Wandelen met Zegen

Zaterdag, 28 mei, 2022

Geschreven door: Bjorn Snippenburg
Artikel door: Rijkert Knoppers

Wegen met Zegen

[Recensie] Wie aan de hand van de wandelgids Wandelen met Zegen op pad gaat in de Over-Betuwe, en weet dat er onderweg ruim veertig kerken en kapellen te bezichtigen zijn, zal ongetwijfeld denken dat het hier een pelgrimstocht betreft. Maar, zo lezen we op de achterflap van dit handzame boekje, dat hoeft niet persé het geval te zijn, want het begrip ‘zegen’ verwijst ook naar de afwateringskanalen van de rivier de Linge, die hier in het prachtige gebied tussen Waal en Nederrijn stroomt. Het is leuk dat dit vermeld staat, toch gaat het bij deze route wel degelijk om de mogelijkheid “stil te staan bij wat het leven betekenis geeft”. En daarmee bedoelen de drie auteurs dat de kennismaking met de christelijke traditie centraal staat. Een pluspunt is daarbij dat de gids ruim opgezet is, met ook veel achtergrondinformatie over het landschap en de culturele traditie van het gebied.

De wandeltocht is verdeeld in 11 min of meer even lange lijnwandelingen van ongeveer 14 km, met één uitschieter van 17,4 km. In het boek is een overzichtskaart opgenomen van het totale tracé van 155 km, met bij elke beschreven etappe een deelkaart. Met name de kaart van Nijmegen, waar de route begint en eindigt, zou wel een grotere schaal verdienen, de getekende kronkelroutes midden in de stad zijn zo klein dat oriëntatie hierop onmogelijk is. Ook de andere, overigens fraai getekende kaarten bieden weinig houvast als het gaat om de weg te vinden. Het af en toe vermelden van een straatnaam zou al een verbetering zijn, terwijl het aangeven van de belangrijke oriënteringspunten eveneens helderheid zou verschaffen. Dat bleek ook tijdens het uitproberen van de 6e etappe van Driel naar Elst. Volgens de routebeschrijving kom je bijvoorbeeld na 4,1 km bij fietsknooppunt 20 uit, maar waar dat knooppunt op de kaart staat is niet te zien. Ook het aangeven van de ligging van de beeldengroep Limes en de entree van Park Lingezegen zou handig zijn.
De keuze van het begin- en eindpunt van de afzonderlijke wandelingen is opvallend. Het gaat in alle gevallen om lijnwandelingen, wat ligt er meer voor de hand om deze te laten starten en eindigen bij een bus- of treinhalte? Nu staat als begin- en eindpunt meestal een kerk genoemd, maar hoe je dat punt vanaf de dichtstbijzijnde bus- of treinhalte bereikt mag de wandelaar zelf uitzoeken.

Spirituele interesses
Een gemiste kans is het feit dat de op de voorpagina aangekondigde GPS-bestanden niet via de website van de betrokken uitgeverij Elmar te downloaden zijn, zoals beloofd. De vermelde QR code in het boek levert alleen een lijst met commando’s op, die volstrekt onbruikbaar zijn in een GPS-navigatietoestel. Wel is sinds kort op de website wegenmetzegen.nl, die over deze wandelingen praktische informatie biedt, een GPS-bestand te downloaden.
Hoewel het wandelen op aanwijzingen van een GPS-toestel het meest comfortabele is, maken de overal langs de route aangebrachte wegwijzers veel goed. De wandeltocht is overigens niet uitsluitend bedoeld voor mensen die de ambitie hebben om als pelgrim door het leven te gaan, aldus het voorwoord van deze wandelgids. Daar staat te lezen dat ook gewone wandelaars zonder spirituele interesses van de routes mogen genieten. Dat is een hele geruststelling, het gebied is er mooi genoeg voor.

C2W

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles