Queeste naar het ding dat niet gevonden kan worden