwe editie van Bazarow Magazine verschenen


Er is weer een nieuw Bazarow Magazine (nr.8) boordevol met interviews, voorpublicaties, recensies, boeken- en schrijversnieuws en een nieuw feuilleton! Nog geen abonnee? Meld je dan nu kosteloos aan. Met boeken van o.a. De Bezige Bij, Kleine Uil, Droomvallei, In de Knipscheer, De Boekerij.

Kijk hier: https://magazine.bazarow.com/bazarow-magazine-8-2021/

 

En we houden een enquete onder onze lezers. Wat vind jij van Bazarow en Bazarow Magazine? Vul nu de enquête in en maak kans op een van de tien Bazarow Boekenbonnen die we verloten.
--
Longlist Thea Beckmanprijs 2021 bekend

Longlist Thea Beckmanprijs 2021 bekend


Ieder jaar reikt Museumpark Archeon de Archeon Thea Beckmanprijs uit aan het beste historische jeugdboek. De jury kijkt naar historische jeugdromans die én goed geschreven zijn én die de lezer op geloofwaardige wijze meenemen naar het verleden. Dit jaar bekroont de jury werk voor jongeren vanaf twaalf jaar. De winnaar van de Archeon Thea Beckmanprijs ontvangt duizend euro van Museumpark Archeon. Afwisselend worden boeken voor jonge en voor oudere kinderen bekroond. De genomineerden voor dit jaar zijn: 

De vijf titels van de shortlist maakt de jury na de meivakantie bekend. Vijf studenten van de Willem de Kooning Academie maken van deze boeken een korte animatiefilm. De jury bestaat dit jaar uit Hubert Slings (voorzitter), Liselotte Dessauvagie, Inge Mooiman, Monique Veldman en Moniek Warmer. Op zaterdag 18 september 2021 wordt zowel de Archeon Thea Beckmanprijs 2021 als de Jonge Beckmanprijs 2021 in Museumpark Archeon uitgereikt. 

--

Sabine Bunschoten

Datum boekenweek bekend!

Datum boekenweek bekend!


Na de persconferentie van de regering van afgelopen dinsdag zijn de verschillende boeken organisaties zoals de  Koninklijke Boekverkopersbond (KBb), en de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) meteen bij elkaar gekomen om te overleggen over de boekenweek 2021. In overleg is besloten is dat de Boekenweek 2021 plaatsvindt van 29 mei t/m 6 juni. Deze periode ligt ruim na de volledige opening van de boekhandels op 28 april en daarom is het besluit genomen om de boekenweek dan te plannen. Het thema van de Boekenweek 2021 is ‘Tweestrijd’. Vanwege de situatie rondom corona is de boekenweek 2021 uitgesteld totdat de boekwinkels weer open konden.

Eveline Aendekerk (directeur CPNB) over de Boekenweek 2021: “Eindelijk kunnen we weer echt naar de boekhandel. Maandenlang hebben lezers gesmacht naar dit moment en nu de winkels weer open zijn is het hoog tijd om het langverwachte feest in de boekhandel te plannen. Ik weet zeker dat het fantastische Boekenweekgeschenk en -essay het wachten meer dan waard zijn geweest en dat heel veel lezers een prachtige leeszomer tegemoet gaan. We zijn verheugd dit jaar de Boekenweek, het grootste boekenfeest, toch kunnen organiseren en roepen iedereen op de favoriete boekhandel te blijven steunen.” 

Het Boekenweekgeschenk van Hanna Bervoets en het Boekenweekessay van Roxane van Iperen zijn dan eindelijk door heel Nederland te lezen. Om de drukte te spreiden en winkel- en bibliotheekbezoek voor iedereen veilig te houden, zijn deze uitgaven de hele maand juni beschikbaar. In aanloop naar de Boekenweek zenden de (online)kanalen van Hebban, NS, de Boekenweek en het AD ontmoetingen uit tussen oud-geschenkauteurs en jonge schrijvers. De optredens vanaf het podium van De Kleine Komedie in Amsterdam zijn (nu al) wekelijks voor iedereen gratis te bekijken en te beluisteren als podcast.

--

Sabine Bunschoten

Papieren Helden - Dichtbij

Papieren Helden - Dichtbij


Online literair magazine Papieren Helden is weer uit. De nieuwe editie heet Dichtbij

“Ah, dichtbij... Dichtbij zie je meer, ruik je meer, voel je meer. Dichtbij vervloei je, begrijp je, word je de ander. Dichtbij waag je, win je en verlies je. Dichtbij zie je niet meer, niet goed meer. Dichtbij is maar eng. Dichtbij schept afstand.

Je ziet details, maar zie je ook waarin je opgaat? Je slentert door de wereld, je wordt een Mexicaan, een schaap in de kudde. De berg waarop je uitrust is de teennagel van god. De zee waarin je zwemt, de druppel op het blad, ontgaat je. Dichtbij word je een prooidier.”

Deze maand met Josse De Pauw, Sara Eelen, Klaske Oenema, Sylvia Hubers, Tjitske Jansen, Floor Tinga, Ferenc Alexander Zavaros, Renske van den Broek, Michèlle Schimscheimer en Gerda Blees.

Boekennieuws

Josse De Pauw schrijft het indrukwekkende In open veld dat op 20 april 2021 bij Borgerhoff & Lamberigts te Gent verschijnt. Papieren helden publiceert een hoofdstuk uit dit boek. Jente Posthuma (Waar ik liever niet aan denk), Gerda Blees (Wij zijn licht) en Raoul de Jong (Jaguarmanzijn genomineerd voor de European Union Prize for Literature.

Acties

Als je nu lid wordt van Papieren Helden, krijg je een gesigneerd exemplaar van De hemel is altijd paars van Sholeh Rezazadeh cadeau in 1e druk (die binnen een week was uitverkocht). Zolang de voorraad strekt.


En papieren helden begint haar eigen winkeltje. Het eerste vasthoudverhaal (papieren helden op papier) Gemene Dames van Christine Bax is hier te koop voor €12,50. Gestempelde, gelimiteerde en gesigneerde versie in een oplage van 25 + kunstdrukje €17,50.

 

 

--

Gijsje Kooter

Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2021 voor Charlotte Van den Broeck

Dr. Wijnaendts Franckenprijs 2021 voor Charlotte Van den Broeck


Charlotte van den Broeck won op 16 april de Dr. Wijnaendts Franckenprijs voor haar boek Waagstukken. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Laureatenmiddag van de  Maatschappij der Nederlandse Letterkunde op zaterdag 30 oktober 2021 in Leiden. 

Deze in 1935 ingestelde prijs is in de taal van het reglement een “prijs voor het meest waardig gekeurde, in druk verschenen, in Nederlands proza geschreven werk op het gebied van  essays,  literaire kritiek en cultuurgeschiedenis.” Dit jaar is cultuurgeschiedenis aan de beurt. De prijs wordt eens in de drie jaar uitgereikt. Hij bestaat uit een oorkonde en de winnaar ontvangt 3000 euro.

Charlotte van den Broeck (1991) is een schrijver en dichter uit de Vlaamse stad Turnhout. Ze studeerde taal- en letterkunde aan de Universiteit Gent en vervolgde met woordkunst aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen. De uitgever over Waagstukken: “In Waagstukken presenteert Charlotte Van den Broeck, elegant laverend tussen beschouwing en vertelling, dertien teksten over tragische architecten. Het zijn de verhalen van bekende en vergeten bouwmeesters die zelfmoord pleegden op of in een door hen ontworpen gebouw, of omwille van dat gebouw. Hun ingreep in de openbare ruimte mondt uit in een mislukking, of wordt door hen op een fatale wijze zo ervaren. Ze hanteren het gereedschap van de hoogmoed, maar falen.”

--

Sabine Bunschoten

 

‘Brandsalarm’; aanmoediging voor literaire initiatieven uitgereikt aan Stefanie Liebreks

‘Brandsalarm’; aanmoediging voor literaire initiatieven uitgereikt aan Stefanie Liebreks


Op 15 april reikte de jury voor het eerst het Brandsalarm uit aan Stefanie Liebreks. Het Brandsalarm, een initiatief van cabaretier, publicist en radiomaker Micha Wertheim, politiek verslaggever bij de Volkskrant Ariejan Korteweg en schrijver Thomas Verbogt, is niet zozeer een prijs, maar een aanmoediging voor literaire initiatieven.

Stefanie Liebreks, zelfstandig literair redacteur kan als Brandsalarmist zelf invullen hoe ze de samenwerking invult. Dit kan onder meer in de vorm van blog, vlog, podcast, kroniek, literair café, festival of artikelen. Het Brandsalarm wordt uitgereikt aan iemand die, net als Wim Brands - naamgever het Brandsalarm -, “een schakel is tussen letters en lezers”, aldus de website. Het Brandsalarm is geen geldprijs, maar biedt ruimte voor samenwerkingen met allerlei organisaties en bedrijven waar Wim Brands een connectie mee had. De lijst aan bedrijven bestaat uit Afdeling Online, VPRO, HUMAN, de Volkskrant, Uitgeverij Atlas / Contact, Uitgeverij Podium, Uitgeverij Nieuw Amsterdam, Jan van Eyck Academie, Athenaeum Boekhandels, Studio Boot, Festival Crossing Border en Theater MIMIK. 

Wim Brands had een prominente functie bij de VPRO, na korte tijd in de dagbladjournalistiek te werken. Hij presenteerde jarenlang de filosofie- en literatuurprogramma’s De avonden op de radio en Boeken op tv. Op de website van Brandsalarm is te lezen: “Wim werd een graag geziene gast op festivals en in literaire cafés. Veel aankomende schrijvers – vooral dichters – zette hij op een eigen spoor. Wim was allergisch voor onzin en aanstellerij. Authenticiteit, daar ging het hem. Zijn belangrijkste vraag: “Waar gáát het je om?” Hij eiste een antwoord dat hij begreep.

Hij voelde zich op de eerste plaats dichter en debuteerde in 1985 met Inslag. In 2014 verscheen zijn achtste en laatste bundel ’s Middags zwem ik in de Noordzee.

Wim Brands overleed op 4 april 2016.”

--

Daniël Klok

Andere opzet voor de Boekenweek van jongeren

Andere opzet voor de Boekenweek van jongeren


Elk jaar is er in het najaar een Boekenweek voor Jongeren. De Boekenweek voor Jongeren wordt georganiseerd door Stichting CPNB, Stichting Lezen en de Schrijverscentrale. Dit jaar komt de Boekenweek van Jongeren (17 t/m 26 september) tot stand onder leiding van de jongeren zelf. Een focusgroep van tien middelbareschoolleerlingen van 15 t/m 18 jaar werkt op dit moment hard aan de nieuwe huisstijl. Deze scholieren bepalen welke influencers het jaarlijkse geschenkboek het beste kunnen promoten, welke hashtags werken en welke huisstijl het beste tot de verbeelding spreekt.

Dit jaar heet de geschenkbundel voor de Boekenweek voor Jongeren 3PAK, een bundel met korte verhalen van drie bekende auteurs. Tijdens de Boekenweek van Jongeren is het geschenk verkrijgbaar bij boekhandels en bibliotheken. Daarnaast wordt 3PAK ook op scholen uitgedeeld door docenten Nederlands. 3PAK bevat verhalen uit het echte leven, dicht bij de doelgroep. Ook voor dit jaar zijn er weer drie auteurs gevraagd voor het geschenkboek: Khalid Boudou, Aimée de Jongh en Splinter Chabot.

Khalid Boudou

Werkte als leraar Nederlands en werd in één klap beroemd met Het Schnitzelparadijs. In 2007 bracht hij Pizzamaffia uit, dat werd bekroond met de Debuutprijs van de Jonge Jury. In 2019 verscheen het langverwachte vervolg: Pizzamaffia slaat door.

Aimée de Jongh

Aimée combineert poëtische beelden met sterke verhalen. Ze brak definitief door met het ijzingwekkende debuut De terugkeer van de wespendief. Internationaal succes behaalde ze met de boeken Taxi en Bloesems in de herfst.

Splinter Chabot

De schrijver, programmamaker en politicoloog debuteerde in 2020 met Confettiregen: het boek over de ontdekkingstocht naar hoe jezelf te zijn werd een bestseller. Miljoenen kijkers genoten dit jaar ook van zijn deelname aan Wie is de Mol?

Het beste boek voor Jongeren

Het Beste Boek voor Jongeren wordt ieder jaar uitgereikt om de aandacht te vestigen op goede en leuke boeken, geschikt voor jongeren van 15 t/m 18 jaar. De prijs bekroont boeken van hoge kwaliteit die aansluiten bij de belevingswereld van jongeren en die zo het leesplezier aanwakkeren.

De tien meest aansprekende boeken van het afgelopen jaar maken kans op de titel Beste Boek voor Jongeren. De jury maakt de genomineerden eind mei bekend. De vakjury leest deze tien titels en bepaalt welk boek het beste is.

--

Sabine Bunschoten

Interview met Jeroen Ensink, oprichter van Boeken Lezen

Interview met Jeroen Ensink, oprichter van Boeken Lezen


Boeken Lezen is de organisatie van oprichter en bedenker Jeroen Ensink. Sinds kort hebben Boeken Lezen en Bazarow een samenwerking. Jeroen beheert het grootste Twitteraccount in Nederland over boeken, groter dan bijvoorbeeld NRC Boeken. Jeroen heeft met Boeken Lezen  op Twitter ruim 22 duizend volgers en het groeit nog steeds. Boeken Lezen heeft ook diverse andere online platformen (Instagram, Facebook) waar alles rondom de boekenbranche wordt gedeeld. Sinds kort is daar ook de website bijgekomen.

Ik was heel benieuwd naar het verhaal van Jeroen en zijn platform. Hoe is het ontstaan? Waar komt het succes van Boeken Lezen op Twitter vandaan? Dit en de nieuwe samenwerking met Bazarow zorgen ervoor dat ik wel meer wilde weten over de man achter deze organisatie. 

Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Kun je vertellen hoe Boeken Lezen is ontstaan?

“Boeken Lezen is eigenlijk een uit de hand gelopen hobby. Het is precies tien jaar geleden begonnen op Hyves, toen heette het ook nog de ‘Boekenhyve’. Ik schreef toen elke maand een recensie, eigenlijk een ‘boek van de maand’. Dit deed ik op mijn persoonlijke pagina. Toen kreeg ik reacties van mensen dat zij het fijn zouden vinden als ik er een vriendenpagina van zou maken. Toen werd het een soort bedrijvenpagina en tot mijn grote verbazing had ik eigenlijk al heel snel 10.000 volgers. Mensen vonden de recensies leuk en begonnen te reageren op de dingen die ik plaatste. Op deze manier kwam ik ook in contact met auteurs. Deze auteurs wilden dan dat ik hun boek las, er een recensie over schreef en dit vervolgens publiceerde. Dit vond ik superleuk om te doen.

Ik ben dit alles echt vanuit een hobby gaan doen. Ik heb nooit een commercieel belang gehad. Het voelde voor mij als mijn eigen online boekenclub. Ik had dan weliswaar 10.000 volgers, maar de reacties kwamen vaak van hetzelfde groepje mensen. Ik heb toen contact gezocht met een van deze mensen, Marieke Schepers. Zij heeft mij geholpen met wat andere dingen te publiceren, bijvoorbeeld polls, agendastukken en recensies van ons item ‘Boek van de Maand’.

Daarna is Boeken Lezen echt groter geworden. Maar op een gegeven moment stopte Hyves ermee en ben ik verder gegaan op Facebook en op Twitter. Daar groeide het al heel snel weer, net zoals destijds op Hyves. Op de Twitter- en Facebookpagina’s publiceer ik nieuwsitems gerelateerd aan het onderwerp ‘boeken lezen’. De gedachte hierachter is dat als mensen het account van Boeken Lezen volgen dat zij direct op de hoogte zijn van alles wat met boeken te maken heeft. Hierbij kun je denken aan stripboeken, nieuwe boeken, recensies of nieuws rondom een auteur. Dus eigenlijk alles wat in de breedste zin met boeken lezen te maken heeft, publiceer ik op deze accounts.” 

Is Boeken Lezen je eigen bedrijf? Of werken er meerdere mensen aan mee?

“Het is niet echt een bedrijf. We generen bijna geen geld, er is geen verdienmodel. Wij hadden een affilliate met bol.com en het geld wat ik daarmee verdiende zette ik om in prijsvragen. Ik gaf dan bijvoorbeeld boekenbonnen weg. Het is dus echt een vrijwilligersproject. Ik doe dit nu samen met Paulien Hagendoorn. Zij geeft mij dan wel eens wat teksten en wat linkjes voor de pagina’s. Ik ben vier á vijf keer in de week bezig met wat tweets in de toekomst in te plannen, die ik dan ook weer doorplaats naar het Facebook-account.

Ik denk dat we 10 tot 15 tweets per dag geautomatiseerd hebben; we plaatsen dus maar voor een deel handmatig. Het is echt een hobbyproject voor mij. Omdat we nu bijna 23.000 volgers hebben ben ik nog zeker geneigd om door te gaan; er komen nu per maand op Twitter zo’n 100 tot 120 nieuwe leden bij. De respons en het groeiende aantal volgers stimuleren mij om het account nog een tijd voort te zetten. ”

Kun je iets meer vertellen over jezelf? Wie ben je? Heb je altijd al een passie voor boeken gehad, zo ja, waar komt deze vandaan?

“Ik ben 48 jaar en ik woon in Hoogeveen. Op dit moment ben ik werkzaam als Senior Accountmanager / Marketeer bij ATENSUS Detachering in Meppel. Zelf heb ik in mijn jeugd eigenlijk heel weinig gelezen. Je had boekenlijsten op school en tegen het lezen omdat het móét heb ik een aversie. Het lezen van boeken kwam pas in mijn studententijd. Toen ik in Groningen HBO Bedrijfskundig Management studeerde kwam ik in aanraking met boeken van John Grisham. Dit waren echte thrillers en dat vond ik heel fijn lezen. Toen is mijn gevoel bij boeken lezen begonnen. Op latere leeftijd – rond mijn 30ste – ben ik mij ook echt gaan interesseren voor andere auteurs en titels. Vaak krijg je ook tips van mensen die je spreekt over boeken. Ook luisterde ik altijd naar Giel Beelen op de radio. In zijn ochtendshow had hij eens per maand een boekenrubriek en daar kwamen dan titels en auteurs voorbij die ik helemaal niet kende, bijvoorbeeld Kim Moelands, Matthijs Kleyn of Patrick van Rijn. Hoewel ik deze auteurs niet kende ging ik toch de boeken lezen omdat hij het zo leuk bracht. Nu kan ik elke dag wel een boek openslaan en in de vakanties lees ik ook echt wel door.“

Welk genre lees je graag? Je vertelde hier voor dat je vroeger graag thrillers las, is dat dan nu nog steeds zo?

“Thrillers vind ik altijd nog heel leuk! Mijn voorkeur ligt nu wel meer bij historische thrillers, zoals boeken van Simone van der Vlugt. Ik ben nu bezig in de trilogie De stilte van de witte stad. Dit zijn drie boeken die zich afspelen in een historische setting en dat vind ik heel leuk! Ook heb ik een voorkeur voor waargebeurde verhalen, zoals de boeken van Kim Moelands. Verder laat ik me graag leiden door de bestseller 60. Dat is een lijst waar ik elke week naar kijk voor het Twitter-account van Boeken Lezen. Dan kijk ik of er een leuke titel zie en dan kijk ik bij de recensies van Bazarow over het desbetreffende boek. Hieruit bouw ik een mening op over het boek en besluit ik of ik het koop. Tegenwoordig ben ik dus wel breder georiënteerd dan alleen thrillers.” 

Sinds kort heb je een nieuwe website, kun je daar meer over vertellen? Wat is het bereik?

“Ja dat klopt! Deze website hebben we helemaal zelf gemaakt. Je ziet er ook aan dat het voor de hobby is en dat vind ik leuk: de website is nog in een beginfase. Als ik zie hoeveel bezoekers we krijgen dan komt 85% via een linkje van Twitter, dus de vindbaarheid van de website is nog niet optimaal, maar ik denk dat het op dit moment om zo’n 20 tot 30 unieke bezoekers per dag gaat. Bij ons Twitter-account is dit vele maten groter! Ik zie Twitter dan ook als het hoofdaccount van Boeken Lezen en de website als ondersteuning.”

Met welk doel heb je boeken Lezen opgericht? Hoe omschrijf je de missie van Boeken Lezen?

“Het is een hobby, daarom heb ik geen bedrijfsplan. Maar het “plan” wat ik dan heb richt zich op de boekhandels; vooral door de samenwerking met Bazarow. Op dit moment houdt deze samenwerking in dat we elkaars berichten retweeten/delen en ik ben affiliate bij Bazarow. Daarnaast kunnen we wellicht straks ook wat met het CPNB doen (stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, red.). De missie verschuift dus eigenlijk naar het ondersteunen van de boekhandel in zijn totaal. Zij hebben het op dit moment natuurlijk heel moeilijk vanwege de coronacrisis. Zeker nu we afscheid hebben genomen van bol.com verschuift de missie naar het ondersteunen van de boekhandel.”

Toch zie ik ook nog verwijzingen naar bol.com? Hoe werkt dat?

“Dat wordt uitgefaseerd. We hebben nog wel een aantal tweets gepland staan, maar die stoppen uiteindelijk. Er komen dus geen nieuwe tweets meer van. Zodra de al door ons geplande tweets eruit zijn, gaan we ons 100% richten op Bazarow.”

Je bent heel actief op Twitter. Hoe zit dat met Instagram en Facebook? En waarom ligt de voorkeur bij Twitter?

“Dat is een goede vraag. Op Facebook hebben we ongeveer 4.500 volgers. Op Facebook publiceren we twee tot drie acties per dag. Twitter is veel vlugger dus je moet daar vaker aanwezig zijn. De hoofdmoot ligt op Twitter omdat daar we daar ook veel meer volgers hebben. We hebben ook Instagram, maar daar staan pas drie posts op. Ik ben zelf nog niet overtuigd van het bereik op Instagram. Dit komt omdat je geen linkjes kunt publiceren bij je post (ze zijn niet aanklikbaar). Vaak moet je er dan bij zeggen dat de link in je bio staat, zodat mensen op die manier kunnen doorklikken. Terwijl je mensen echt kunt leiden naar een nieuwsitem met een tweet. Misschien moet ik op Instagram meer de nadruk leggen op mooie foto’s van boeken, ik ben er nog niet helemaal over uit. De interactie en respons op Twitter is vele malen groter en daarom ligt daar mijn voorkeur.”

Waarom is Boeken Lezen zo succesvol?

Dat komt door de content. Bij Boeken Lezen staat alles over boeken op één pagina. Het gemak daarvan is wat mensen aantrekt, denk ik. Daarnaast denken we goed na over de content, hierbij kun je denken aan evenementen als de Boekenweek. We spelen ook in op de activiteiten rondom boeken in Vlaanderen bijvoorbeeld de grote boekenmarkt van Antwerpen. We hebben dus wel een soort contentkalender. Daarnaast proberen we een beetje in te haken op speciale dagen, denk hierbij aan 1 april of de ‘dag van de warme trui’. Verder laat het zich denk ik voor 60% leiden door berichten die op dat moment worden geplaatst, die dan voor de boekenwereld relevant zijn. Bijvoorbeeld de longlist voor de Geschiedenis Prijs of de prijzen die de afgelopen tijd uitgereikt worden. Maar ook nieuws zoals dat van Abdelkader Benali die zich terug trekt bij de 4 mei herdenking.“

Wat zijn de langetermijndoelen van Boeken Lezen?

“Die heb ik eigenlijk niet. Ik wil gewoon meer volgers krijgen, dat is dan denk ik één doelstelling. Op dit moment zijn we druk bezig met het ontvolgen van mensen die ons niet terugvolgen. Dit proberen we nu softwarematig voor elkaar te krijgen. We hopen hiermee een betere verhouding tussen volgers en volgend te krijgen op twitter. Langetermijndoel is dat wat we nu doen, dat we dat volhouden, alleen dan met nog meer volgers. Ik heb verder geen langetermijndoel waar ik naar streef. Op het moment dat er geen interactie meer zou zijn, is het moment misschien daar om ermee te stoppen, maar voor nu zie ik daar nog lang geen reden toe. ”

Waarin onderscheidt Boeken Lezen zich ten opzichte van andere platformen? En zie je andere sociale media-accounts die te maken hebben met boeken als concurrentie?

“Ik merkte dat toen ik begon op Twitter, ik heel veel concurrentie had. Al deze accounts zijn na verloop van tijd gestopt. In mijn ogen is er momenteel niemand meer op Twitter die doet wat wij doen. Natuurlijk zijn er wel uitgeverijen en diverse accounts rondom boeken, maar ons account is onderscheidend doordat wij zo een breed scala aan onderwerpen rond boeken behandelen. Ik denk dat onze lange adem er voor heeft gezorgd dat we op dit moment het grootste Twitteraccount zijn over boeken. “

Je werkt sinds kort ook samen met Bazarow. Waarom heb je voor Bazarow gekozen?

“De gedachte van Bazarow vind ik erg mooi: dat van de verkoop weer een deel terugkomt in de sector. In het verleden heb ik samengewerkt met Roeland (hoofdredacteur Bazarow, red.). Hij wist niet dat ik achter het account Boeken Lezen zat, dus dat was wel grappig. Hij heeft mij toen gebeld om te kijken of we konden gaan samenwerken, en zo is het balletje gaan rollen.

Ik ben een tijdje geleden ook benaderd door het CPNB, omdat ik de #Ikleesthuis gebruikte. Dit vonden zij wel een mooie gedachte en vroegen of ik met hen ook het een en ander wil bekijken. Ik vind het heel leuk om samen te werken met boekhandels en hen op deze manier te steunen. Ik wil de boekenbranche steunen waar ook maar kan. Al helemaal tijdens deze corona periode waarin zij het zwaar te verduren hebben.”

Je vertelde eerder al dat Boeken Lezen dit jaar tien jaar bestaat. Komt er nog een feestje?

