Bastions van hoogmoed

Martha C. Nussbaum (1947) is hoogleraar recht en ethiek aan de Universiteit van Chicago, en, onder meer, eredoctor aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht en de Katholieke Universiteit Leuven. Ze studeerde theaterwetenschappen en klassieke talen aan New York University, en studeerde en doceerde filosofie aan Harvard University. Met haar actieve deelname aan het publieke debat en haar belangrijke publicaties op het gebied van recht, politiek en ethiek behoort zij tot de meest invloedrijke filosofen van onze tijd.

Informatie

Recensies

Bastions van hoogmoed