De multiculturele uitdaging

Dinsdag, 11 januari, 2022

Geschreven door: Frans Wijssen
Artikel door: Leonard van 't Hul

Omgaan met religieuze diversiteit in Nederland

[Recensie] In 2020 was het twintig jaar geleden dat Paul Scheffer zich keerde tegen wat hij als de uitwassen van de multiculturele samenleving beschouwde. Zijn analyse is zowel te linker- als te rechterzijde gemeengoed geworden. Maar om het een drama te noemen, zoals Scheffer deed, gaat de Nijmeegse hoogleraar Praktische Religiewetenschap Frans Wijsen te ver. In dit boek legt hij uit waarom.
Doeltreffend is Wijsen in zijn uiteenzetting over de veelheid aan publieke discussies die voortvloeien uit het pluraliserende (etnisch) religieuze landschap. Discussies over hoofddoekjes, ritueel slachten en Koranlessen gaan uiteindelijk over de vraag waar verantwoordelijkheden, rechten en plichten van ‘staat’ en ‘kerk’ – of liever: ‘moskee’ – beginnen en eindigen. Wat mag de overheid verwachten en eisen van religieuze en levensbeschouwelijke gemeenschappen? Wijsen is goed thuis in deze vraagstukken en geeft in De multiculturele uitdaging aanwijzingen aan bestuurders hoe zij culturele verschillen kunnen ‘managen’.

De onderliggende doelstelling van Wijsens boek is de praktische religiewetenschappen op de kaart zetten als een wetenschap die situaties niet ‘slechts’ analyseert zoals ze zijn, maar via een eigen ‘interventiemethodologie’ onderzoekt hoe situaties zouden kunnen en moeten zijn. In een tijd waarin bestuurders en politici steeds minder kennis hebben over religieuze gemeenschappen en zij een steeds afwijzender houding lijken aan te nemen ten aanzien van levensbeschouwelijke kwesties, is deze hernieuwing van de godsdienstwetenschappen waardevol.

Eerder verschenen in Sociologie Magazine

Boekenkrant