“Dat klopt, we bestaan dit jaar tien jaar. Dit wil ik vieren door elk kwartaal een prijsvraag te organiseren. De eerste prijsvraag is al geweest, ik heb hier toen ook hele leuke respons op gekregen. Ik heb toen twee boekenbonnen van 15 euro weggegeven. Voor juni komt er een tweede prijsvraag, waarbij men weer kans maakt op een boekenbon.”

Bekijk hier het Twitteraccount en Facebookaccount van Boeken Lezen voor meer informatie! En vergeet niet een kijkje te nemen op de website!

Sabine Bunschoten

AC/DC voorman Brian Johnson komt met memoires

AC/DC voorman Brian Johnson komt met memoires


Op 26 oktober 2021 brengt Brian Johnson, de voorman van rockband AC/DC zijn memoires uit. Dit maakte hij bekend in een verklaring, aldus Popmagazine Rolling Stone.

AC/DC is een Australische hardrockband uit Sydney, gevormd in 1973 door gebroeders Angus en Malcolm Young. De groep is vernoemd naar de elektriciteit die wezenlijk is voor versterkte popmuziek en de energie in de shows van AC/DC. In het boek The Lives of Brian vertelt de nu 73-jarige Johnson onder meer over zijn jongere jaren en het verloop van zijn muzikale carrière. Hij vertelt onder meer hoe het was om Bon Scott (voormalige voorman van AC/DC) te vervangen en hoe hij zijn eerste bandje heeft opgericht. "Ik heb lange en geweldige nachten gehad, maar ook slechte en veel goede dagen. Ik ben van een koorknaap een rocker geworden, en nu heb ik daar ook nog eens een verdomd goed boek over geschreven", aldus Johnson. The Lives of Brian wordt het tweede boek van Johnson. Eerder schreef hij al een boek over zijn passie voor auto's en de motorsport: Cars that Rock with Brian Johnson: Burn Rubber with Brian in the Most Iconic Cars Ever Built. De titel is vermoedelijk een knipoog naar The Life of Brian, de satirische film over het leven van Jezus van Monty Python.

--

Sabine Bunschoten

De Woutertje Pieterse Prijs 2021

De Woutertje Pieterse Prijs 2021


Hele verhalen voor een halve soldaat van Benny Lindelauf & Ludwig Volbeda wint de Woutertje Pieterse Prijs 2021. Dit maakte Abdelkader Benali op 10 april bekend in het programma De Taalstraat.

De Woutertje Pieterse Prijs is een prijs voor het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek. De jury bekroont sinds 1988 kinderboeken die uitzonderlijk zijn wat betreft taal, genre, thema, illustratie, vorm en/of vormgeving. Het doel van de prijs is het bevorderen van de kwaliteit van het Nederlandstalig kinder- en jeugdboek. De prijs heeft een waarde van 15.000 euro. De jury van dit jaar bestaat uit Abdelkader Benali (juryvoorzitter), Jeroen Dera, Marga Scholma, Veerle Vanden Bosch en Marjoleine Wolf.

De andere genomineerden van dit jaar waren:

Alfabet van Charlotte Dematons (Hoogland & Van Klaveren)

De naam van mijn vader van Rindert Kromhout (Leopold)

Wat is kunst? van Ted van Lieshout (Leopold)

Koningskind van Selma Noort (Leopold)

De fantastische vliegwedstrijd van Tjibbe Veldkamp & Sebastiaan Van Doninck (Querido)

--

Sabine BunschotenGrootste Franse uitgeverij Gallimard maant schrijvers in spe te stoppen met het sturen van manuscripten

Grootste Franse uitgeverij Gallimard maant schrijvers in spe te stoppen met het sturen van manuscripten


Gallimard, de grootste uitgeverij in Frankrijk vraagt schrijvers in spe om te stoppen met het opsturen van manuscripten. De uitgeverij, met in hun fonds Marcel Proust, Simone de Beauvoir en Albert Camus, kan het aantal manuscripten dat binnenkomt niet meer aan. Gallimard laat op Twitter weten: “Door uitzonderlijke omstandigheden vragen we jullie om af te zien van het sturen van manuscripten. Zorg goed voor jezelf en blijf lezen.” Krant France 24 denkt dat schrijvers door de aaneensluitende lockdowns meer tijd hebben om manuscripten te schrijven en daardoor krijgt de uitgeverij nu 50 manuscripten per dag in plaats van de gebruikelijke 30. Gallimard is niet de enige uitgeverij die een toename ziet in het aantal toegezonden manuscripten. Uitgeverij Seuil ontvangt normaal gesproken 3,500 manuscripten per jaar. In de eerste drie maanden van 2021 ontvingen ze er al 1,200. Hoewel de boekenwinkels eerder dicht waren door de lockdown, heeft Frankrijk de deze sinds februari dit jaar gemarkeerd als ‘essentieel’. Dit heeft ervoor gezorgd dat de literaire kalender voor veel uitgeverijen helemaal volgepland is met uitgaven van nieuwe boeken. Daarnaast kiezen veel auteurs ervoor om zelf hun boeken uit te geven. Hoewel de Fransen meer zijn gaan schrijven, zijn ze niet per se meer gaan lezen. Doordat mensen niet meer met de trein naar werk pendelen gaat er kostbare leestijd verloren. Ook heeft het thuiswerken invloed op het leesgedrag: omdat de fysieke ruimte van werk en thuis hetzelfde is, heeft men moeite met het scheiden van werk en thuis. 

Als Franse schrijvers gepubliceerd willen worden, moeten ze dus eerst massaal aan het lezen slaan.

--

Daniël Klok

Podcast 'De Shortlist' over ‘Mijn lieve gunsteling’ van Marieke Lucas Rijneveld

Podcast 'De Shortlist' over ‘Mijn lieve gunsteling’ van Marieke Lucas Rijneveld


In de derde aflevering van podcast De shortlist praten Lotte (19, student Sociale geografie en planologie en boekverkoper bij boekhandel Blokker in Heemstede) en Anna (18, student econometrie) over Mijn lieve gunsteling van Marieke Lucas Rijneveld. Lotte en Anna spreken eerst het plot door en wat ze daarvan vinden. Ze vertellen dat ze aan het begin tamelijk geïntimideerd waren door de lange zinnen, heftige thematiek en het succes van Rijneveld. Lotte: “Het is echt goed geschreven, het is één groot gedicht.”

Op de helft van de aflevering schuift Marieke Lucas Rijneveld aan voor vragen. Ze vertelt hoe het boek tot stand is gekomen. Ook praat ze over haar personificatie met de personages uit de roman: “Soms had ik, als ik na het schrijven ging zwemmen, dat ik dacht: wie ben ik nu, ben ik nu Marieke Lucas of ben ik de veearts?” Daarnaast spreekt ze over het intense schrijfproces.

Luister de hele podcast hier!

--

Daniël Klok

VPRO Boekengids presenteert nieuw programma: Minibieb der onvolprezen boeken

VPRO Boekengids presenteert nieuw programma: Minibieb der onvolprezen boeken


Vanaf 7 maart presenteert de VRPO Boekengids de wekelijkse webserie ‘Minibieb der onvolprezen boeken’. Nhung Dam (schrijver, actrice en theatermaker) fietst langs bij acht schrijvers die haar vertellen welke vergeten of onontdekte boeken het verdienen door iedereen gelezen te worden.

Voor de Minibieb der onvolprezen boeken’ stapt Nhung Dam op de VPRO Boekengidsfiets om naar de schrijvers te fietsen. Zij kiezen elk twee boeken voor de minibieb. Aan het begin van haar fietstocht voegt Nhung haar eigen favorieten toe en aan het eind dragen kijkers twee titels aan die een plekje in de minibieb verdienen. 

Nhung Dam is acteur, schrijver en theatermaker. Als acteur was ze onder meer te zien in de series Klem en Dertigers. De door haarzelf geschreven solovoorstelling 3 miljoen voetstappen naar Sicilië was – voordat de theaters dichtgingen – een groot succes. In 2017 kwam haar roman Duizend vaders uit, een verhaal over een elfjarig meisje dat haar verbeelding inzet om zich staande te houden in de vijandige omgeving waarin zij met haar Vietnamese ouders terecht is gekomen. 

Bekijk hier de afleveringen: 

7 maart: Jaap Robben

14 maart: Walter van den Berg

21 maart: Gerda Blees

28 maart: P.F. Thomése

4 april: Raoul de Jong

11 april: Bibi Dumon Tak

18 april: Babs Gons

25 april: Mira Feticu

--

Sabine Bunschoten

 

Uit de hoek deel 12: Beestachtige omgevingsgeluiden

Uit de hoek deel 12: Beestachtige omgevingsgeluiden


Marc Schoorls brutale vrijplaats

Ik ben een witte man en soms ben ik boos, ja. Heel boos. Maar dan ook echt héél boos. Dan onweert het in mijn hoofd. En mede daarom schrijf ik. De pen is een bliksemafleider. Schrijven geneest van woede en weerzin. En daarna kun je weer opgelucht ademhalen. Of zelfs lachen.  

Enfin.

(Schreef Martin Bril dan, de dankzij rokjesdag nog niet vergeten paginavuller. Zijn laatste column (17-04-2009) heette ‘Boosheid’. Twaalf jaar geleden alweer!)

Uit ergernis over omgevingslawaai, dat uit velerlei bronnen kan bestaan, schreef ik eens een verhaal over een jong echtpaar dat iedere avond weer, als zij het vanwege een kinderwens ‘deden’, last had van kattengejank. De man nam maatregelen, de katten keerden niet weerom. Maar toen zij een jaartje later een huilbaby bleken te hebben, moest dat kindje er ook aan geloven. Als motto diende de naam van een song: Love will tear us apart van Joy Division. De eerste zin luidde: "Het was begonnen met de speldeprik van een mug in een broeierige augustusnacht." De titel van het verhaal, een novelle van pak ’m beet 36 pagina’s, is Beesten van de nacht. Beestachtig goed, maar dat snapt u. 

Dat was ook iets uit 2009 (geloof ik).

Anno 2021 loop ik begin april, als het weer eindelijk rustig en voorzichtig zonnig is, ’s ochtends vroeg met de hond in het Diemer bos.

Tijdens mijn wandeling zie ik drie anderen die alle drie een koptelefoon op hebben. Een vierde heeft z’n oortjes in. Ha, daar passeert iemand zonder kopfoonlast. We groetten. De vijfde, jawel: mèt, vraag ik of het een podcast is waarnaar zij luistert en dat wordt bevestigd. De zesde, oortjes, ook. De zevende: idem.

De podcast is opeens in de mode. Iederéén is aan de podcast. Het gaat al net zo viraal als de meest gevreesde levensvorm op aarde. Ja, het zal wel door die corona komen. Tot voor kort wist ik niet eens wat het nou eigenlijk is, een podcast, behalve een stom woord dan.

Maar ik begrijp niet dat die wandelaars, al dan niet met hond, niet luisteren naar de voorjaarszangen van de vogels. De zanglijster roept het luidkeels uit, de tjiftjaf doet waar hij naar vernoemd is. Ik hoor mijn eerste zwartkop van het jaar, maar die wordt overstemd door een luid tetterende winterkoning. De merel fluit best bescheiden naar de vrouwtjes, net als het roodborstje met z’n parelende zang, terwijl de mezen het drukst zijn in alles. De heggemus doet trouwens ook z’n best.

Tot zich een driftig keffertje aandient, wiens geluid door het hele bos weerklinkt. Even vallen de vogels stil, lijkt het wel. Dat komt door dat kreng op poten. Echt zo’n kutkeffertje. Ontluisterend is het. Daar gáát mijn opperbeste humeur.

Wat een herrie! Dat al dat kabaal uit het minieme smoelwerk van zo’n klein gedrocht komt. Er zou potdomme een milieuheffing op moeten staan, op die ondermaatse kabaalmakers met hun godgeklaagde auditieve milieuvervuiling.

Ze zien er trouwens doorgaans ook niet uit en het schijt nog ook. U kent het. Van die kleine gore wormen, het liefst midden op het trottoir. Van die waarlijk hondse ongewenste intimiteiten. En waarna het oorpijnigende blaffen weer wordt ingezet.

En die baasjes, vrouwen doorgaans, staan er dan bij te kijken alsof het de normaalste zaak van de wereld is dat dat mormel van ze schijt of de lucht aan stukken keft. En jaha, die wijven zie ik ook steeds vaker met een podcast op hun kop. Want dan horen ze dat teringbeest van ze zelf tenminste niet. Mogen wij daarnaar luisteren. Ikke. Nu ik eraan denk: van de week zag ik een bejaarde dame schuifelen met een rollator, vergezeld van een aftandse maar prijzige toy-poedel èn voorzien van iets van een koptelefoon. Toen al ging er bij mij een belletje rinkelen. Nu staat het alarm aan.

Ik hou heel erg van honden, maar derzulken, die je ook overal in de bebouwde kom hoort, daar heb ik een hartgrondige afkeer van. Maar dat was misschien al duidelijk.

Ik weet eigenlijk niet wat ik erger vind: zulke behaarde lawaaimakers of bouwvakkers dan wel klussers, mannen doorgaans, die keihard naar hun speciale, lompe bouwradio luisteren. ‘Sky Radióóó...’ Met vooral het getetter van die altijd opgewonden standjes die discjockeys heten. Vreselijk. 

