De Bosatlas van weer en klimaat

Maandag, 3 januari, 2022

Geschreven door: Redactie Noordhoff
Artikel door: Evert van der Veen

Aantrekkelijke ogende kaarten, maken één ding duidelijk: de aarde warmt op

[Recensie]  In het licht van de recente klimaattop in Glasgow is deze De Bosatlas van weer en klimaat meer dan welkom al is het wel een beetje jammer dat deze klimaattop niet meer in deze atlas is verwerkt zodat de jongste – en in de ogen van velen povere – besluiten omtrent het klimaat niet in deze atlas doorklinken. Het klimaatakkoord van Parijs is wel opgenomen.  

Dit doet aan de onderliggende boodschap van deze atlas niets af want die is duidelijk genoeg. Het voorwoord van Gerard van der Steenhoven, de hoofddirecteur van het KNMI, wijst daar ook duidelijk op. Sinds het pre-industriële tijdperk, tussen 1850 en 1900, is de temperatuur op aarde met 1,2 graad gestegen en in Nederland zelfs met 2,2 graad.

In tien hoofdstukken passeren alle aspecten van klimaat en weer uitgebreid de revue. De kracht en charme van deze reeks atlassen is het presenteren van feiten in aantrekkelijke ogende kaartjes, schema’s en tekeningen waarin veel informatie is verwerkt.

Op aantrekkelijke wijze worden allerlei aspecten van weer en klimaat uitgebreid aan de orde gesteld in heldere overzichten, in kleurige lay-out. In hoofdstuk 2 komen verschillende typen Nederlandse weer ter sprake. Interessant is hier de afbeelding ‘extreem weer door de eeuwen heen’ met weer gerelateerde rampen die ons land hebben getroffen. Leerzaam zijn ook natuurlijke oorzaken en menselijke invloeden die verband houden met veranderend weer.

Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Uit tal van kaarten wordt wel duidelijk dat veranderingen in temperatuur in ons land pijnlijk goed merkbaar zijn. Opvallend is dat veel kaarten de verschillen tussen noord en zuid, kuststreek en meer oostelijke streken van ons land laten zien. Wat neerslag en verdamping aangaat is er de laatste dertig jaar een duidelijke toename te zien. In De Bilt is het aantal zonuren sinds 1900 met 200 per jaar toegenomen.

Boeiend is de kaart met weerssatellieten en leerzaam is de kaart waarin de gevolgen voor de volksgezondheid zichtbaar worden gemaakt. Klimaatverandering heeft meer consequenties voor mensen dan we ons op dit moment bewust zijn en het is goed dat deze atlas daar ook de aandacht op vestigt. Actueel is de kaart met het toekomstige energienet in Nederland.

De eerste editie van deze atlas verscheen in 2011; dit is een herziene en geactualiseerde uitgave. Deze atlas is belangrijk en verdient brede aandacht!

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles