De toekomst van Nederland

Maandag, 25 mei, 2020

Geschreven door: Floris Alkemade
Artikel door: Pieter Maessen

Gebrek aan visie op bouwen in Nederland

[Recensie] Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft een boekje geschreven onder de titel De toekomst van Nederland. De kunst van richting te veranderen. Dan verwacht je een stroom aan inspirerende ideeën en voorbeelden hoe Nederland zich kan ontworstelen aan problemen op Alkemades werkterreinen: de ruimtelijke ordening, de stedenbouw, de woningnood en de omgang met natuur en ruimte.

Dat valt erg tegen. Van Alkemade beschrijft al de problemen en vragen die we dagelijks in de media al tot ons nemen. Het is een aaneenschakeling van sombere observaties met af en toe de verzuchting dat het anders zou moeten.

Als lezer hoop je steeds dat hij gauw overschakelt op het uiteenzetten van al de frisse ideeën die hij de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Over hoe we de verrommeling van het landschap kunnen beëindigen. Hoe de provincies hun verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke ordening kunnen nemen die zij van het Rijk hebben gekregen. Hoe we snel en overtuigend kunnen overschakelen op kringlooplandbouw. Hoe we de nieuwe, duurzame energiebronnen in onze steden en landschappen kunnen inpassen. Niets van dat al.

Er komt slechts één idee aan de orde: de woningnood oplossen met tijdelijke houten woningen aan de randen van steden en dorpen. Maar ook hier ontbreekt een aanzet voor een programma om het conservatisme in de bouwwereld te doorbreken die een dergelijke vorm van woningbouw moet uitvoeren.

Boekenkrant

Ik dacht dat een Rijksbouwmeester een katalysator van vernieuwing en een inspirator van creativiteit zou zijn. Maar dat is blijkbaar niet Van Alkemade sterkste kant. 

Voor het eerst gepubliceerd op De Leesclub van Alles

Lees ook de recensie van Evert van der Veen