Ik kan niet tegen herrie. En bijna alles is herrie. Behalve vogelzang en muziek.

De filosoof Schopenhauer kon zich er ook héél erg over opwinden. Over al die herriemakers. Maar die hield er godbetert zèlf een blafferige poedel op na. Het noopte hem zelfs eens tot een verhuizing. Hij kon niet zonder hond, deze mensenhater. "Als er geen honden zouden zijn, zou ik niet willen leven," zei de oude chagrijn eens. Als het dier hem al tot last was, noemde hij het misprijzend Mensch, voor de rest was het gewoon Atman (‘Ziel’). Vooral zijn laatste exemplaar was luidruchtig, schijnt het. De mensen moesten niet zeuren Zelf was hij intussen stokdoof.

--

Van Marc Schoorl (Wassenaar, 1962) verschenen in onder meer De Gids, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer literaire artikelen en beschouwingen. De laatste tien jaar werkte hij vooral aan zijn ‘grote trilogie’ Autobiografie van een romanpersonage. Deel 1 is Zes broers en een zus dat in december 2020 verscheen. Het werd deels als feuilleton gepubliceerd op Bazarow.com.
Deel 2 en 3 zullen in 2021 verschijnen.

 

 

 

 

 

Uitgeversgroep VBK steunt fysieke boekhandels met gratis boek

Uitgeversgroep VBK steunt fysieke boekhandels met gratis boek


Uitgeversgroep VBK (Veen, Bos & Keuning) doet fysieke boekhandels een boek cadeau. Dit boek, met een oplage van 40.000 exemplaren, kunnen de boekhandels op hun beurt weer gratis meegeven aan klanten. Het initiatief is bedoeld om mensen te motiveren een bezoek te brengen aan hun boekenwinkel wanneer de coronamaatregelen worden versoepeld. Het boek, getiteld Weer open! is een bundel verhalen van auteurs die door Uitgeversgroep VBK vertegenwoordigd worden. De schrijvers die een bijdrage hebben gedaan zijn Auke Hulst, Mensje van Keulen, Murat Isik, Babs Gons, Frénk van der Linden, Judith Fanto, Gerwin van der Werf, Pepijn Lanen, Wieteke van Zeil, Bertram Koeleman, Annegreet van Bergen, Wim Daniëls, Willemijn van Dijk, Meike Schaling en Tjarko van der Pol. De omslag werd ontworpen door illustrator Merel Corduwener. 

Tanja Hendriks (directeur Ambo|Anthos), samen met Leonoor Broeder (uitgever Atlas Contact) samensteller van de bundel: “We moesten eerst uitzoeken welke auteurs en illustratoren op korte termijn iets wilden en konden maken. De insteek was dat ze iets zouden schrijven over hun ervaringen met boekhandels. De meesten hebben zich daaraan gehouden. Vanuit ons is het een geste naar de fysieke boekhandel. We merkten dat die heel graag iets willen meegeven aan hun klanten.”

Hendriks zegt dat ze nog enige tijd geaarzeld hebben over de datum waarop de bundel beschikbaar zou worden: “We hoopten eigenlijk dat de fysieke boekhandel al weer open zou mogen, maar toen dat niet gebeurde hebben we toch de knoop doorgehakt. We zijn er bijna, tot het zover is houden we elkaar vast. Boekhandels kunnen uiteraard zelf het moment kiezen waarop ze het meegeven aan hun klanten.

Overbodig om te melden: het boek is niet online te bestellen :)

--

Daniël Klok

Daan Remmerts de Vries wint Theo Thijssen-prijs

Daan Remmerts de Vries wint Theo Thijssen-prijs


Schrijver en illustrator Daan Remmerts de Vries ontvangt voor zijn bijzondere bijdrage aan de Nederlandse jeugdliteratuur de Theo Thijssen-prijs. Deze Prijs is de grootste Nederlandse prijs voor kinderboekenschrijvers.

Daan Remmerts de Vries (1962) is een Nederlands schrijver van kinderboeken en boeken voor volwassenen, daarbij is hij illustrator, schilder en muzikant. Pieter Joan Daniël Remmerts de Vries wordt geboren in Leeuwarden en groeit op in een gezin waarin iedereen graag leest. Omdat hij dol is op dieren reist hij de hele wereld over, zodat hij ze in hun natuurlijke omgeving kan zien. Na een opleiding tot tekenleraar staat hij enige tijd voor de klas.

Zijn debuut De kerstnacht van Zippy en Slos (1990) is het begin van een carrière waarin hij telkens aan een nieuw oeuvre lijkt te willen beginnen. Naast het zeer literaire Godje (2002) waar hij een Gouden Griffel voor ontving, werkt hij mee aan de soapachtige Vlinderreeks over verliefdheden. Voor het boek Tijgereiland (2013) ontving hij een Zilveren Griffel. Het boek vertelt over een jongen die met zijn net gescheiden moeder een rampzalige reis naar Indië maakt. Vier van zijn boeken werden bekroond met een Zilveren Griffel en Tijgereiland won de Gouden Lijst 2014 voor het beste jeugdboek.

Jeugdboekenschrijver Daan Remmerts de Vries ontvangt de Theo Thijssen-prijs 2021 voor zijn oeuvre. Dit is deze dinsdag bekendgemaakt door de Stichting P.C Hooft-prijs, die deze prijs eens in de drie jaar toekent. De Vries ontvangt 60.000 euro. De Theo Thijssen-prijs wordt in december tijdens een feestelijke bijeenkomst in Den Haag uitgereikt. 

Enkele recente boeken van Daan Remmerts de Vries:

- De Cycloop (2017)

- Het leven achter de dingen (2018)

- Het jungleboek (2020)

- Helden (2020)

--

Sabine Bunschoten

Foto Keke Keukelaar 

Longlist Europese Literatuurprijs 2021 bekendgemaakt

Longlist Europese Literatuurprijs 2021 bekendgemaakt


Het Letterenfonds maakte de longlist maandag 5 april bekend in een persbericht. De lijst bestaat uit twintig romans die naar het Nederlands vertaald zijn uit negen talen. De jury bestaat uit medewerkers van zeventien boekhandels verspreid door het land. Eind juni wordt de shortlist bekendgemaakt. De Europese Literatuurprijs wordt sinds 2011 uitgereikt en de winnend schrijver krijgt 10.000 euro. De vertaler krijgt 5.000 euro.

Deze romans staan op de longlist:

 • Nacht in Caracas van Karina Sainz Borgo, vertaald uit het Spaans door Arie van der Wal (Meulenhoff)
 • De laatste zomer in de stad van Gianfranco Calligarich, vertaald uit het Italiaans door Els van der Pluijm (Wereldbibliotheek)
 • West van Carys Davies, vertaald uit het Engels door Nicolette Hoekmeijer (Meulenhoff)
 • Een huis dat van ons is van Julia Deck, vertaald uit het Frans door Katrien Vandenberghe (Vleugels)
 • De jaren van Annie Ernaux, vertaald uit het Frans door Rokus Hofstede (De Arbeiderspers)
 • Meisje, vrouw, anders van Bernardine Evaristo, vertaald uit het Engels door Lette Vos (De Geus)
 • Wolgakinderen van Guzel Jachina, vertaald uit het Russisch door Arthur Langeveld (Querido)
 • De onzichtbaren van Roy Jacobsen, vertaald uit het Noors door Paula Stevens (De Bezige Bij)
 • Zussen van Daisy Johnson, vertaald uit het Engels door Nicolette Hoekmeijer (Koppernik)
 • Langs de rivier van Esther Kinsky, vertaald uit het Duits door Josephine Rijnaarts (Pluim)
 • De spiegel & het licht van Hilary Mantel, vertaald uit het Engels door Harm Damsma en Niek Miedema (Meridiaan Uitgevers)
 • Apeirogon van Colum McCann, vertaald uit het Engels door Frans van der Wiel (De Harmonie)
 • Het lichtje in de verte van Antonio Moresco, vertaald uit het Italiaans door Nini Wielink (Oevers)
 • Inventaris van enkele verliezen van Judith Schalansky, vertaald uit het Duits door Goverdien Hauth-Grubben (Meridiaan Uitgevers)
 • Het laatste deel van Robert Seethaler, vertaald uit het Duits door Liesbeth van Nes (De Bezige Bij)
 • Zomer van Ali Smith, vertaald uit het Engels door Karina van Santen en Martine Vosmaer (Prometheus)
 • De reparatie van de wereld van Slobodan Šnajder, vertaald uit het Kroatisch door Roel Schuyt (Wereldbibliotheek)
 • Herkomst van Saša Stanišić, vertaald uit het Duits door Annemarie Vlaming (Ambo|Anthos)
 • Jaag je ploeg over de botten van de doden van Olga Tokarczuk, vertaald uit het Pools door Charlotte Pothuizen en Dirk Zijlstra (De Geus)
 • De kolibrie van Sandro Veronesi, vertaald uit het Italiaans door Welmoet Hillen (Prometheus)

--

Daniël Klok

Sander de Kramer wint prestigieuze President Roosevelt Four Freedoms Award

Sander de Kramer wint prestigieuze President Roosevelt Four Freedoms Award


De Nederlands journalist, schrijver en televisiepresentator Sander de Kramer ontving op 31 maart de President Roosevelt Four Freedoms Award. De Four Freedoms Award draagt uit dat we moeten blijven strijden voor essentiële vrijheden van de mens. De prijs wordt uitgereikt aan personen of organisaties die zich sterk maken voor de Four Freedoms die Franklin Roosevelt verkondigde in zijn historische speech voor het Amerikaanse congres op 6 januari 1941.

In zijn boek Welcome to the jungle vertelt  De Kramer zijn uitzonderlijke levensverhaal aan journalist Frits Baarda. Welcome to the jungle is een aanstekelijk boek waarin Sander de lezer meeneemt in zijn levensverhaal. De Kramer noemt zichzelf een actiejournalist. Als hoofdredacteur van het Straatmagazine wilde hij voelen wat daklozen dagelijks voelen. Dit deed hij door zijn huissleutels in te leveren en vervolgens een maand lang op straat te leven. De Kramer was de drijvende kracht achter het eerste WK straatvoetbal in Oostenrijk. Op Sumatra maakte hij zich sterk voor de Orang Rimba, een inheemse stam die ernstig in zijn voortbestaan wordt bedreigd omdat het oerwoud wordt vernietigd door de houtindustrie. In Sierra Leone haalde hij eigenhandig, soms met gevaar voor eigen leven, talloze oorlogswezen uit illegale diamantmijnen. Nu gaan die kinderen allemaal naar school. De Kramer schrijft sinds 2002 columns in de Telegraaf. Ook presenteerde  hij diverse programma’s op RTV Rijnmond. Sinds 2009 werkt hij als presentator voor KRO-NCRV. 

Sander de Kramer in zijn boek Welcome to the jungle: “Ik wil de wereld verbeteren en van het leven genieten. Geen zure zeurende man zijn. Cynisme en onverschilligheid zijn belagers. Veel ontwikkelingswerkers zien hun idealen stranden in een verlammend cynisme. Mijn kinderen mogen later nooit over mij zeggen: papa heeft veel in de wereld zien aankomen, maar op het laatst trok hij zich terug.”

--

Sabine Bunschoten

 

Veel animo Steunmaatregel voor Schrijvers

Veel animo Steunmaatregel voor Schrijvers


De Schrijverscentrale bemiddelde in twee maanden voor 1.400 schrijversactiviteiten. Dit laat het Letterenfonds op 1 april weten in een persbericht. De vele aanvragen zorgden ervoor dat het subsidiebedrag van 500.000 euro veel sneller was besteed dan verwacht. Het Letterenfonds subsidieerde het geld. Niet alleen schrijvers profiteerden van honoraria, ook boekhandels ontvangen een extra bijdrage voor organisatiekosten. De Schrijverscentrale is een landelijk aanspreekpunt dat helpt en bemiddelt bij het organiseren van schrijversbezoeken. 

Het Letterenfonds wil er met de steunmaatregel voor zorgen dat makers aan het werk kunnen blijven. Ongeveer 40% van de activiteiten die door honoraria van het Letterenfonds georganiseerd worden zijn online. 

Voor veel organisaties was de steunmaatregel net het laatste zetje om ontmoetingen met schrijvers te organiseren. Er zit zelfs een positieve kant aan: doordat veel activiteiten nu online georganiseerd worden, is het voor bijvoorbeeld kleine scholen of bibliotheken veel makkelijker geworden om een schrijver “in de klas” te krijgen. Zo gingen Lize Spit en Rob van Essen digitaal langs bij de Bibliotheek van Zeeland, gaf Ingmar Heytze een digitale poëzieworkshop aan het Hondsrug College in Emmen en zoomde Pieter Waterdrinker vanuit Rusland over zijn boeken aan leden van Literair Deventer. In de Bibliotheek van Oss kwamen schrijvers Özcan Akyol en Elle van Rijn langs om het Voorwoord van de Boekenweek te vieren. Bibliotheek Oss: "Met dank aan de schrijvers en de steunmaatregel organiseerden we feestelijke literaire avonden op prachtige plekken!" 

Als vervolg op de goed ontvangen steunmaatregel komen De Schrijverscentrale en de Koninklijke Boekverkopersbond met steun van het Letterenfonds nog met een aanvullende regeling voor schrijversoptredens in boekhandels in Nederland. Deze tijdelijke regelingen worden gesubsidieerd door het ministerie van OCW. 

--

Daniël Klok

Uit de hoek deel 11. Zeg maar dag met je handje

Uit de hoek deel 11. Zeg maar dag met je handje


Marc Schoorls brutale vrijplaats

De openingsscène van Blue Velvet, die sowieso tot mijn favoriete films hoort, is een van de indringendste die ik ken. We zien wat idyllische taferelen in het dorpje Lumberton met een inwoner die zijn bloeiende tuin staat te sproeien. Plots valt hij dood neer op het gras. Dan gaat de camera ondergronds en horen we rare en vreselijke geluiden. Vooral die van de vraatzuchtige insecten. Het is een fantastisch totaalshot.

Ik hou van kunst, maar ik hou misschien nog wel meer van de natuur. Kunst is het excuus van de mens, zo zie ik dat. Het regenwoud, schreef iemand die er verstand van heeft, is ‘een groene kathedraal’. En dat is waar. Zelfs de organische meesterarchitect Gaudí kan er nog een puntje aan zuigen.

Nou ben ik zelf vooral een vogelliefhebber, zo’n malloot die er graag op uit trekt om zijn ‘gevederde vrienden’ te gaan bekijken. Zeker in het heerlijke voorjaar. Maar ik krijg daar steeds minder plezier in omdat er steeds  minder ‘vogelen des velds’ zijn. Ik word daar zo mies van dat ik me het afgelopen jaar uit arremoe dagelijks beziggehouden heb met insecten. Want daar zijn er véél meer van. In soorten en aantallen. Ik heb een boekje of twee, drie gekocht en het grote dikke boek van mijn zoon geleend. Hij is biologiestudent (ik heb dat boek voor hem betaald;) Het is de ANWB insectengids, waarvan ik elke dag één bladzijde tot me neem. Ja, als iets dat me heilig is.

De schellen zijn me van de ogen gevallen. Je ziet het niet, maar wàt een fantastische wereld. Wat een schoonheid – en wat een gruwel. Véél bizarder nog dan de films van David Lynch. Artis natura magistra, ja. Zeker. Wat een krankzinnige rijke veelvuldigheid in verschijningsvormen en gedrag. Als de duivel in de details zit, gaat hij over de insecten. Dat weet ik wel zeker. En dat God nog aan andere diersoorten is toegekomen, dat verbaast me bizonder. Het insectenrijk is een Hooglied op zich. Ik had Hem willen adviseren het daarbij maar te laten.

Het mannetje van de waterkogelspringstaart, lees ik op pagina 1, loopt vlak voor de paring rond met het vrouwtje in het grijporgaan van zijn voelsprieten. Een paar bladzijden verder: van de steenvliegen zijn er 13 nauw verwante soorten waarvan de mannetjes alleen te identificeren zijn aan het geslachtsapparaat. Aan hun piemeltje! En de vrouwtjes van die verschillende soorten zijn al helemaal niet uit elkaar te houden. En wist u dat er juffers, een libellensoort, bestaan waarvan het mannetje met een lantaarntje de paringsbereide aandacht van vrouwtjes probeert te krijgen? Ikke niet. En het kan ook anders. Want het vrouwtje van het lantaarntje, weer een andere libellesoort, verstopt zich in dichte oevervegetatie om daar ongestoord haar eitjes te kunnen leggen: pas daarna mogen de mannetje eropaf. En dit zijn dan een paar zeer gewone, ja doodordinaire verschijningen in ons landje. In het boek zijn er dan nog bijna 450 overvolle pagina’s te gaan. Ik ben na het coronajaar op pagina 362. En elke dag is het feest. Krankzinnig.

Zou ik mijn leven mogen overdoen, dan zou ik biologie zijn gaan studeren en dan hoogstwaarschijnlijk gekozen hebben voor insecten. Wat een veel te grote groep dieren is met véél te veel soorten. Je moet je specialiseren, zoals Edmund O. Wilson die alles van mieren weet. Alles? Welnee. Dat kan helemaal niet. Bijna elke dag wordt er weer een nieuwe soort ontdekt en over hun levenswijze worden ook steeds nieuwe ontdekkingen gedaan. De bioloog Wilson maakte die vergelijkding tussen het regenwoud en een kathedraal. Hij is méér dan een bioloog. Zo is hij een interessantere schrijver dan zijn naamgenoot de literatuurcriticus Edmund Wilson van het studieuze boek Axels burcht. Dat is bij vlagen interessant, terwijl Het raadsel van het menselijk bestaan van Edward O. rázend interessant en belangrijk is. Het betreft het voortbestaan van de menselijke soort inter pares.

Maar helaas: zie ik bijna elk jaar wéér minder vogels, met de insecten gaat het ook helemaal niet goed. De hoofdoorzaak is bekend: de monocultuur die mens heet. Vooral ook zijn landbouwgiften en onkruidbestrijders eisen hun tol. En wij, onwetenden. Ga naar een dierenwinkel met lieve verkopers en je krijgt zó een gifbandje mee tegen de vlooien van je hond of poes. Maar dodelijk voor àlle kleine kriebelaars. Dus dat wil ik niet. Maar zelfs een dierenarts die ik om raad vroeg en die bekende imker te zijn en nog maar eens vertelde hoe slecht het met het verzamelde bijenvolk gaat, kon me niet verder helpen.   

Het klimaat verandert, maar de insectenwereld verdwijnt onder onze voeten vandaan. We zien het niet, maar het gebeurt wel. Die openingsscène van Blue Velvet, die kan straks niet meer gemaakt worden. Dan blijft het stil onder het gazon. Onder het plaveisel? Een dood moeras.

Maand van de filosofie: Kinderboeken

Maand van de filosofie: Kinderboeken


Ergens langs de A58 staat in de middenberm een eik. De autosnelweg is 140 kilometer lang en loopt van Eindhoven via Breda en Bergen op Zoom naar Vlissingen. De eik staat bij Ulvenhout, de eik uit het boek van Bibi Dumon Tak. In een eerder artikel beschrijft Sabine Bunschoten het kinderboek De eik was hier, filosofieboek 2021 voor kinderen.
Het boek nodigt uit om met kinderen over de natuur te praten, het thema van de april filosofiemaand 'De natuur was hier'. In het boek staan zinnen die je zo kunt aangrijpen om met kinderen een gesprek aan te knopen. Zoals de zin: “Wat hollen is weet ik niet, maar van stilstaan weet ik alles.” De recensie van Jaapleest begint met het noemen van deze zin. Lees hier de recensie van Jaapleest: "Zo vormt stilstand en beweging ongemerkt de kern van dit compacte boekje waarin de filosofische ondertoon nooit ver weg is maar geen belerend stempel drukt. Het gaat over de grootste angst van de eik: om te vallen."

Een heel ander boek dat ingezet kan worden om te filosoferen met kinderen is Een goudvis in de zee. Een boek met tien filosofische verhalen. Onze recensente Denise de Groot, en juf van groep 3 zet dit boek in om te filosoferen met haar klas.

En heb je eigenwijze kinderen? Het onwijs grote filosofieboek 2021 (8+), is volgens Filosofie Magazine “het leukste boek voor eigenwijze kinderen.” Het is een boek vol met slimme vragen, grappige weetjes en doe- opdrachten over mens en natuur is.

--

Rita Pontororing

 

 

Miriam Rasch wint Socrates Beker 2021

Miriam Rasch wint Socrates Beker 2021


Vanavond is tijdens een online uitzending van het Amsterdams academisch-culturele podium Spui25 voor de twintigste keer de Socrates Beker uitgereikt. Uit een shortlist van vijf boeken koos de jury Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme van Miriam Rasch. De Socrates Beker is de prijs voor het “meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek”. De prijsuitreiking is een jaarlijks onderdeel van de Maand van de Filosofie.

Voorzitter van de jury, de Leidse filosoof Sebastiaan Rijpkema, meldde bij de uitreiking verheugd te zijn dat corona de filosofen niet bepaald de mond heeft gesnoerd. Nee, filosofen hebben zich stevig in het publieke debat gemengd. Veel van de boeken dit jaar op de longlist van de Socrates Beker hebben een maatschappelijk thema. Verheugend is ook dat het aantal vrouwelijke auteurs toeneemt, in de shortlist stonden nu vier vrouwelijke filosofen. Vijf jaar geleden stelde Filosofie Magazine nog vast dat er veel te weinig vrouwelijke publieksfilosofen zouden zijn. Daar is nu een inhaalslag gemaakt, aldus Rijpkema. Over het boek van Rasch zei hij: "Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme is maatschappelijk het meest urgent en getuigt ook het meest van een eigen filosofie."

Uit het juryrapport: "Rasch verkent zonder schroom een terrein waar het denken slechts tentatief de weg weet: de zich steeds uitdrukkelijker opdringende digitale werkelijkheid. In haar boek put zij uit de ongekende rijkdom van het actuele culturele leven, van de literaire en filosofische traditie. Daarbij bereikt Frictie wat een filosofisch boek behoort te doen: het zet aan tot denken, juist op een terrein dat nog niet volledig in kaart is gebracht. De digitale werkelijkheid breidt zich uit, wordt dominanter. Daar komt nu de grotendeels met modellen bestuurde coronasamenleving nog bij. Zonder filosofisch voorstellingvermogen en filosofische inkadering blijven die nieuwe terreinen versluierd – in die zin dat ze het licht van de kritische filosofische reflectie maar sporadisch binnenlaten. Het winnende boek slaat een bres in die versluiering. Het ontsluit, geeft woorden en wijst ten slotte een weg naar ethiek en vrijheid."

Recensent Tanny Dobbelaar (Trouw, De Leesclub van Alles) over waarom je dit boek zeker moet lezen:

“Rasch haalt veel overhoop, en dat doet ze in altijd frisse zinnen. Ze benut perspectieven die ze interessant vindt, en bewerkt ze of verrijkt ze, ze laat liggen wat haar niet boeit. Ze voert de lezer langs allerlei denkers en ideeën die bepaald niet mainstream zijn. Al doende laat ze zien hoe data onze wereld zijn gaan regeren. Ze lijken nauwkeurig, maar kunnen levens verwoesten door hun onnauwkeurigheid; denk aan de slachtoffers van de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Data beschrijven ons alsof we meetbare types zijn, voor wie vrijheid, rechtvaardigheid en zelfbeschikking niet bestaan."

Meulenhoff schakelt hulp in van jonge uitgeverij Wilde Haren voor vertaling Amanda Gormans ‘The Hill We Climb’

Meulenhoff schakelt hulp in van jonge uitgeverij Wilde Haren voor vertaling Amanda Gormans ‘The Hill We Climb’


Uitgeverij Wilde Haren bestaat nog geen jaar en nu al hebben ze een grote opdracht binnen. Wilde Haren gaat Meulenhoff helpen met het vinden van een geschikte vertaler voor Amanda Gormans The Hill We Climb.

Bij uitgeverij Meulenhoff is er vast een spreekwoord met een ezel door het hoofd gegaan bij het opnieuw kiezen voor een vertaler voor The Hill We Climb van Amerikaanse schrijver Amanda Gorman. vorige maand terug droeg Meulenhoff nog Marieke Lucas Rijneveld aan als vertaler van het gedicht. Dit bracht de nodige commotie met zich mee. De poëzie van Gorman gaat namelijk in grote mate over de strijd van mensen van kleur en zwarte mensen tegen racisme en het zou vreemd zijn dat te laten vertalen door een wit persoon, zo luidde de kritiek. Rijneveld gaf de opdracht terug en reageerde met een gedicht in de Volkskrant:

“Nooit het verzet kwijtgeraakt, en toch inzien wanneer

het niet jouw plek is, wanneer je moet knielen voor een gedicht

omdat een ander het beter bewoonbaar maakt, niet uit onwil,

niet uit verslagenheid, maar omdat je weet dat er zoveel

ongelijkheid, dat er nog steeds mensen achtergesteld,”

Nu maakt Meulenhoff bekend dat ze een andere uitgeverij gaan betrekken bij het selectieproces. In een persbericht schrijft Meulenhoff “een enorme kans” te hebben laten liggen “om in Nederland en België een podium te bieden aan een jonge, zwarte vrouw voor het vertalen van dit werk”. Hierom gaat Meulenhoff nu een samenwerking aan met Wilde Haren. Deze jonge uitgeverij, opgericht door illustrator D’Avellonne van Dijk en docent Loulou Drinkwaard, richt zich met name op inclusiviteit in kinderboeken. De ondertitel van Wilde Haren is dan ook “De uitgeverij van boeken met illustraties die onze diverse samenleving weerspiegelen.” De uitgeverijen hebben nog niet bekendgemaakt wanneer de vertaling uitkomt of wie het gaat vertalen.

