Handboek Communicatie Strategie

Dinsdag, 18 oktober, 2022

Geschreven door: Betteke Ruler
Artikel door: Hanneke van de Water

Het strategisch Communicatie Frame

[Recensie] In het Handboek Communicatiestrategie – Agile methode voor strategieontwikkeling werkt Betteke van Ruler de methode van het Strategisch Communicatie Frame stap voor stap uit. Dit boek kan gezien worden als methodische verdieping van Het Strategisch Communicatie Frame dat Van Ruler eerder over deze methode schreef samen met Frank Körver.

Het Frame schrijft niet voor wat te doen of welke strategie de beste is, maar helpt met het stellen van de juiste vragen en biedt theorieën, modellen en tips om de vragen te beantwoorden. Het zet aan tot nadenken over hoe communicatie maximaal kan bijdragen aan strategische keuzes in de organisatie.

“Strategisch denken is bedenken waar je wilt uitkomen, hoe je daar kunt komen, waar je allemaal rekening mee moet houden onderweg en hoe je het nog beter kunt doen.”

Dit nieuwe boek van de inspirerende Ruler is opgedeeld in twee delen. In het eerste deel legt de auteur de methode van het Frame uit en gaat in op de achtergronden van communicatiemanagement en -strategie. In het tweede deel laat Van Ruler zien wat de verschillende bouwstenen van het Frame inhouden en hoe die te vullen. In ieder hoofdstuk staat een bouwsteen centraal die is gecompleteerd met een checklist om de bouwsteen in te vullen. Bovendien bevatten de hoofdstukken diverse theorieën, modellen en voorbeelden die daarbij helpen, alsmede een voorbeeldcase en tips van een professional uit de dagelijkse praktijk.

Dans Magazine

Van Ruler ziet opnieuw kans om op heldere en transparante wijze de theorie uit de doeken te doen. Die kunst verstaat de auteur uitmuntend en dat is een belangrijk aspect van wat haar boeken zo toegankelijk maken. Na het lezen van dit boek weet de lezer hoe hij het Strategisch Communicatie Frame toe kan passen.

“Er is maar één budgetteringsmethode de beste en dat is de taakstellende methode; in de praktijk is het meestal een kwestie van onderhandeling en soms van duwen en trekken.”

De onzekere omstandigheden waarin we ons bevinden heeft veroorzaakt dat een traditioneel communicatieplan feitelijk niet langer bruikbaar is aangezien dat uitgaat van een toekomstvisie. Dat brengt veel zekerheden aan het wankelen, maar aan de hand van dit handboek heeft men de beschikking over een alternatieve aanpak.

Dat is bovendien wat Van Ruler tot een grote inspirator maakt voor veel communicatieprofessionals. Met een flexibele denkwijze en aan de hand van de omstandigheden waar wij nu eenmaal mee te maken hebben, bedenkt deze vrouw een werkende en alternatieve aanpak en wijst ons daarin de weg. Dat presenteert ze echter niet in droge theorie, maar ze laat haar lezers, aan de hand van tips, vragen en aanwijzingen, zelf nadenken.

In het Handboek communicatiestrategie hanteert Van Ruler dus opnieuw die uiterst toegankelijke schrijfstijl die haar zo eigen is en waarmee ze theorie tot leven brengt. Het boek is weliswaar in eerste instantie geschreven voor HBO-studenten, maar zeker ook een aanrader voor elke communicatieprofessionals.

Eerder verschenen op Hanneke Tinor-Centi