Didactief

Didactief

Didactief is een onafhankelijk vakblad voor opinie en onderzoek voor de schoolpraktijk. Het bericht over actuele ontwikkelingen in onderwijs en onderwijsonderzoek. Daarnaast wil Didactief het debat over onderwijs stimuleren. Lezers zijn vooral leraren en leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs. Het tijdschrift verschijnt maandelijks, behalve in juli en augustus, in een oplage van circa 10.000 exemplaren. De website wordt wekelijks ververst en trekt maandelijks meer dan 10.000 unieke bezoekers. De redactie van Didactief is gevestigd in Amsterdam.

Didactief beschikt over een netwerk van correspondenten op alle Nederlandse universiteiten en vrijwel alle hogescholen. Zij voorzien de redactie van input over onderwijsonderzoek. Dit onderzoek kan gaan over alles wat onderwijsgerelateerd is: primair-, voortgezet- en speciaalonderwijs, taal- en rekenonderwijs, burgerschapseducatie, de Cito-toets, jeugdpsychologie, professionalisering, de onderwijsinspectie, en nog veel meer.

De redactie publiceert naast een blad en een website ook boeken over onderwijsonderzoek en organiseert regelmatig evenementen waarin onderwijsonderzoek wordt gepromoot. https://didactiefonline.nl/

0 Recensies