--

Daniël Klok

Oproep inzendingen voor De Libris Geschiedenis Prijs 2021

Oproep inzendingen voor De Libris Geschiedenis Prijs 2021


In oktober 2021 (De Maand van de Geschiedenis) wordt voor de vijftiende keer de Libris Geschiedenis Prijs voor het beste geschiedenisboek uitgereikt. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 20.000 euro en bekroont historische boeken die een algemeen publiek aanspreken. Oorspronkelijkheid, leesbaarheid en historische degelijkheid zijn de belangrijkste criteria. De organisatie van de geschiedenisprijs hoopt hiermee een stimulans te geven aan geschiedenisboeken in Nederland. Begin juli 2021 zal de longlist bekend worden gemaakt en halverwege september komt er een shortlist met de vijf beste geschiedenisboeken. De juryvoorzitter zal vervolgens op 31 oktober 2021 de prijs uitreiken tijdens een live-uitzending van radioprogramma OVT. De organisatie doet nu een oproep aan alle uitgeverijen om een inzending te doen van hun  geschiedenisboeken van het afgelopen jaar.

Hoe doet een uitgeverij mee?

Om een goede keuze te kunnen maken uit de vele historische titels die onlangs in Nederland zijn verschenen, vragen zij om een lijst op te stellen met titels van geschiedenisboeken. Voorwaarden hierbij zijn dat:

 • Het werk oorspronkelijk in de Nederlandse taal is verschenen (vertaalde werken zijn uitgesloten van deelname)
 • Het boek verschenen is of zal verschijnen tussen 1 juni 2020 en 31 mei 2021
 • Het non-fictie betreft (fictie is uitgesloten van deelname)
 • Het origineel werk betreft (heruitgaven zijn uitgesloten van deelname)

Deze boekenlijst kun je tot uiterlijk 9 april 2021 mailen naar secretariaat@geschiedenisprijs.nl. Het is op dit moment nog niet nodig de boeken zelf op te sturen. Voor meer informatie klik hier.

Eerdere winnaars van de Libris Geschiedenis Prijs zijn:

--

Sabine Bunschoten

Podcast 'De Shortlist' over ‘Confrontaties’ van Simone Atangana Bekono

Podcast 'De Shortlist' over ‘Confrontaties’ van Simone Atangana Bekono


Elke aflevering van podcast De Shortlist bespreken jonge lezers een boek dat op de shortlist staat voor de Libris Literatuurprijs 2021. In de tweede aflevering bespreken Puck (27, communicatie Broese Utrecht) en Patrick (21, boekverkoper Broese) het boek Confrontaties, de debuutroman van Simone Atangana Bekono.

In dit boek volgen we de zestienjarige Salomé. Zij zit in een jeugddetentiecentrum omdat ze twee klasgenoten heeft mishandeld. In het detentiecentrum ontmoet ze Frits, die ze herkent van een TV-programma. In de eerste instantie mag ze Frits niet en noemt ze hem een racist, later relativeert ze de eerste indruk die ze van Frits heeft. Puck en Patrick spreken onder andere over de poëtische schrijfstijl van Atangana Bekono en lichten enige zinnen uit die hen raakten.

Halverwege schuift Simone Atangana Bekono aan. Ze vertelt over de totstandkoming van het verhaal, de thema’s in het boek en haar schrijfproces.

Luister de aflevering hier!

--

Daniël Klok

Datum Boekenweek nog niet vastgesteld

Datum Boekenweek nog niet vastgesteld


De Boekenweek 2021  is in verband met corona verplaatst naar de zomer.  Uit de afgelopen persconferenties van de tweede kamer is duidelijk geworden dat boekhandels nog steeds niet helemaal open mogen. Wel kunnen klanten op afspraak langs komen om te winkelen. Dit betekent dat de CPNB de datum van de boekenweek nog niet kan vaststellen. Pas op het moment dat boekhandels weer volledig open mogen, laat de CPNB weten wanneer de Boekenweek van start kan gaan. Zo liet CPNB in haar nieuwsbrief op donderdag 25 maart weten. 

--

Sabine Bunschoten

Amanda Gormans ‘The Hill We Climb' naar het Duits vertaald door divers team

Amanda Gormans ‘The Hill We Climb' naar het Duits vertaald door divers team


Na de controverse in Nederland over de vertaling van The Hill We Climb, het spoken-wordgedicht dat Amanda Gorman voordroeg bij de inauguratie van Amerikaanse president Joe Biden, wordt er in Europa verschillend gereageerd over wie het moet vertalen. In Nederland droeg Meulenhoff, de uitgeverij met de vertaalrechten, Marieke Lucas Rijneveld aan als kandidaat. Daar kwam kritiek op te staan, omdat Amanda Gorman een zwarte vrouw is, en haar poëzie is doorregen met activisme omtrent ervaringen met racisme. Rijneveld identificeert zichzelf als non-binair, en is wit. Daarnaast zei Rijneveld heel slecht te zijn in Engels. Hoewel Meulenhoff zich wilde bedienen van sensitivity readers, die Rijneveld moesten behoeden voor het per ongeluk maken van foutjes, leverde ze na een week van onrust in de media de opdracht weer in. In Duitsland gaan ze er gevoeliger mee om. Het gedicht wordt daar vertaald door een team van drie vrouwen: Kübra Gümüsay (Turks), Hadija Haruna-Oelker (zwart), Uda Strätling (wit). In de New York Times zegt Hadija Haruna-Oelker: “Het is een teleurstellende uitkomst dat het debat over de vertaling in Europa de aandacht afleidt van de boodschap van Gormans gedicht. In The Hill We Climb schrijft Gorman over het bijeenbrengen van mensen. De Duitse uitgever heeft dat door het samenstellen van dit team gedaan.”

--

Daniël Klok

Uit de hoek deel 10. O God, wat is er toch met de heilige passie gebeurd?

Uit de hoek deel 10. O God, wat is er toch met de heilige passie gebeurd?


Marc Schoorls brutale vrijplaats

Ware passie, dames en heren, gaat met lijden gepaard. We zitten midden in de passietijd. Het woord refereert aan het lijdensverhaal van Jezus Christus. Wat een mooi verhaal is. En waar onder meer Bach hemelse muziek bij gemaakt heeft. En wat mij betreft mag Jesus Christ Superstar er ook zijn.

Ja, Pasen mag dan een extra eitje zijn bij het ontbijt en veel, zo niet alles, te maken hebben met voorjaarsvrolijkheid – passie gaat over iets heel anders.

Het woord is ontheiligd. Ontwijd, verkracht en geschonden. Passie is carnavalesk geworden. Het is alle dagen feest. Appie en andere grootgrutters verkopen dagelijks ondegelijk ‘brood-met-passie’ dat natuurlijk gewoon uit de fabriek komt. Ik las in Allerhande over een spruitjesverbouwer met passie voor zijn product. Ieder het zijne.  

De evangelische scholengemeenschap De Passie heeft vijf vestigingen in het hele land en adverteert met: ‘Jouw bestemming, onze Passie!’ Ze willen niets liever dan dat ‘jij ontdekt wat je met je talenten kunt betekenen in Gods Koninkrijk’. Daar gaan we voor, schrijven ze. Met een uitroepteken. Zo verloederd is zelfs de taal van de christenen.

The passion op tv is ook zoiets vreselijks. Met dat onzalige idee van de verzamelde tv-christenen van de EO en de KRO-NCRV zijn ze erin geslaagd van iets verhevens iets ordinairs te maken. De passie als kitsch. Ik lees op de website: ‘Wil je meer weten over het Paasverhaal? Kijk snel verder!’ Het populairste lied van alle edities? ‘Wit licht’ van Marco Borsato. De man die naar zijn zeggen zo ontzettend geleden heeft onder het jarenlange bedrog dat hij zijn vrouw heeft aangedaan en zoveel spijt heeft dat dat uitgekomen is.

Alles en iedereen misbruikt het woord.

Zèlfs een instantie als het CBS. Die statistiekboekhouders. Econoom Peter van Bergeijk pleit ervoor dat het CBS met minder ‘pathos en passie’ te werk gaat wat betreft zijn overdreven berichtgeving over hoe slecht de economie ervoor staat. En gelijk heeft hij. Laten ze het daar gewoon bij de cijfertjes houden.

Ondernemers kunnen er ook wat van. En anders is er wel iemand die je ermee kan helpen. Mariella Serra bijvoorbeeld: ‘Het is mijn grootste passie om die talentvolle vrouwen te helpen hun purpose te vinden en hier actie op te ondernemen.’

Frank Boon is dé passie-expert in Nederland. Tenminste, dat vermeldt hij zelf. Hij heeft meer dan 10.000 uur geïnvesteerd om erachter te komen wat nu het geheim is van passie. En nu die kennis wil hij nu met ons delen. ‘Het is onze missie om mensen zonder spijt op hun sterfbed te laten gaan.’ Het staat er echt. Hij krijgt er ‘onwijs’ veel energie van, al gaat het met vallen en opstaan gepaard. ‘Passie is ook af en toe gewoon lijden. Uit je comfortzone.’ Laat Jezus het maar niet horen!

Wil je het totaalpakket, dan kost je dat 20.000 euro. Een uurtje passion talk kost 250 euro. Tel uit je winst. Er is lijden genoeg op de wereld.

Ach ja, als de vos zijn passie preekt. Alle bedrijven hebben het tegenwoordig in hun zogenaamde ‘verhaal’ over hun missie. Ook zoiets kwalijks. Er staat werkelijk nóóit bij dat die eruit bestaat geld te verdienen en de medewerkers fatsoenlijk uit te betalen. Dat nu lijkt mij een eerlijk verhaal.

Er bestaat ook een mediakanaal met de titel passievoorboeken. Ik pas ervoor.

Ik ben kok. En ik heb meer dan 15 jaar kookles gegeven. Hartstikke leuk. Ik deed het met enorm enthousiasme. Zóveel zelfs dat al mijn cursisten mijn een ware passie toeschreven. Maar ik heb dat altijd ontkend. Koken is mijn uit de hand gelopen hobby waar ik mijn brood mee verdien. Voor mij gaat koken bijna louter met genot gepaard. En niet met lijden.

Schrijven is mijn ware passie. Dat gaat met lijden gepaard. Met pijn en moeite. Met geploeter. Met geploeg op God’s vermaledijde akker.

En toen was daar corona en werd ik werkloos.

Ik was een kok die in zijn vrije uurtjes schreef. Over levenspijn. En bijna stiekem. En die zo een boek of vier, vijf, zes bij elkaar krabbelde.

En nu ben ik een schrijver die soms nog wat kookt. En dan meestal van woede.

Het kan verkeren, zei de grote Brederode.

--

Van Marc Schoorl (Wassenaar, 1962) verschenen in onder meer De Gids, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer literaire artikelen en beschouwingen. De laatste tien jaar werkte hij vooral aan zijn ‘grote trilogie’ Autobiografie van een romanpersonage. Deel 1 is Zes broers en een zus dat in december 2020 verscheen. Het werd deels als feuilleton gepubliceerd op Bazarow.com.
Deel 2 en 3 zullen in 2021 verschijnen.

 

 

April is de maand van de filosofie

April is de maand van de filosofie


In april wordt de Maand van de Filosofie gevierd. Het thema dit jaar is ‘natuur’. Filosoof Eva Meijer neemt hierin het voortouw als auteur van het essay van de Maand van de Filosofie. Ook dit jaar wordt er weer een kinderboek geschreven, dit keer door Bibi Dumon Tak. Wij zetten op een rij wat er dit jaar in de maand van de filosofie op de planning staat.

Door heel Nederland en Vlaanderen worden er jaarlijks filosofische nachten, programma’s, lezingen, debatten en festivals georganiseerd rondom het jaarthema van de Maand van de Filosofie. Tevens verschijnt er elk jaar een nieuw filosofisch essay en een filosofisch kinderboek. De Socratesbeker wordt uitgereikt aan het beste filosofieboek van het afgelopen jaar, en eens in de twee jaar wordt een nieuwe Denker des Vaderlands uitgeroepen.

Het thema voor dit jaar: ‘De natuur was hier’

Dat het slecht met de natuur gaat, is voor velen geen nieuw nieuws. De grond verdroogt, bossen staan in brand, diersoorten sterven uit, en dit allemaal dankzij de mens. De mens wilde de natuur bedwingen maar dit zorgt ervoor dat de natuur in een rap tempo verdwijnt. Filosofen noemen het tijdperk waarin we leven het Antropoceen, omdat de mens overal op, om en in de aarde zijn sporen heeft achtergelaten. 

Is de natuur aan het verdwijnen? Of slaat deze als een dief in de nacht met volle kracht terug (‘De natuur was hier!’)? Wat is het verschil tussen de menselijke en niet-menselijke natuur, tussen ‘cultuur’ en ‘natuur’? Bestaat dat verschil wel, of heeft het nooit bestaan? Verdient de mens een aparte status ten opzichte van andere soorten en natuurverschijnselen? Of is het leven van een boom, dier of rivier net zo belangrijk als het leven van een mens?   

Over onder andere deze kwesties wordt nagedacht tijdens de maand van de filosofie in 2021.

Denker des Vaderlands

Denker des Vaderlands is een eretitel die door het initiatief van de Stichting Maand van de Filosofie is bedacht. De titel wordt sinds 2011 elke twee jaar verleend aan een gerenommeerd denker. Het is een feestelijke inhuldiging die om het jaar plaatsvindt tijdens de Maand van de Filosofie in april.

