Onontkoombaar verleden

Donderdag, 29 april, 2021

Geschreven door: Maria Grever
Artikel door: Peter van Dam

Reflecties op een veranderende historische cultuur

[Signalering] Het verleden is onontkoombaar, maar ook ongrijpbaar. De wens om het vast te pinnen staat tegenover steeds weer nieuwe interpretaties. Juist dat is volgens Maria Grever de kern van de omgang met geschiedenis. Ze analyseert hoe mensen met die geschiedenis omgaan rondom uiteenlopende thema’s als het meisje in Volendamse klederdracht, koningin Beatrix, historische canons en het ‘vooroudergevoel’.

Grever maakt daarbij onderscheid tussen wat mensen over de geschiedenis vertellen, de instellingen die de omgang met het verleden beïnvloeden en de achterliggende ideeën over het verloop van de geschiedenis. Hoewel ze niet wars is van theoretische bespiegelingen, verbindt ze die consequent met concrete kwesties als de vraag hoe een museum het beste kan worden ingericht. Dat levert diepgravende, maar niet wereldvreemde teksten op, die de lezer aanmoedigen om door te denken.

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine

Trouw