Rotterdam in Slavernij

Woensdag, 29 juni, 2022

Geschreven door: Alex Stipriaan
Artikel door: Peter van Dam

Slavernij in de Koloniale tijd

[Recensie] Na een jarenlange strijd om erkenning verschijnen de afgelopen jaren in rap tempo publicaties die de verwevenheid van het koloniale- en slavernijverleden met de bredere samenleving in de Lage Landen analyseren. Lokale studies spelen daarin een belangrijke rol, omdat ze deze verstrengeling tot in detail kunnen uitpluizen. Allicht ging daarbij veel aandacht uit naar Amsterdam, maar voor Rotterdam gaat dat evenzeer op.

Een team van onderzoekers van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde onderzocht in opdracht van de Rotterdamse gemeenteraad dit verleden. Het resulteerde in twee boeken waarin respectievelijk het koloniale en het slavernijverleden zijn uitgewerkt. Een derde boek (Rotterdam, een postkoloniale stad) beschrijft de doorwerking van dit verleden in de hedendaagse cultuur van de stad. De auteurs laten overtuigend zien dat dit verleden geen zaak is van een select groepje handelaren, maar door scheepvaart, scheepsbouw, industrie, investeringen plantages en koloniale ondernemingen en zendingsinitiatieven de hele stad raakte.

De meer recente geschiedenissen van ‘gerepatrieerde’ Indische families en het door Curaçaose en Antilliaanse bewoners geïntroduceerde zomercarnaval tonen hoe dit verleden nog altijd doorwerkt. Met deze boeken reiken de auteurs veel stof tot nadenken aan en maken ze ruimte voor een meer gefundeerde maatschappelijke discussie.

Archeologie Magazine

Eerder verschenen in Geschiedenis Magazine