Auteur(s): Johan Beijer

Stadswandeling

Een rondleiding door de stad van God van Augustinus

In het jaar 410 wordt Rome ingenomen en geplunderd door de Goten die Europa onveilig maken. Deze gebeurtenis maakt net zoveel los als de aanslag op de Twin Towers in onze tijd. Rome was dan ook het symbool van de Romeinse beschaving. ‘Dat komt er nu van als je de oude goden verlaat!’, werd er van heidense zijde geroepen. ‘Hoe kan God dit laten gebeuren, juist nu mensen massaal overgaan tot het christelijk geloof?’, vroegen christenen zich op hun beurt af. Augustinus (354-430) gaat in De stad van God op deze vragen in. Tegenover aardse steden die opkomen en ondergaan, stelt Augustinus de stad van God. Zijn boek is een kritisch gesprek met de antiek-heidense beschaving en een uiteenzetting van wat volgens hem christelijk geloof is. Het heeft een eeuwenlange traditie van christelijk denken en geloven gestempeld. Stadswandeling maakt dit meesterwerk van Augustinus in tien hoofdstukken toegankelijk en actueel.

Johan Beijer (1955) is predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en verbonden aan de Oostkerk te Middelburg.

Informatie

Recensies

De ontdekking van het innerlijk