"Ik heb altijd gedacht dat het Paradijs een soort bibliotheek zou zijn" - Jorge Luis Borges

Zeeland 1950 - 1975

Woensdag, 24 maart, 2021

Geschreven door: Wim van Gorsel
Artikel door: Evert van der Veen

“Aolles wier anders”

[Recensie] De foto’s uit dit fotoboek met als ondertitel Aolles wier anders zijn grotendeels afkomstig uit de Beeldbank Zeeland.

1953 is een breekpunt in de tijd: er is een Zeeland voor en na de ramp. Met dat woord wordt de waternoodsramp aangeduid maar elke Zeeuw weet bij het woord ‘ramp’ meer dan genoeg. De gebeurtenis zelf wordt kort belicht, het zijn meer de herstelwerkzaamheden die in beeld komen zoals de foto van zinkstukken, een begrip dat als zodanig best bekend is maar dan weet je nog niet hoe het eruit ziet. Ook de kabelbaan boven de Brouwersdam waarmee 140.000 betonblokken werden afgezonken, is aanwezig in. Wie toch diepgaand kennis wil maken met 1953 verwijs ik graag naar het buitengewoon indrukwekkend fotoboek De ramp, met een stemmig zwarte omslag. De foto’s spreken boekdelen.

Het boek Zeeland 1950 – 1975 is opgezet in tien thema’s en het zijn vooral de mensen die dit boek z’n specifieke kleur geven. Zij vormen in al hun verscheidenheid een prachtig tijdsbeeld van het recente verleden en dan valt op hoe veel er in in alle facetten van de samenleving in pakweg 50 jaar is veranderd. De teksten die de foto’s begeleiden, geven de nodige achtergrondinformatie en plaatsen de beelden in de maatschappelijke context van hun tijd. Zo krijgt de lezer een goed beeld van het verleden.

Een typisch Zeeuws bedrijf als scheepswerf De Schelde in Vlissingen krijgt aandacht in het hoofdstuk over industrie en nijverheid. Het gaat er nog gemoedelijk aan toe in de landbouw en visserij waar het werk nog ambachtelijke trekken heeft.

Boekenkrant

Ook kleine en inmiddels veelal verdwenen winkels krijgen aandacht al is dit niet typisch Zeeuws maar een landelijke trend. Wel weer echt Zeeuws is het opduwen door een aantal mannen van een kleine auto op een veerboot zodat er nog een auto bij kan. Ook Zeeuwse folklore als ringrijden, gaaischieten – op een kunstvogel schieten met pijl en boog – en de mosselfeesten komen in beeld.

Interessant is de informatie over een camping aan de Oosterscheldedijk die in 1965 van start ging en uitgroeide tot de Roompot keten van 200 vakantieparken .

Aardig is het laatste hoofdstuk over de jongerencultuur waarin duidelijk zichtbaar wordt hoe de huidige middengeneratie er in z’n jonge jaren bij liep en waar die zich zoal mee vermaakte.

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles