Weber

Dinsdag, 15 mei, 2018

Geschreven door: Dick Houtman
Artikel door: Leonard van 't Hul

De bijbel voor sociologen

[Signalering] Guus Kuijer beweerde ooit dat iedereen wel iets van haar of zijn gading kan vinden in de Bijbel, en schreef daarop De Bijbel voor ongelovigen. Ongeveer tegelijkertijd verschenen zowel Geloven in een God die niet bestaat van de Zeeuwse dominee Klaas Hendrikse, als ‘Faith of the faithless’ van de Britse denker Simon Critchley. Wie van plan is dergelijke culturele innovaties sociologisch te duiden bewijst zichzelf een dienst door Max Weber te raadplegen. ’s Mans godsdienstsociologische werk is, om het in Latouriaanse termen te vatten, een ‘obligatory passing poin’t. Met het verschijnen van Weber kan er eenvoudiger aan deze eis worden voldaan.

Het boek, geschreven door de Leuvense sociologen Rudi Laermans en Dick Houtman, biedt een handzaam overzicht van Webers sociologisch werk. De karakterisering ‘handzaam’ is bedrieglijk, want slaat slechts op de bescheiden omvang.

Ze verhult dat de auteurs zich veel moeite getroost moeten hebben om de informatie zo gecondenseerd mogelijk te kunnen presenteren. De auteurs karakteriseren (de achtergrond van) Webers sociologisch werk, bespreken zijn godsdienstsociologische inzichten uitputtend en behandelen bovendien de internationale receptie van zijn werk in de afgelopen halve eeuw.

Nederlandse Natuurkundige Vereniging

Als we Laermans en Houtman mogen geloven is vrijwel elke sociaalwetenschapper van na 1950 schatplichtig aan Webers werk: gebruikt men hem niet naar de letter, dan in elk geval in de geest. Webers analytische blik blijkt hoe dan ook vruchtbaar genoeg om een nieuwe generatie adepten en cultuursociologen iets van hun gading te laten vinden.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine