Verandering van spijs

Woensdag, 9 juni, 2021

Geschreven door: Laura Kooistra
Artikel door: Evert van der Veen

‘Ons dagelijks brood’

[Recensie] Uit de ondertitel Tienduizend jaar voedselbereiding en eetgewoonten blijkt dat dit boek Verandering van spijs een wijds perspectief schetst. Het bestrijkt dan ook de periode van 9000 voor Christus tot 1750. Vele archeologen en culinair historici hebben er aan meegewerkt.

Ieder hoofdstuk begint met een sfeervolle opening en wordt vervolgens ingeleid met een algemeen historisch verhaal zodat de lezer het thema waar het eigenlijk in dit boek om gaat – voedsel en maaltijden – in een breder perspectief kan plaatsen.

De archeologie krijgt ruimschoots aandacht in de beschrijving van veldwerk met bijbehorende foto’s. Uiteraard wordt een duidelijke ontwikkeling in voedsel, voedselbereiding en maaltijden zichtbaar al is van de oudste periode begrijpelijkerwijze veel onzeker. In hoofdlijnen hebben mensen altijd plantaardig en dierlijk voedsel gegeten. Jagen en de middelen die men hierbij gebruikte, kook- en eetgerei krijgen aandacht in dit mooi geïllustreerde boek. Vanouds is de mens een jager, later werd hij boer die van gedomesticeerde dieren en gecultiveerd gewassen begon te leven. Toen werden er ook voorraden aangelegd en kon men voedsel op markten en in winkels kopen. Dit wordt fraai zichtbaar op het schilderij van Joachim van Beuckelaer uit 1569 ‘De vier elementen’ en toont een groente- en fruitmarkt. Dit boek is een boeiende en leerzame bron om iets te ontdekken van voedsel uit oude(re) tijden en geeft zelfs enkele recepten.

Verandering van spijs kwam tot stand onder auspiciën van de Nederlandse Archeologievereniging; ruim 20 auteurs hebben een bijdrage geleverd.

Boekenkrant

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Het boek is te bestellen bij de fysieke boekhandel of direct bij de uitgever.