Algemene Voorwaarden voor Bazarow en Bazarow Magazine

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Bazarow en Bazarow Magazine, zoals deze beschikbaar zijn gesteld door Task Advies B.V. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Task Advies B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Task Advies B.V. dan wel bij de medewerkers van Bazarow.com en Bazarow Magazine.

Diensten
Naast voor iedereen toegankelijke content in de vorm van recensies, interviews, columns, nieuwsberichten, digitale nieuwsbrieven en het tweewekelijkse Bazarow Magazine biedt Bazarow ook diverse diensten aan voor organisaties en bedrijven werkzaam in het boekenvak zoals uitgevers, bibliotheken, boekhandels en podia:

  • Adverteren. Kijk hier voor meer informatie.
  • Plaatsen van agendaberichten. Kijk hier voor meer informatie
  • Plaatsen van vacatures. Deze dienst wordt binnenkort gelanceerd.

Indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Task Advies B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Task Advies B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Bazarow onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Task Advies B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Bazarow op deze pagina.

Vragen? Stuur een mail naar info@bazarow.com