Bouwen aan beleid

Dinsdag, 11 januari, 2022

Geschreven door: Ellen Wayenberg
Artikel door: Leonard van 't Hul

Het proces van de overheid

[Signalering] Voor de Engelse uitdrukking ‘Never judge a book by its cover’ bestaat geen directe equivalent in het Nederlands. ‘Schijn bedriegt’ komt het meest dichtbij. Hoe het ook zij, beide varianten zijn van toepassing op de nogal kinderachtige omslag van Bouwen aan beleid. Het proces van de overheid. Zeker, er gaat genoeg fout bij de vormgeving en uitvoering van beleid. Maar om dit soort processen af te beelden als een stel willekeurig geplaatste blokjes, is een reductio ad absurdum. Bovendien doet de cover af aan de inhoud van dit handboek, waarin juist de nadruk wordt gelegd op de vele afhankelijkheidsrelaties en weerbarstigheid van patronen. Wie het boek openslaat, bladert door een handboek voor studenten die hun eerste stappen zetten in de beleidswetenschappen.

Aan de hand van de beleidscyclus doet Ellen Wayenberg, hoogleraar Publiek beleid en bestuur aan de Universiteit van Gent, uit de doeken hoe overheidsbeleid wordt geïnitieerd, uitgevoerd en geëvalueerd. Een handboek schrijven over beleidsvorming en -uitvoering is moeilijk, want auteurs kunnen hun lezers kwijtraken door zowel een overdaad aan (te) specifieke voorbeelden als een te hoge mate van abstractie. Wayenberg laveert echter vaardig tussen die uitersten en levert een compleet, overzichtelijk handboek af dat minder informatiedicht is dan Engelstalige equivalenten zoals Public Policy van Christoph Knill and Jale Tosun. Voor Nederlandse gebruikers kunnen de Vlaamse zinsbouw en uitdrukkingen als ‘wablief’ bevreemdend zijn, maar de behulpzame lay-out en verduidelijkende figuren maken dit boek een goede introductie voor eerstejaarsstudenten. Ik overweeg serieus dit boek voortaan te gebruiken voor mijn onderwijs.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine

Kookboeken Nieuws