Kerken van goud, dominees van hout

In ‘Kerken van goud, dominees van hout’ stelt Rob Bijlsma op basis van wetenschap en hardcore veldwerk de onzin van het groene circus van de natuurbescherming op overtuigende wijze aan de kaak. De natuur in Nederland heeft zich op achterbakse wijze ontwikkeld tot verkeerde natuur. Dat is ten strengste verboden. Vandaar dat natuurbeschermers krachtdadig ingrijpen, natuur is geen natuur zonder graafmachines, omgezaagde bossen en massarecreatie. Natuurbescherming moet een verdienmodel zijn, een tak van industrie waar duizenden mensen een baantje vinden. Deze goegemeente heeft bedisseld dat de levende natuur geen millimeter mag afwijken van het gewenste ‘profiel’. Vogelonderzoeker Rob Bijlsma zag het een halve eeuw aan, en er is volgens hem maar één conclusie mogelijk: de bezem door die augiasstal van geldverslaafde natuurvernielers en -uitbaters.

Recensies

Kerken van goud, dominees van hout