Wat bezielt Kierkegaard?

Sporen van transcendentie