Mohamed Rabbae

In dit boek geven politici, wetenschappers en activisten hun visie op
het werk van Mohamed Rabbae door de jaren heen. Met bijdragen van:
Miriyam Aouragh, Ina Brouwer, René Danen, Corina Duijndam, Bas de
Gaay Fortman, Thom de Graaf, Abdou Menebhi, Anja Meulenbelt, Rinus
Penninx en Ties Prakken.
Mohamed Rabbae verwierf in de jaren tachtig bekendheid als voorman
van wat toen nog het Nederlands Centrum Buitenlanders heette. Hij was
voor GroenLinks de eerste ‘allochtone’ lijsttrekker van een
gevestigde politieke partij. En later was hij één van de eerste die
aangifte deed tegen het racisme van PVV-leider Wilders.
De schrijvers toetsen in dit boek de ideeën van Rabbae aan de
politieke actualiteit van vandaag. De buitenlanders van toen zijn
‘medelanders’ geworden. Maar grote groepen dreigen door de politieke
verharding van de laatste jaren alsnog buitenstaanders te worden. Een
tegengeluid is nodig.

Informatie

Recensies

Mohamed Rabbae