Er is geen officiële taakomschrijving van het takenpakket van de Denker des Vaderlands. De opdracht wordt naar eigen goeddunken ingevuld. Desalniettemin hebben alle Denkers tot nu toe iets gemeen: allen bezitten zij de kwaliteit om vanuit een weldoordachte positie te engageren met de maatschappelijke actualiteit en zijn ze allen in staat de hectiek van het nieuws in een groter verband te plaatsen. Deze manier zorgt ervoor dat zij zich niet alleen verdiepen in de actualiteit en het publieke debat, maar maken zij filosofie aantrekkelijk voor een breed publiek. Daan Roovers, de scheidend Denker des Vaderlands interviewt dit jaar de nieuwe Denker des Vaderlands over diens visie op deze tijd. De nieuwe Denker des Vaderlands van dit jaar is Paul van Tongeren. Paul van Tongeren (70) is een Nederlands filosoof en theoloog. Hij zet zich nog langer al in om de andere 17 miljoen denkers in Nederland tot filosoferen te bewegen. Decennialang was hij hoogleraar wijsgerige ethiek, een onderzoeksgebied over de praktische invulling van filosofische theorieën. In 2013 won hij met zijn boek Leven is een kunst de Socratesbeker voor het ‘meest urgente,  oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek’ aldus de jury destijds. 

De Socratesbeker 2021

Op 23 februari 2021 maakte de stichting de Maand van de filosofie de shortlist van de socratesbeker bekend. Elk jaar reikt Stichting Maand van de Filosofie de Socratesbeker uit aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek. Dit jaar is het thema van de Maand van de Filosofie ‘De natuur was hier’. Tijdens een feestelijke uitreiking introduceren de auteurs van de shortlist hun boeken. Moderator Thomas Muntz zal vervolgens met de genomineerden in gesprek gaan, waarna de jury beslist wie er dit jaar met de Socratesbeker naar huis gaat. De jury selecteerde vijf boeken die kans maken op de prijs voor het beste filosofieboek van 2020:

 • Tinneke Beeckman – Machiavelli’s lef. Levensfilosofie voor de vrije mens
 • Miriam Rasch – Frictie. Ethiek in tijden van dataïsme
 • Katrien Schaubroeck – Iris Murdoch: Een filosofie van de liefde
 • Marjan Slob – De lege hemel. Over eenzaamheid
 • Ruud Welten – Wie is er bang voor Simone de Beauvoir? Over feminisme, existentialisme, God, liefde en seks

In Amsterdam vindt op vrijdag 2 april 2021 de uitreiking van de socratesbeker plaats in SPUI25 van 17:00 - 18:30 uur. Je kunt het programma digitaal volgen middels een livestream. Aanmelden kan via deze link.

Kinderboekenschrijver 2021

Bibi Dumon Tak (1964) is een zeer gewaardeerde kinderboekenschrijfster. Met haar boeken heeft zij al grote prijzen in ontvangst mogen nemen, waaronder de prestigieuze , driejaarlijkse Theo Thijssenprijs voor kinder- en jeugdliteratuur in 2018. Haar boeken zijn voornamelijk boeken voor kinderen. Voor het boek Winterdieren ontving ze in 2012 de Gouden Griffel (de hoogste waardering voor een Nederlandstalig kinderboek). Voor haar laatste poëziebundel Laat een boodschap achter in het zand ontving zij in 2019 een Zilveren Griffel.

Het boek voor de Maand van de Filosofie: De eik was hier

In de middenberm van de A58 bij Ulvenhout staat een zomereik. Hij staat er al 180 jaar en is misschien wel de bekendste boom van Nederland. Liefkozend wordt hij de ‘troeteleik’ genoemd en in 2018 werd hij verkozen tot boom van het jaar. De eik kwam tot wasdom op een 19e-eeuws landgoed met een groot landschapspark eromheen. Prins Bernhard woonde er korte tijd en ook koningin Wilhelmina.

Maar met de aanleg van de A58 veranderde alles. Alle eiken werden gekapt, alleen die ene eik mocht blijven staan. Nu razen er dagelijks duizenden auto’s langs hem heen. En het worden er steeds meer. Daarom moet de eik wijken voor extra asfalt. Wat dat betekent vertelt de eik aan zijn beste vriend de gaai die hem dagelijks bezoekt.

Essaylist 2021 - Eva Meijer

Eva Meijer is filosoof en schrijfster. Ze schreef onder meer tien boeken en haar werk is vertaald in achttien talen. Haar filosofische werk gaat vooral over taal en sociale rechtvaardigheid, waarin ze een belangrijke plek inruimt voor de stem van dieren. Dit sluit perfect aan op het thema van de Maand van de Filosofie van 2021. 

Het boek voor de essaylist 2021: Vuurduin, Aantekeningen bij een wereld die verdwijnt.

“Ik kan de zeepokken niet vinden. Het is een warme zaterdagmiddag in september, ik ben net aangekomen op het eiland en loop langs het water in de haven. Ik ben hier bijna twintig jaar niet geweest.” schrijft Eva in haar boek.

In het essay Vuurduin gaat Eva Meijer een week naar Vlieland. Het ecosysteem van de Wadden staat onder druk, maar er liggen ook delen van haar eigen geschiedenis op het eiland; tijd die nooit meer terugkomt. Met behulp van schrijvers, filosofen, kunstenaars en hond Doris gaat Meijer op zoek naar wat er nu precies verdwijnt en wat we daar tegenover kunnen zetten. Lees hier de recensie op DLVA.

Rotterdamse Nacht van de Filosofie en opening Maand van de Filosofie

Op vrijdag 26 Maart om 20:00 vindt de opening van de Maand van de Filosofie plaats. Dit jaar weliswaar online, vanwege de situatie omtrent corona.

Juist nu is nadenken over wat het leven waardevol maakt belangrijker dan ooit. Daarom op de online Rotterdamse Nacht van de Filosofie drie diepgaande gesprekken: over de relatie van de mens met de natuur, over wat je kunt leren van filosofie, sociologie en psychologie en over de visie van de nieuwe Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren op deze tijd. Kosten voor deze avond bedragen 10 euro. 

Klik hier voor tickets en het volledige online programma.

Bekijk hier de actuele agenda met nog meer activiteiten die plaatsvinden tijdens de Maand van de Filosofie.

--

Sabine Bunschoten
Egyptische feminist, arts en schrijver Nawal El Saadawi overleden (89)

Egyptische feminist, arts en schrijver Nawal El Saadawi overleden (89)


De Egyptische gynaecoloog, politiek activist, schrijver en feminist Nawal El Saadawi is op 20 of 21 maart na een kort ziekbed overleden (1931-2021). El Saadawi zette zich in Egypte altijd in voor vrouwenrechten en dat werd haar niet in dank afgenomen: ze werd onder andere bedreigd, ontslagen en vastgezet. Toch kon men haar niet stil krijgen. 

El Saadawi werd geboren in een klein dorpje aan de Nijl, op haar zesde werd ze besneden en op haar tiende zou ze trouwen met een neef, maar dat ging niet door. Ze leerde (als een van de weinigen in het dorp) lezen en op aanmoediging van haar ouders ging ze medicijnen studeren. Toen ze als afgestudeerd arts aan de Universiteit van Caïro terugkeerde naar haar geboortedorp, merkte ze op in welke mate vrouwen werden mishandeld en kwam daar tegen in protest. Dat werd haar niet in dank afgenomen. De minister van Binnenlandse Zaken schreef een notitie dat El Saadawi geen respect had voor de waarden van de Egyptische samenleving en dat ze vrouwen opstookte om in protest te komen tegen hun man en de islam. De rest van haar leven bleef ze strijden voor vrouwenrechten en tegen vrouwenbesnijdenis. In 1972 publiceerde ze haar eerste boek: Women and Sex, dit kwam haar op ontslag bij het ministerie van Gezondheid te staan. In deze functie ontmoette ze wel haar man, Sherif Hetata, die toen net dertien jaar in de gevangenis had gezeten voor zijn politieke stellingnames. In 1981 werd El Saadawi aangeklaagd wegens misdaden tegen de staat. In de gevangenis schreef ze met oogpotlood op wc-papier haar Memoires From the Women’s Prison. Na een paar maanden vastgezeten te hebben werd ze vrijgelaten. Ze verhuisde in 1991 naar de Verenigde Staten, omdat ze al jaren werd bedreigd door islamitische fundamentalisten. In 1996 keerde ze terug naar Egypte om haar activisme weer door te zetten. 

Bekijk hier meer boeken van de hand van Nawal El Saadawi

--

Daniël Klok

DLVAlive online over Een opsomming van tekortkomingen van, en met Ine Boermans

DLVAlive online over Een opsomming van tekortkomingen van, en met Ine Boermans


Op donderdag 8 april, 20.00 uur (online) praat DLVA hoofdredacteur Roeland Dobbelaer met schrijver Ine Boermans over haar debuut Een opsomming van tekortkomingen.

Over het boek Een opsomming van tekortkomingen probeert Lot haar weg te vinden in een karig met familiegeluk bedeeld leven. Haar nieuwe psycholoog lijkt niet echt te kunnen verklaren waarom ze zo vaak overmand wordt door verdriet. Als ze in een trein stapt, bijvoorbeeld, denkt Lot steevast aan nazi-transporten naar Auschwitz. En als ze worst eet denkt ze aan doodgeknuppelde varkens. De psych raadt haar aan om in die gevallen de sluizen maar eens goed open te zetten, maar ook dat lukt maar matig.

Roeland Dobbelaer over de roman op De Leesclub van Alles: “Een opsomming van tekortkomingen is verplichte kost voor narcisten die kinderen overwegen. Op elk pagina staat het advies te lezen: “doe het niet”. En voor de mensen die nog steeds worstelen met hun ouders: lees het boek. Je voelt je direct stukken beter. Het ligt niet aan jou.” Lees hier de hele recensie.

Bestel hier je ticktet voor DLVAlive op 8 april om 20:00 uur!

Shortlist Grote Poëzieprijs 2021 bekendgemaakt

Shortlist Grote Poëzieprijs 2021 bekendgemaakt


Maandagavond 22 maart maakte literatuurwetenschapper dr. Jeroen Dera de shortlist voor de Grote Poëzieprijs 2021 bekend in het radioprogramma Opium op NPO Radio 4. De winnaar van deze prijs wordt op 31 mei bekendgemaakt en krijgt € 25.000. De genomineerden zijn:

Wie was ik, Albert Schaffer (De Bezige Bij)

Chris Reinewald schrijft voor De Leesclub van Alles een recensie die vier sterren toekent: “In zijn nieuwste gedichtenbundel Wie was ik laat Alfred Schaffer zijn overleden moeder praten. Conventionele dichtvormen gebruikt hij niet. Dat maakt het lezen gelaagder, lastig maar ook spannend en grappig. Ieder brokje taal of toegepaste vorm daarvan zet hij in. Ook het cliché en de flauwe woordspeling. ‘Een open deur, daarom tocht het hier zo.”

De hazenklager, Paul Demets (De Bezige Bij)

Alek Dabrowski en Rob Schouten van het Clubkeuzepanel van Poëzieclub Awater schrijven over De hazenklager:

“Het is de mix van eigen ervaringen en het besef van een bedreigde aarde die De hazenklager tot zo’n sterke bundel maken. Al lezende word je je steeds dringender van je eigen organische staat bewust, hoe iemand groeit van kind tot jongmens tot volwassene en al die tijd nieuwe relaties met de werkelijkheid aangaat.”

De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan, Mattijs Deraedt (Poëziecentrum) 

Aragorn Fuhrmann schrijft hierover in De Reactor: “De man lijkt veroordeeld tot zijn eigen almacht en is de slaaf van de rol die hij verwacht wordt te spelen: je zou bijna medelijden met hem krijgen.

In De schaduw van wat zo graag in de zon was blijven staan (2020) gaat Mattijs Deraedt op zoek naar een lyrisch antwoord op dit vaak veronachtzaamde probleem.”

Veldwerk, Bernke Klein Zandvoort (Querido)

Kiki Coumans schrijft hierover op poezieclub.nl: “De beeldende inslag van Klein Zandvoorts werk is zelfs terug te zien in de letterlijke ruimte van de bundel: sommige gedichten ‘communiceren’ met elkaar, reiken als het ware naar elkaar over de rand van het gedicht (of de bladzijde), waardoor de conventionele grenzen van het gedicht worden opgerekt.”

Vissenschild, Liesbeth Lagemaat (Wereldbibliotheek)

Remco Ekkers schrijft in een recensie op Tzum: “Het eerste gedicht uit Vissenschild heet: Tegen wil en dank dient zij zich aan. Je kunt lang wachten met schrijven over wat geschreven moet worden en als je het doet, moet je het zo doen dat het mooi is. En dat kan Liesbeth Lagemaat, een groot talent, die kan putten uit een heel arsenaal van klassieke en middeleeuwse en moderne teksten.”

De jury van de Grote Poëzieprijs bestaat uit Inez Boogaarts (directeur Poetry International), dr. Jeroen Dera (Literatuurwetenschapper Radboud Universiteit Nijmegen), Nisrine Mbarki (schrijver, docent en literair vertaler), Thomas Möhlmann (dichter, tekstschrijver en redacteur) en Frits Spits (radiomaker en televisiepresentator)

Voor meer informatie, kijk hier!  

--

Daniël Klok

Afgelopen week was het een waar prijzenfestival in de letteren

Afgelopen week was het een waar prijzenfestival in de letteren


Afgelopen week zijn er diverse prijzen uitgereikt in de wereld van de literatuur. Wij zetten ze voor je op een rij. 

Alfred Schaffer won de Herman Coninckprijs 2021 met zijn bundel Wie was ik. Hieraan is een geldprijs van 7.500 euro verbonden. De jury van de Vlaamse prijs spreekt van een "trefzekere bundel" met gedichten die zowel "een scherpe aandacht voor de tastbare werkelijkheid" als "een voortdurende vlucht in de droom en de verbeelding" tonen. Volgens de jury wordt de bundel geprezen om zijn “volgehouden zoektocht naar betekenis, naar zin, die elk gedicht weer hernomen wordt, moedig en wanhopig tegelijk.”

Alfred Schaffer (47) is geboren in Leidschendam en werkt en woont nu in Zuid-Afrika. Schaffer ontvangt in mei dit jaar ook de P.C Hooftprijs. Volgens de jury van de P.C Hooftprijs is Alfred een poëet die “zonder met modes mee te waaien midden in deze tijd staat.”

De naar de Vlaamse dichter, essayist, journalist en tijdschrift uitgever Herman de Coninck (1944-1997) vernoemde prijs is bedoeld voor dichters uit het Nederlandse taalgebied. Eerdere winnaars deze prijs zijn onder meer Eva Gerlach, Radna Fabias en Hannah van Binsbergen.

J.V. Neylen wint de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2021

Op 12 Maart 2021 won J.V Neylen (schrijver en dichter) met haar poëziedebuut En niet bij machte de Lucy B. en de C.W. van der Hoogtprijs. Beide prijzen zijn een stimuleringsprijs voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Neylen publiceerde haar gedichten in onder meer Vlaams literair tijdschrift Het liegend konijn, De Revisor, literair tijdschrift Deus Ex Machina en het Hollands Maandblad. In 2017 ontving ze een VOCATIO-beurs voor jong talent.

De prijs, die in 1925 is ingesteld, is, volgens het reglement een “prijs van aanmoediging”, tegenwoordig wordt hij ook wel de “stimuleringsprijs” genoemd. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt, afwisselend in de categorie poëzie en proza, aan de schrijver van wie in het voorgaande jaar zijn/haar eerste twee publicaties zijn verschenen. Op 30 oktober 2021 wordt de prijs in het Academiegebouw in Leiden uitgereikt. De prijs bestaat uit een kunstwerk van glas en 7.500 euro. 

Surinaamse auteur Astrid Roemer wint Prijs der Nederlandse Letteren

In oktober 20221 ontvangt schrijfster Astrid H. Roemer de prijs der Nederlandse Letteren. Roemer is de eerste auteur uit Suriname die bekroond wordt met deze literatuurprijs.

Astrid Heligonda Roemer is geboren op 27 april 1947 in Paramaribo. Hoogtepunt in haar carrière als schrijfster is de trilogie Gewaagd leven, Lijken op Liefde en Was getekend. In het werk van Roemer spelen thema’s zoals racisme, migratie, seksuele oriëntatie en emancipatie een grote rol. In 2016 ontving Roemer voor haar gehele oeuvre de P.C Hooftprijs.

"Roemer slaagt erin thema's uit de recente grote geschiedenis, zoals corruptie, spanning, schuld, kolonisatie en dekolonisatie, te verbinden met de kleine geschiedenis, het verhaal op mensenmaat. Haar werk is onconventioneel, poëtisch en doorleefd," aldus de Jury van de Prijs der Nederlandse Letteren

Eens in de drie jaar wordt de Prijs der Nederlandse Letteren toegekend aan een auteur van wie het werk een belangrijke plaats inneemt in de Nederlandse Literatuur. De winnaar wordt beloond met 40.000 euro. De prijs wordt afwisselend uitgereikt door Nederlandse koning en de Belgische Koning. Oktober 2021 wordt de prijs door koning Filip uitgereikt aan de winnares in zijn paleis in Brussel.

--

Sabine Bunschoten

Aafke Romeijn verwijdert haar Twitteraccount na structurele bedreigingen en intimidaties

Aafke Romeijn verwijdert haar Twitteraccount na structurele bedreigingen en intimidaties


Nederlands muzikant, schrijver en journalist Aafke Romeijn verwijderde afgelopen week haar Twitteraccount omdat ze al jaren structureel wordt geïntimideerd en bedreigd. De intimidaties variëren van negatieve reacties op haar tweets tot mensen die haar huisadres achterhalen en haar een lading plastic foetussen toesturen of bestellingen op haar naam doen. Romeijn vertelt aan het AD dat ze denkt dat de reden is dat juist zij het mikpunt van de ‘voornamelijk toetsenbordhelden is’ omdat Romeijn zich op Twitter uitlaat als linkse, feministische vrouw. Romeijn laat op haar Instagramaccount weten:

“Sinds een aantal weken ontvang ik op twitter, maar ook via alle andere kanalen, mail en ook via mijn brievenbus een heleboel berichten die uiteenlopen van pesterijen tot identiteitsfraude en zelfs bedreigingen. Ik heb om die reden mijn twitteraccount gedeactiveerd en maandag heb ik een afspraak bij de politie om aangifte te doen.

Ik kom wel weer terug op twitter als de bedreigingen stoppen, mocht dat gebeuren. Tot die tijd ben ik vooral hier te vinden, want hier is het (vooralsnog) gezellig. 

Tegen alle dreigtrollen wil ik graag het volgende zeggen: ik ben niet bang, ik laat me niet het zwijgen opleggen en ik neem elk bericht serieus, net als de politie overigens.”

Van Aafke Romeijn verscheen in 2018 de roman Concept M, daarop volgde de dichtbundel Leegstand.

--

Daniël Klok

Nieuwe editie ‘papieren helden’ met als titel ‘Dronebeelden’

Nieuwe editie ‘papieren helden’ met als titel ‘Dronebeelden’


Zondag viert papieren helden haar eerste verjaardag met het verschijnen van de nieuwste editie: Dronebeelden. De Bijsluiter, een overkoepelend stuk dat elke maand wordt geschreven door de redactie van papieren helden begint met de zinnen:

Toen wist je nog niet wat je nu weet, voor de muur viel. Nu neem je de kortste weg. Een rechte lijn. Geen obstakel houdt je tegen. Je trekt lijnen door landen.

Papieren helden is een literair magazine dat maandelijks online verschijnt. Elke uitgave bevat tien korte verhalen van tien verschillende auteurs. Abonnee worden kan al voor tien euro en dat ledengeld gaat rechtstreeks naar de schrijvers, abonnees worden dus mecenas.

Deze maand brengt papieren helden bovenaanzichten van schrijvers Sholeh Rezazadeh, Petra Ardai, Anne Büdgen, Leonieke Baerwaldt, Caroline Ligthart, Gerda Blees, Ozan Aydoğan, Anne Broeksma, Liedewij Vogelzang & Luuk Schokker.

Lees hier het interview dat ik had met Gijsje Kooter, de oprichter van papieren helden!

--

Daniël Klok

Uit de hoek deel 9. Over zwaluwen en oude gedichten

Uit de hoek deel 9. Over zwaluwen en oude gedichten


Marc Schoorls brutale vrijplaats

Voorjaar! Zin an! En de eerste zwaluw is reeds gesignaleerd. Ach, in februari al. Maar één zwaluw enzovoort. Zelf heb ik er nog niet eentje gezien, al kijk ik er – letterlijk en figuurlijk – wel naar uit. Elk jaar weer. Wat een magnifieke beestjes! Dan heb ik het over de boerenzwaluw, waarvan de vogelgids meldt dat ze ‘het archetype van de zwaluw’ uitmaken. De huiszwaluw volgt snel. En pas met het arriveren van de gierzwaluwen rond 1 mei kan de zomer echt beginnen. De nestjes, de eieren... 

De Nederlandse literatuur is ook begonnen met een zwaluw. Echt waar. En niet met die bekende Hebban olla vogala enzovoort. Dat mogen wel de oudste dichtregels in de Nederlandse taal zijn, maar het is níét het oudste gedicht van Neerlands bodem. Want dat is het gedicht De hirundine, in vertaling Over de zwaluw, van ene Radboud van Utrecht. Bijna niemand die het kent. Het kreeg dan ook pas in 1876 zijn eerste uitgave. Duizend jaar later!

En pas in 1947 werd er voor het eerst een artikel aan gewijd in het katholiek-literaire blad Roeping. De auteur daarvan, Van Gool, schrijft:  ‘Ik ken geen Nederlander die in het Latijn heeft gedicht met meer fijne natuurlijkheid.’

Ik kan het beamen – voor zover ik het Latijn machtig dan ben, hè? Niet dus;) Ik hou me vooral vast aan de vertaling, van die van de classicus René Veenman.

Maar het is een alleraardigst gedichtje is. Voorjaarfris van toon en met gevoel voor de schoonheid van de natuur. ‘Want zweef ik door de lucht, dan lacht de hemel blij het dichte koren toe.’

Het is gemaakt door die latere bisschop. Zijn andere overgebleven werk is allemaal religieus van aard. Heiligenlevens en zo. Maar dit gaat godzijdank niet over God maar over een vogeltje. Het is waarschijnlijk een jeugdwerk van een nog ondeugend Radboudje. (‘Boudje, wat zit je daar neer te krabbelen?’ ‘Een ode aan God, moeder.’) Zijn Friese moeder was een afstammelinge van de Friese koning Radboud. Zijn rijke vader kwam uit Namen.

De onlangs overleden Utrechtse dichteres Catharina Boer (1939-2019) vernoemde haar bloemlezing ernaar: Hirundine. ‘Herhaald stijgt zij op uit oude boeken, / de zwaluw, groet haar oerland of schrijft / zich draaiend zoek tussen aarde en hemel.’ Ook best aardig.

Het spijtige is natuurlijk dat je steeds minder zwaluwen ziet. Het boerenland verdwijnt. Zelfs het Financieel Dagblad berichtte erover! In een artikel over de verschraling van notabene de Achterhoek, waar snijmaïsakkers zijn verschenen waar ooit kruidige bloemenweiden waren. Met koeien. En een tuinpad. Ik herinner het me nog goed. In mijn jeugd brachten wij daar twee keer een zomervakantie door.

Ach wat, ik ben geboren in het jaar dat Rachel Carson’s Silent Spring werd gepubliceerd. Deze heldin verweet de chemische industrie het verspreiden van desinformatie. En het ambtelijke apparaat gemakzuchtigheid bij het  accepteren van al die leugenachtige marketing. Silent Spring wordt wel gezien als het begin van de milieubeweging en is uitgeroepen tot een van de 25 belangrijkste wetenschappelijke boeken aller tijden. Ik begrijp dat wel. Carson luidde als een van de eersten de noodklok. De Nederlandse titel van haar boek is nog treffender: Dode lente.

‘Alles op de wereld is er om te eindigen in een boek,’ dichtte Mallarmé. Daar begint het beangstigend veel op te lijken.

 Want ja, om de bekendste Nederlandse dichtregel te parafraseren: wat is een nieuwe lente zonder een nieuw geluid?

O, ook de literatuur kan niet zonder lente, zonder een nieuw geluid.

Daarom (ha!)  bracht ik onlangs de debuutroman Zes broers en een zus uit. Het maakt deel uit van de cyclus ‘Autobiografie van een romanpersonage’, waarvan drie af zijn; aan het vierde wordt gewerkt. Dit eerste deel is, merkte een criticus op, de enige oorspronkelijk Nederlandse roman over een disfunctioneel katholiek gezin. En daar is de toon ook naar: alles gaat mis, maar het gaat carnavalesk mis. Er valt, jawel, veel in te lachen. Tragiek kan hilarisch zijn, nietwaar? 

Dit voorjaar komt deel twee uit: Zo vader, zo zoon. En verder publiceer ik een mooi boekje over het aforisme in de Nederlanden en ver daarbuiten: Veelzeggende zinnen.

Want één zwaluw maakt nog geen zomer.

--

Van Marc Schoorl (Wassenaar, 1962) verschenen in onder meer De Gids, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer literaire artikelen en beschouwingen. De laatste tien jaar werkte hij vooral aan zijn ‘grote trilogie’ Autobiografie van een romanpersonage. Deel 1 is Zes broers en een zus dat in december 2020 verscheen. Het werd deels als feuilleton gepubliceerd op Bazarow.com.
Deel 2 en 3 zullen in 2021 verschijnen.

Service & contact

Heb je ons nodig? Onze klantenservice helpt je graag verder

Klantenservice

Gratis bezorging

vanaf € 17,50

Retourneren

retourneer je artikel

Op werkdagen voor 23:00 besteld

morgen in huis

Stevig verpakt

bezorgd door PostNL

Veilig en snel winkelen

Betaalmogelijkheden