Verder vooruit: de toekomst van mobiliteit

Maandag, 31 oktober, 2022

Geschreven door: Carlo van de Weijer, Maarten Steinbuch
Artikel door: Rijkert Knoppers

Zin en onzin van alle mobiliteitsontwikkelingen

[Recensie] Rijden we in de toekomst op een waterstoffiets, in plaats van op de nu zo populaire elektrische tweewieler? Onwillekeurig zou je denken dat een dergelijk duurzaam vervoermiddel in de toekomst goed zal scoren, is het gebruik van waterstof op diverse gebieden niet al in zeer korte tijd enorm toegenomen? Niet alleen binnen bijvoorbeeld de staalindustrie en de kunstmestfabrieken, binnen de luchtvaart en de scheepvaart en in de gebouwde omgeving, maar op korte termijn ook al bij vrachtauto’s? Waarom zou je een accu in je fiets gaan toepassen, terwijl er een elegant alternatief is: de op waterstof draaiende brandstofcel, die veel sneller en eleganter bij te tanken is dan een accu. Toch stelt Maarten Steinbuch dat de waterstoffiets geen goede oplossing is. “Het grote nadeel van waterstof is dat het driemaal zoveel elektrische energie kost om een auto of fiets aan te drijven op waterstof dan direct met een batterij.” Gekoppeld aan het gegeven dat we in ons land te weinig zonne- en windenergie hebben, is het gebruik van accu’s voor elektrische fietsen de meest efficiënte oplossing.

Dit is een van de interessante columns die hoogleraar Maarten Steinbuch (TU/e) en Carlo van de Weijer, onder meer adviseur over mobiliteit, schreven voor het Financiële Dagblad. Dit boek is een vervolg op hun eerdere bundel Vooruit, dat in 2020 verscheen.

Lelylijn
In kort bestek komen een zeer groot aantal onderwerpen op het gebied van de mobiliteit ter sprake. Zo lezen we in de inleiding dat mobiliteit een doel op zich is, een stelling die eigenlijk wel meer toelichting zou verdienen. Het je verplaatsen moet werk en vrienden bereikbaar maken, in de mogelijkheid tot consuminderen zien de auteurs weinig perspectief, want dat gaat ten koste van het comfort. Er is dus maar één goede oplossing, en dat is een veilige duurzame manier van het zich verplaatsen. En dat niet alleen door te lopen of te fietsen, ook de auto blijft een rol spelen. Maar die moet dan wel slimmer en duurzamer!

In zeer kort bestek passeren zo bijna 200 onderwerpen de revue, de een meer grensverleggend dan de ander. Zo lezen we over de vaste stof batterij als een mogelijke toekomstige accu voor elektrische auto’s, over elektrisch vliegen, over de Lelylijn als de eventuele nieuwe spoorverbinding in Noord Nederland, over slimme veiligheid in de bebouwde kom en over de mogelijkheid van de hyperloop. De vlot geschreven columns nemen in dit boek meestal twee pagina’s in beslag, en dat maakt dat veel diepgang niet te verwachten is. Het zou in verband een goede zet zijn als per onderwerp een literatuurverwijzing zou zijn opgenomen, hoe summier dan ook. En als er dan ook nog een trefwoordenregister zou komen, zou dat het leesplezier nog verder kunnen verbeteren.

Pf

Voor het eerst gepubliceerd op Bazarow