De onvolkomenheid van de mens & het streven naar perfectie