Mijn held en ik

Zondag, 26 april, 2020

Geschreven door: Bert Dicou
Artikel door: Kayleigh Kingma

Ook Judas is een held


[Recensie] In Mijn held en ik betrekken elf remonstrantse voorgangers verhalen over bijbelse personages op hun eigen levensloop. Met passie vertelt elke voorganger over een bekende bijbelse figuur waar hij of zij affiniteit mee heeft. Hierdoor ontstaan verhalen over verdriet en verraad, over lelijkheid en schoonheid en over angst en onzekerheid. Zo komen onder anderen Simson, Lea en Johannes de Doper aan bod. Maar ook controversiële helden zoals Judas en de stadssecretaris van Efeze blijken een voorbeeld te zijn.

Bij autobiografisch bijbellezen legt de lezer een link tussen een bijbelverhaal en zijn of haar eigen levensverhaal. Hierdoor kan men zichzelf beter leren begrijpen en is de bijbeltekst ook beter te doorgronden. Daarnaast nodigt het uit tot een gesprek over het leven en het geloof. Ook biedt het een nieuwe kijk op bepaalde bijbelfiguren. Zo laat Evelijne Swinkels- Braaksma het verdriet zien dat Lea moet hebben gehad en spreekt Joep de Valk over Jakob en zijn streven naar bestaansrecht.

De bundel is ontstaan uit een project van bijna een jaar, waar tijdens groepsbijeenkomsten de remonstrantse voorgangers aan de slag gingen met een vorm van gezamenlijk autobiografisch bijbellezen onder begeleiding van het Arminius Instituut. Het boek bevat een gids die gebruikt kan worden voor dergelijk groepswerk. “Wie weet werkt het net als bij de deelnemers aan dit project: dat men niet alleen de bijbelfiguur, maar ook zichzelf leert kennen”, schrijven de auteurs hoopvol.

Mijn held en ik bevat bijdragen van Jan van Velle, Fride Bonda, Sigrid Coenradie, Joep de Valk en anderen. De teksten zijn verlucht met tekeningen van Bert Kuipers.

Kookboeken Nieuws

Eerder verschenen in Volzin

Boeken van deze Auteur: