Vooys

Vooys

VooysĀ is een literair-wetenschappelijk tijdschrift over literatuur en haar raakvlak met het brede veld van de geesteswetenschappen. Het biedt een podium aan gevestigde wetenschappers Ć©n aanstormend talent. De redactie bestaat uit studenten van diverse opleidingen binnen de faculteit Geesteswetenschappen van de universiteiten van Nederland. Juist de samensmelting van verschillende disciplines maaktĀ VooysĀ tot een uniek blad:Ā VooysĀ is letterkunde in de breedste zin des woords.

Artikelen op DLVA

0 Recensies