Afrikaanse letterkunde

Afrika is niet alleen de bakermat van de mensheid, maar ook van prachtige literatuur. Naast oude schriftculturen, bijvoorbeeld in EthiopiĆ«, Noord-Afrika en het Swahiligebied, is het continent rijk aan uiteenlopende mondelinge genres, van mythe tot spreekwoord, van liefdespoĆ«zie tot epos en theater. Deze mondelinge tradities blijken een bron van inspiratie voor de geschreven literatuur, die ook beĆÆnvloed is door een Europees genre als de roman. Er is een rijke verscheidenheid aan literaire teksten in Afrikaanse talen, terwijl de auteurs die in Europese talen schrijven ook internationaal volop in de schijnwerpers staan, net als Europese auteurs van Afrikaanse afkomst. Hun werk wordt steeds vaker in het Nederlands vertaald en sommigen schrijven in het Nederlands. Afrika’s literatuur kent verrassende invalshoeken en ontwikkelingen, die ook hun weg vinden naar nieuwe media, waar geĆ«xperimenteerd wordt met een rijkdom aan literaire vormen. Oude en nieuwe tradities, genres, auteurs en ontwikkelingen komen in Afrikaanse letterkunde ruim aan bod.

Informatie