Pierre Bourdieu

Het is klasse, suffie, niet identiteit!

Little Brother