"Ik heb altijd gedacht dat het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn" - Jorge Luis Borges

Krassen op aarde

Zaterdag, 30 januari, 2021

Geschreven door: Paul Thuis
Artikel door: Jan Stoel

Intrigerend spel tussen werkelijkheid en illusie

“Ik ben iets aan het onderzoeken. Dit bericht mag je aan niemand laten lezen. Je moet oppassen. B4”.

[Recensie] Dit staat in het mailtje dat de Nederlandse commando Jules Hanson ’s avonds laat van zijn beste vriend John Bevier ontvangt. John is op missie in Afghanistan. Niet veel later verongelukt John in een Russische helikopter. Hanson, die zelf ook in Afghanistan geweest en daar op een bermbom gereden is, gaat op onderzoek uit. Dat doet hij samen met zijn vriendin Carey van de Molen, die als verpleegkundige in Afghanistan is geweest en nu journalist is. 

Het is het begin van een thriller waarbij je van de ene in de andere verbazing valt.  Auteur Paul Thuis, winnaar van de Thomas Ross Crime schrijfwedstrijd 2014, debuteert met Krassen op aarde overtuigend. Hij doet dat door op een ingenieuze manier zaken die speelden rondom de uitzending naar Uruzgan te verbinden met de imaginaire wereld van de computergames. Naarmate het verhaal zich ontwikkelt vloeien deze twee werelden in elkaar over. Was de uitzending naar Afghanistan ook een spel? 

Agressief en last van ptss

Sociologie Magazine

Paul Thuis verwerkt elementen die verwijzen naar de werkelijkheid. Zo lijkt het hoofdpersonage Jules Hanson op de bekende Afghanistanveteraan Marco Kroon: commando, onderscheiden met de hoogste militaire onderscheiding, de Willemsorde, verdacht en vrijgesproken van drugsgebruik, af en toe agressief en last van ptss. 

Dan zijn er de moves die de Nederlandse legertop maakt om verdere bezuinigingen op defensie te voorkomen en terug te draaien, de rol van de militaire inlichtingendienst, de politieke verwikkelingen en de lobby rondom het vinden van draagvlak voor een nieuw vliegtuig, het verlengen van de missie naar Afghanistan en het bemachtigen van een stoel bij de G-20 door Nederland. Het zit allemaal op een natuurlijke manier in het verhaal gevlochten. 

Paul Thuis beschrijft Jules vanuit het ik-perspectief. Daardoor kruip je in zijn hoofd, voel en denk je met hem mee. Hij is integer, loyaal, een echte commando, maar er zitten hem dingen uit zijn verleden dwars. Zijn ouders en zijn broertje zijn bij een verkeersongeluk om het leven gekomen en hij voelt zich daar schuldig over. Terug uit Afghanistan heeft hij last van wat hij tijdens de missie heeft ervaren. Hij gamet om zijn oorlogsverleden te onderdrukken. Hij raakt aan de drank, kan ineens ‘exploderen’, heeft problemen in zijn relatie met Carey, die ook haar geheim heeft. Hij heeft in Rex, die werd ingezet om geïmproviseerde explosieven op te sporen, een therapeutische hond. 

Dwars zitten op het hoogste niveau

Het mailtje van John ‘zet Jules aan’. Samen met Carey, zijn mede-commando Mike, en met hulp van een oude vriend die fervent gamer en internetspecialist is, ontrafelt hij in Nederland én in Afghanistan het mysterie. Ondanks het feit dat hij op alle mogelijke manieren tot op het hoogste niveau dwars gezeten wordt.

Het verhaal is opgebouwd als een game: steeds een level hoger, steeds complexer. Zo kun je ook naar de perspectieven van de personages kijken. Jules is degene die het spel speelt en de andere spelen daaromheen hun rol 

Het levert een wervelend verhaal op, vol politieke en militaire machinaties. Thema’s als loyaliteit, integriteit, corruptie, gerechtigheid, belangenverstrengeling, eigenbelang, de macht van het geld en verraad vormen de kern van Krassen op aarde. De thriller blijft spannend door de plotwendingen, de verbinding van de reële en de virtuele wereld, het spelen met de volgorde van de gebeurtenissen, het inbrengen van nieuwe personages. De afwisseling in de plaatsen van handeling, nu eens Den Haag, dan weer Utrecht, Afghanistan, de Verenigde Staten geeft dynamiek in het verhaal en zorgt dat er van al die losse stukjes één mooi groot coherent verhaal ontstaat dat stof tot nadenken geeft. 

Het lezen van Krassen op aarde laat de lezer vragen stellen: moesten we wel naar Afghanistan? Krassen op aarde is meer dan een thriller. Het verhaal geeft ons een blik op wat er achter de werkelijkheid schuilt die ons voorgeschoteld wordt. 

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Boeken van deze Auteur:

Voortvluchtig

Krassen op aarde