Heilig. Gewoon nu

Wie is er nog gewoon heilig in het wiki-tijdperk? Met één druk op het toetsenbord brengt Google de schaduwzijde van personen in beeld. Heilig. Gewoon nu gaat over heilige mensen die geloofwaardig zijn gebleven.
Heilig. Gewoon nu bevat portretten van bekende mensen als Nelson Mandela, Henri Nouwen en moeder Theresa. Daarnaast staan er interviews in met ‘gewone mensen’ die opvallende keuzes maakten in de geest van de grote voorbeeldfiguren. Deze mensen en hun bronnen van inspiratie vormen een tegenwicht in een tijd waarin iedereen geacht wordt voor zichzelf te zorgen. Dit boek laat zien dat gewone heiligen nog altijd leven. En mensen inspireren. In Utrecht Overvecht, de Bijlmer of in Olst.

Bijzondere foto-collages van Rob Becker geven de heiligen een eigentijds gezicht.
Een boek dat wil laten zien dat er een antwoord is op de crisis van deze tijd, die immers niet alleen economisch van aard is.

Informatie

Recensies