De vitaliteitrevolutie

Dinsdag, 9 februari, 2021

Geschreven door: Bas Snippert
Daniel Krikke
Artikel door: Evert van der Veen

Een gids voor gezonder leven

[Recensie] Bas Snippert is vitaliteitsexpert – ik wist eerlijk gezegd niet dat dit specialisme bestond -, coach en trainer bij het Nederlands Expertisecentrum Vitaliteit dat door Daniël Krikke is opgericht.

Wat verstaan zij onder vitaliteit? Ze hebben een wat je zou kunnen noemen holistische visie op de mens, waarin lichaam en geest met elkaar verweven zijn. Dit boek De vitaliteitrevolutie is gebaseerd op kennis vanuit de psychologie en neurobiologie en is tevens de vrucht van jarenlange ervaring op het gebied van vitaliteit en trainingen om mensen in een betere levensbalans te brengen.

Beide auteurs maken zich zorgen om het feit dat 1 miljoen mensen antidepressiva gebruikt, een teken dat er iets niet goed is in hun leven om het maar voorzichtig te zeggen. Op de oorzaken van deze klachten gaan Snippert en Krikke niet nader in; dat past wellicht ook niet in de doelstelling van dit toch al vrij omvangrijke boek. Zij richten zich met name op de gevolgen van depressiviteit en willen die graag, mét actieve betrokkenheid van de persoon in kwestie, proberen om te buigen in een positieve levenservaring.

Dat is een loffelijk streven al blijft het grote aantal met depressieve klachten mij intrigeren. Kunnen zij allemaal met de cursorische opzet van dit boek worden aangepakt en staan mensen met deze verschijnselen daar ook voor open? Iemand met aanzienlijke depressieve klachten is soms moeilijk te bereiken en te motiveren, zo is mijn ervaring. Dergelijke mensen leven vaak in een psychisch cocon dat niet zomaar kan worden opengebroken.

TijdvoorTijdschriften

De vraag is dan ook of dit boek De vitaliteitrevolutie voor hen niet te ‘oppervlakkig’ en te doelgericht is omdat bij depressiviteit allerlei persoonlijke factoren een rol spelen, naast de directe leefomgeving, familiegeschiedenis en karakterstructuur. Depressiviteit vraagt om diepgaande gesprekken waarin iemand in de spiegel leert kijken en er gaandeweg achter komt waar die gevoelens vandaan komen.

Dat neemt niet weg dat dit boek De vitaliteitrevolutie aandacht verdient. Het is zeer uitgebreid maar uiterst helder van opzet. De basis van vitaliteit berust op zeven pijlers: energie, lichaam, cognitie, emotie, identiteit, interactie en tijd. Ik mis de component geest/ziel maar die zit wel in de pijlers emotie en identiteit.

“De kern van vitaliteit draait om energie, levendigheid en levenskracht,” (p. 27). In feite draait het allemaal om bewustwording van jezelf: wie ben ik, wat drijft mij in het leven, wat is echt belangrijk en wat zou ik graag willen veranderen? Een goede innerlijke balans als een stabiele basis voor je persoonlijk en relationele leven.

De uitleg is zeer toegankelijk, de opzet van het boek is methodisch en diverse tekeningen in kleur verlevendigen de tekst. Elke pijler wordt ingeleid met een casus. Verder zijn er praktische oefeningen, worden er tools gegeven, stapen uitgezegd en principes genoemd. Het is daarom een echt zelfhulp boek al is het – alleen al gezien de omvang – geen boek met tips en trics. De auteurs beogen meer dan uiterlijke effecten, ze hebben de innerlijke motivatie van lezers op het oog. Wie dit boek met vrucht wil lezen en toepassen, zal bereid moeten zijn een veranderingsproces aan te gaan en dat kost tijd zoals de laatste pijler duidelijk maakt. Dan zal de aandachtige lezer de wijsheid die in dit boek ligt opgesloten in z’n persoonlijk leven kunnen integreren. De benaming revolutie doet naar mijn mening geen recht aan de inhoud en klinkt wat hyperig.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles