De Stoep

De Stoep is een literair tijdschrift dat verscheen van september 1940 tot mei 1951. Het werd uitgegeven in Willemstad op Curaçao. Het is het enige Nederlandstalige literaire tijdschrift dat gedurende de gehele Tweede Wereldoorlog ononderbroken is uitgekomen. Van de eerste nummers vormden F.J. van der Molen en Luc. Tournier de kernredactie. Luc. Tournier, het schrijverspseudoniem van Chris Engels, was de constante factor. Hij was de drijvende kracht achter alle zesentwintig nummers van het blad. In het boek wordt de lijn gereconstrueerd waarlangs het tijdschrift ontstond. Het boek heeft een chronologische opzet en anderzijds een thematische. In negen hoofdstukken worden de opeenvolgende nummers van het blad belicht, benevens de redactionele ontwikkelingen. Tevens worden daarin thema’s aan de orde gesteld, die zich in de ontwikkelingsgang van het tijdschrift aandienden. Na 1945 verlegde het tijdschrift haar koers en kreeg het een meer Antilliaans karakter. Auteur Jan de Heer (architect, Schiedam 1948), woonachtig te Rotterdam, publiceert sinds de jaren zeventig over architectuur en beeldende kunst. Tot zijn meest recente publicaties horen Het architectuurloze tijdperk. De torens van Hendrick de Keyser en de horizon van Amsterdam, Amsterdam 2000; De architectonische kleur. De polychromie in de puristische architectuur van Le Corbusier, Rotterdam 2008; Rietveld & Curaçao. Een modern architect op een Caraïbisch eiland, Rotterdam 2011. Samen met Kees Tazelaar schreef hij het boek Van harmonie naar chaos: LeCorbusier, Varèse, Xenakis en Le poème électronique, Amsterdam 2017.

Informatie

Recensies

De Stoep