Lees direct Spijkerschrift zonder voorkennis

Woensdag, 5 januari, 2022

Geschreven door: Rients de Boer
Artikel door: Lou Lichtenberg

Spijkerschrift leren lezen

[Recensie] Wie geïnteresseerd is in de Oudheid wil zelf ook wel eens
leren lezen en begrijpen wat mensen uit die tijd via vastgelegde
symbolen of teksten tot uitdrukking wilden brengen.
Maar tijd en andere middelen ontbreken vaak om complete studies daarin te volgen. Wat het oude Egypte betreft zijn er verschillende boekwerken
en cursussen die dan min of meer uitkomst kunnen bieden om hiërogliefen althans enigermate te kunnen leren lezen en begrijpen. Om dat genoegen
ook te beleven met teksten uit het oude Mesopotamië, het land van Sumeriërs, Babyloniërs en Assyriërs, dat is echter andere koek. Het lezen van spijkerschriftteksten oogt een schier onmogelijke opgave
voor belangstellende leken.
Maar na bestudering van het interessante en instructieve ‘leerboek’ van de assyrioloog Rients de Boer krijg je zeker het gevoel dat wat onmogelijk lijkt toch ook voor leken een begaanbare weg opent. Zijn boek is dan ook expliciet bedoeld voor mensen die zelf eens willen ervaren hoe het is
om oude teksten te vertalen.

Daarom heeft hij in het boek een aantal teksten zodanig bewerkt dat ze door de meeste mensen met enig puzzelen kunnen worden vertaald. Voorafgegaan door inleidingen over de ontcijfering van het spijkerschrift
en de basisbeginselen daarvan, is dat een selectie van verschillende soorten
belangrijke teksten die tussen ca. 2200 en 250 v.Chr. geschreven werden, zoals koningsinscripties, literatuur, rechtspraak, astrologie en magie.
Daarin passeren onder meer de Sumerische koningskroniek, de veroveringen van Sargon de Grote, de wijsheid van het Gilgamesh-epos, toekomstvoorspellingen via voortekens en astrologie, toverspreuken,
de belegering van Jeruzalem en de cilinder van Cyrus de Grote de revue.
Het zijn evenwel niet alleen dergelijke teksten waardoor je heel dichtbij de oude Mesopotamiërs komt. Het boek begint ook met een boeiende beschrijving van de geschiedenis van dit rijkgeschakeerde gebied, als inleiding en context van de waaier aan teksten. De auteur beschouwt
het lezen van spijkerschriften als ‘een van de leukste dingen die er zijn’, maar door het boek zal ook de geïnteresseerde lezer dit ongetwijfeld zo
ervaren.


Eerder verschenen in Archeologie Magazine

Schrijven Magazine