Buiten zinnen/Losing our minds

Toen fotograaf Eddy Verloes bij stormachtig weer een groep uitgelaten chassidische Joodse jongens op een Belgisch strand zag, maakte hij foto’s die over de hele wereld zouden reizen en hem naam en faam bezorgen. Hij vroeg Benno Barnard, minnaar van de Joodse wereld, gedichten te schrijven bij de reeks. Pst, Jacob? is het even ontroerende als grappige resultaat van hun samenwerking. Eddy Verloes heeft tussen 2015 en 2020 drie foto- en gedichtenboeken gepubliceerd, No time to Verloes (2015), Cuba libre (2016) en Zeezuchten (2020), met als rode draad: de eeuwige zoektocht van de mens naar zichzelf. Als fotograaf wil hij een verhaal vertellen met aandacht voor het detail. Vanuit mijn ziel, niet vanuit de camera. Enige vorm van humor en mistlandschappen zijn in zijn werk nooit ver weg. Benno Barnard woont na meer dan dertig jaar Vlaanderen op het Engelse platteland. Het vijfmaal herdrukte Het trouwservies (2017) is zijn recentste dichtbundel. Zijn geruchtmakende dagboeken schrijft hij al jaren met het oog op uitgave in boekvorm – zie Dagboek van een landjonker (2013), Zingen en creperen (2019). Ingesloten bij dit boek zit een cd met muziek van The river curls around the town, die de Engelstalige gedichten van Barnard muzikaal verbeelden.

Recensies