Auteur(s): Jules de Waart

Geloof niet alles...

Geloof niet alles…
Klimaatverandering in de spiegels van wetenschap en politiek

1. “Het is erger, veel erger dan u denkt”. Zo begint David Wallace-Wells zijn
bestseller over een onbewoonbare aarde. Er dreigen hongersnoden, hittegolven,
droogte en overstromingen als de uitstoot van CO₂ niet sterk vermindert en de
gemiddelde wereldtemperatuur met meer dan twee graden stijgt ten opzichte van
1850. Hij is een klimaatalarmist.

2. “Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom zo veel mensen geloven dat de
recente klimaatverandering vrijwel helemaal het gevolg is van menselijk
handelen, zelfs wanneer er overvloedig bewijs is van het tegendeel?” Hier is een
klimaatscepticus aan het woord. Een wetenschapper die wél gelooft in een opwarming
van de aarde, maar niét dat de mens daarvoor grotendeels verantwoordelijk
is. Iemand die denkt dat de invloed van broeikasgassen en CO₂ schromelijk
wordt overdreven. Het zijn er veel minder dan de alarmisten maar nog altijd vele
tien duizenden. Er zijn veel hoogleraren bij en ongeveer 70 Nobel prijswinnaars.

3. Alarmisten en sceptici verketteren elkaar en communiceren niet. Tot grote
schade aan de wetenschap. Vandaar dit boek. Het is bedoeld voor mensen die
zich ongemakkelijk voelen bij de huidige polarisatie. Mensen die zich een eigen
mening willen vormen.

“Een magistraal boek”.
Kees le Pair, voormalig lid van de Energieraad en oud-directeur van STW en FOM.

“Ik hoop dat dit boek een serieuze discussie zal uitlokken, waarin naar elkaars argumenten wordt geluisterd in plaats van elkaar te verketteren”.
Jan Pronk, oud-minister van Ontwikkelingssamenwerking en o.a. Speciaal
VN-gezand voor duurzame ontwikkeling..

De auteur studeerde fysische geografie en klimatologie. Hij werkte als
exploratie geoloog in Uganda en Congo en was daarna werkzaam bij de
overheid. Hij werd lid van Provinciale Staten van Noord-Holland en was lid,
en woordvoerder milieu, van de Tweede Kamer voor de Partij van de Arbeid.

Informatie

Er verschijnt op korte termijn een recensie over dit boek